xung quanh vật nào sau đây không có từ trường

Câu hỏi:

06/04/2020 79,158

Bạn đang xem: xung quanh vật nào sau đây không có từ trường

A. Dòng năng lượng điện ko đổi                         

B. Hạt đem năng lượng điện đem động

C. Hạt đem năng lượng điện đứng yên                     

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

+ Từ ngôi trường là 1 dạng vật hóa học, tuy nhiên biểu thị rõ ràng là sự việc xuất hiện nay lực kể từ tính năng lên một nam châm hút từ hay như là một dòng sản phẩm năng lượng điện bịa đặt vô không gian gian ngoan sở hữu kể từ ngôi trường.

+ Xung xung quanh một nam châm hút từ hay như là một dòng sản phẩm năng lượng điện hay như là một năng lượng điện vận động luôn luôn tồn bên trên một kể từ trường

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây không đích ?

A. Qua bất kì điểm nào là vô kể từ ngôi trường tao cũng rất có thể vẽ được một lối mức độ từ

B. Đường mức độ kể từ bởi nam châm hút từ trực tiếp đưa đến xung xung quanh nó là những lối thẳng

C. Đường mức độ kể từ mau rộng lớn ở điểm sở hữu kể từ ngôi trường rộng lớn, lối mức độ thưa rộng lớn ở điểm sở hữu kể từ ngôi trường nhỏ hơn

D. Các lối mức độ kể từ là những lối cong kín

Câu 2:

Đường mức độ kể từ sở hữu dạng là đường thẳng liền mạch, tuy nhiên tuy nhiên, nằm trong chiều cơ hội đều nhau xuất hiện

A. xung xung quanh dòng sản phẩm năng lượng điện thẳng

B. xung xung quanh một thanh nam châm hút từ thẳng

C. trong tâm địa của một nam châm hút từ chữ U

D. xung xung quanh một dòng sản phẩm năng lượng điện tròn

Câu 3:

Tương tác kể từ không xảy đi ra vô tình huống nào là bên dưới đây?

A. Một thanh nam châm hút từ và một dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi bịa đặt ngay gần nhau.

Xem thêm: 2 ngày cuối tuần, 2 tuổi tận hưởng phú quý, 1 tuổi thành công xa ngoài tầm với

B. Hai thanh nam châm hút từ bịa đặt ngay gần nhau

C. Một thanh nam châm hút từ và một thanh đồng bịa đặt ngay gần nhau

D. Một thanh nam châm hút từ và một thanh Fe non bịa đặt ngay gần nhau.

Câu 4:

Khi nói tới tương tác kể từ, điều nào là sau đâu là đúng?

A. Các rất rất nằm trong thương hiệu của nam châm hút từ thì bú nhau

B.  Hai dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi, bịa đặt tuy nhiên song nằm trong chiều thì bú nhau

C.  Các rất rất không giống thương hiệu của nam châm hút từ thì đẩy nhau

D. Nếu rất rất bắc của một nam châm hút từ bú một thanh Fe thì rất rất phái mạnh của thanh nam châm hút từ đẩy thanh sắt

Câu 5:

Trong hình ảnh những lối mức độ kể từ, kể từ ngôi trường mạnh rộng lớn được thao diễn miêu tả bởi

A. những lối mức độ kể từ dày quánh rộng lớn.

B. những lối mức độ kể từ ở tách rời nhau

C. những lối mức độ kể từ gần như là tuy nhiên song nhau

D. những lối mức độ kể từ ở phân kì nhiều

Câu 6:

Các lối mức độ kể từ xung quanh chão dẫn trực tiếp sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi chạy qua chuyện sở hữu dạng:

A. những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với dòng sản phẩm điện

B. những đường thẳng liền mạch vuông góc với dòng sản phẩm năng lượng điện giống như những nan hoa xe cộ đạp

C. những vòng tròn xoe đồng tâm với tâm ở bên trên địa điểm điểm dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua

D. những lối xoắn ốc đồng trục với trục là loại năng lượng điện.