we re best friends as we have a

Đáp án D

Bạn đang xem: we re best friends as we have a

Kiến thức về loại từ

Dấu hiệu nhận biết: interest là danh kể từ nên trước nó cần thiết điền 1 tính từ

A. passion /'pæən/ (n): đam mê

B. passionately /'pæənətli/ (adv): một cơ hội say đắm, nhiệt độ tình; nồng nhiệt độ, mạnh mẽ và uy lực, rất

C. passionless /'pæənləs/ (a): ko say sưa, ko nồng dịu, ko nồng nhiệt độ, ko thiết tha

D. passionate /'pæənət/ (a): say đắm, nồng nàn; nồng nhiệt độ, thiết tha

Tạm dịch: Chúng tôi là bạn tri kỷ vì như thế công ty chúng tôi sở hữu cũng sở trường nồng nhiệt độ với music.

Câu 3:

Mai: "How fashionable a pair of trainers you have!”

Nam: "_________________."

Xem thêm: Con số may mắn hôm nay 3/10/2023: Tìm số ĐẠI PHÁT cho bạn

A. Do you want to tát know where I bought them?

B. Thanks for your compliment.

C. I know it's fashionable.

D. Yes, of course.

Xem thêm: Tổ Tiên nhắc nhở: '5 thứ được cho, ruột thịt cũng đừng nhận', 5 thứ đó là gì?