unit 2 lớp 11 writingLời giải bài xích tập luyện Unit 2 lớp 11 Writing trang 24 nhập Unit 2: The generation gap Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 2.

Bạn đang xem: unit 2 lớp 11 writing

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Complete the notes using the sentences (A-D) in the box (Làm việc bám theo cặp. Hoàn trở thành những chú giải bằng phương pháp dùng những câu (A-D) nhập hộp)

A. The gap between teenagers and parents may become wider.

B. Too much screen time is bad for teenagers’ health.

C. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time, and cause weight gain.

D. Teenagers may think their parents are not fair to tát them.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. B

2. C             

3. A             

4. D

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

NÊN:

KHÔNG NÊN:

Lý vì thế 1: Thanh thiếu hụt niên với không nhiều thời hạn nhằm thực hiện bài xích tập luyện về căn nhà.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu hụt niên dành riêng rất nhiều thời hạn nhằm coi video clip trực tuyến, đánh giá phương tiện đi lại truyền thông xã hội hoặc nghịch ngợm trò nghịch ngợm bên trên PC.

Lý vì thế 2: Khoảng cơ hội đằm thắm thanh thiếu hụt niên và phụ thân u hoàn toàn có thể trở thành rộng lớn rộng lớn.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể cho là phụ thân u của mình ko vô tư với chúng ta.

Lý vì thế 1: Chất lượng thời hạn bên trên màn hình hiển thị cần thiết rộng lớn con số.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể học tập được không ít kỹ năng hữu dụng và tài năng quan trọng trải qua những trò nghịch ngợm và video clip dạy dỗ trực tuyến.

Lý vì thế 2: Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị rất có hại cho sức khỏe mang đến sức mạnh của thanh thiếu hụt niên.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị hoàn toàn có thể thực hiện lỗi thị giác, hạn chế thời hạn ngủ và khiến cho tăng cân nặng.

Quảng cáo

2 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Read an opinion essay and match each paragraph with the correct mô tả tìm kiếm (Đọc một bài xích luận chủ ý ​​và nối từng đoạn với tế bào miêu tả chủ yếu xác)

A. Second reason for supporting this view with examples and facts

B. Conclusion summarising the writer's point of view

C. First reason for supporting this view with examples and facts

D. Introduction to tát the issue and the writer’s point of view

SHOULD PARENTS STRICTLY LIMIT TEENAGERS’ SCREEN TIME?

1. ______ Many teenagers nowadays spend too much time on digital devices. I firmly believe that parents should strictly limit their screen time for two reasons.

2. ______First of all, teenagers who spend a lot of time on screens are fess likely to tát finish their homework. If parents limit their screen time, teenagers will have more time not only for learning, but also for outdoor activities.

3. ______ In addition, too much screen time is bad for teenagers’ health. Looking at a computer or điện thoại thông minh screen for a long time can damage their eyesight and cause headaches. Too much screen time may also lead to tát sleep and weight problems.

4. ______ In conclusion, I think that parents need to tát control the time their teenage children spend on digital devices. This will ensure that their children have time for homework and outdoor activities, and will protect children’s health.

Quảng cáo

Đáp án:

1. D   

2. C   

3. A   

Xem thêm: Người già nhắc nhở: ''Ăn tránh ba, đũa tránh năm, tiệc tránh sáu'', càng cố ý phạm càng khổ

4. B

Hướng dẫn dịch:

CHA MẸ CÓ NÊN HẠN CHẾ HẠN CHẾ THỜI GIAN XEM MÀN HÌNH CỦA THANH THIẾU NIÊN KHÔNG?

1. Giới thiệu yếu tố và ý kiến của những người viết

Nhiều thanh thiếu hụt niên thời buổi này dành riêng rất nhiều thời hạn cho những vũ khí chuyên môn số. Tôi tin cẩn chắc chắn rằng những bậc phụ thân u nên giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ khí của mình vì như thế nhì nguyên nhân.

2. Lý vì thế trước tiên nhằm tương hỗ quan liêu đặc điểm này với những ví dụ và sự kiện

Trước không còn, những thanh thiếu hụt niên để nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị được cho rằng với năng lực triển khai xong bài xích tập luyện về căn nhà. Nếu phụ thân u giới hạn thời hạn coi màn hình hiển thị, thanh thiếu hụt niên sẽ sở hữu được nhiều thời hạn rộng lớn không chỉ là mang đến việc học tập mà còn phải cho những sinh hoạt ngoài cộng đồng.

3. Lý vì thế loại nhì nhằm tương hỗ quan liêu đặc điểm này vì chưng những ví dụ và sự kiện

Ngoài rời khỏi, dành riêng rất nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị rất có hại cho sức khỏe mang đến sức mạnh của thanh thiếu hụt niên. Nhìn nhập màn hình hiển thị PC hoặc Smartphone lanh lợi nhập thời hạn nhiều năm hoàn toàn có thể thực hiện lỗi thị giác và khiến cho hiện tượng đau đầu. Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị cũng hoàn toàn có thể dẫn theo những yếu tố về giấc mộng và trọng lượng.

4. Kết luận tóm lược ý kiến của những người viết

Tóm lại, tôi cho là phụ thân u cần thiết trấn áp thời hạn con cháu chúng ta giành cho những vũ khí chuyên môn số. Như vậy tiếp tục đảm nói rằng con cháu của mình với thời hạn thực hiện bài xích tập luyện về căn nhà và những sinh hoạt ngoài cộng đồng, đôi khi tiếp tục đảm bảo an toàn sức mạnh của trẻ em.

3 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an opinion essay (120-150 words) stating the opposite view. (Viết một bài xích luận (120-150 từ) nêu ý kiến ngược lại)

Gợi ý:

Digital devices play an essential part of teenagers’ lives nowadays. I strongly believe that parents should not strictly limit their screen time for the following reasons.

First of all, I think that by limiting the use of technology, parents will also limit what teens can benefit from it. In fact, teenagers can learn a lot of useful knowledge and necessary skills through online educational games and videos.

In addition, when teenagers’ screen time is strictly controlled by their parents, the gap between parents and children may become wider. Teenagers may think that their parents are very mean and not fair to tát them, and may refuse to tát talk to tát them.

In conclusion, I believe that it is not a good idea for parents to tát strictly limit their teenagers’ screen time. Teens can benefit from screen activities that encourage learning and parents can develop a better relationship with their  children if they don’t control the time spent on electronic devices. 

Hướng dẫn dịch:

Các vũ khí chuyên môn số đóng góp 1 phần quan trọng nhất nhập cuộc sống đời thường của thanh thiếu hụt niên thời buổi này. Tôi thực sự tin cẩn rằng những bậc phụ thân u tránh việc giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ khí của tôi vì như thế những nguyên nhân sau.

Trước không còn, tôi cho là bằng phương pháp giới hạn dùng technology, phụ thân u cũng tiếp tục giới hạn những gì thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể hưởng thụ kể từ nó. Trên thực tiễn, thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể học tập được thật nhiều kỹ năng hữu dụng và tài năng quan trọng trải qua những trò nghịch ngợm và video clip dạy dỗ trực tuyến.

Ngoài rời khỏi, Khi thời hạn dùng vũ khí của thanh thiếu hụt niên bị phụ thân u trấn áp ngặt nghèo, khoảng cách đằm thắm phụ thân u và con cháu hoàn toàn có thể trở thành rộng lớn rộng lớn. Thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể cho là phụ thân u của mình xấu xí tính và ko vô tư với chúng ta, và hoàn toàn có thể kể từ chối rỉ tai với chúng ta.

Tóm lại, tôi tin cẩn rằng tránh việc nhằm phụ thân u giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ khí của thanh thiếu hụt niên. Thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể hưởng thụ kể từ những sinh hoạt bên trên màn hình hiển thị nhằm khuyến nghị học hành và phụ thân u hoàn toàn có thể cách tân và phát triển quan hệ chất lượng tốt rộng lớn với con cháu nếu như chúng ta ko trấn áp thời hạn giành cho những vũ khí năng lượng điện tử.

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 2

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Language (trang 19, trăng tròn, 21)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Reading (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Communication and Culture (trang 25, 26)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Project (trang 27)

Xem tăng tiếng giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem tăng những tư liệu chung học tập chất lượng tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 với đáp án
 • 600 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 với đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-2-relationships.jspGiải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: Cuối tuần này (23/9- 24/9): 3 tuổi gọi nhau mà gánh lộc về, 1 tuổi đen hết chỗ nói