unit 11 lớp 12 writingUnit 11: Books

D. Writing (Trang 124-125 SGK Tiếng Anh 12)

Bạn đang xem: unit 11 lớp 12 writing

Writing a book report (Viết report về một cuốn sách)

Task 1. Below are questions you have vĩ đại answer when writing a report on a book, but ... . (Dưới đó là những thắc mắc chúng ta cần vấn đáp Khi ghi chép report về một cuốn sách, tuy nhiên bọn chúng đã biết thành chuẩn bị lộn xộn. Làm việc với bạn làm việc. Đặt những thắc mắc bên dưới những nhan đề trúng.)

Gợi ý:

Quảng cáo

HEADINGS

General introduction

  7. What is the title of the book?

  4. Who is the author?

  9. What type of book is it?

Summary of the book's content

  2. Where is the book set?

  5. What is the main theme of the story?

  6. Who are the main characters?

  8. What is the plot of the story?

Conclusion

  1. What was your opinion of the book?

  3. Would you recommend the book?

Task 2. Work in pairs. Ask and answer the above questions about a book you have just read. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc bên trên về cuốn sách chúng ta một vừa hai phải hiểu.)

Gợi ý:

Quảng cáo

A: Have you read a book lately?

B: Oh, yes.

A: What's the title of the book?

B: "The Sea Wolf".

A: Who's the author?

B: Jack London.

Xem thêm: Phòng tắm dùng xong nên đóng hay mở cửa: Nhiều người sai cả chục năm mà không biết

A: What type of book is it?

B: A novel on love and violence.

A: Where is the book set?

B: On a pirate's ship on the Pacific Ocean.

A: What's the main theme of the book?

B: Cruelty, Strength and Love.

A: What are the main characters?

B: Wolf Larsen, a cruel captain, Van Weyden and Maud Brewster.

A: What's your opinion on the book?

B: It's an interesting book.

Task 3. Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2. (Viết bạn dạng report về cuốn sách em mới mẻ hiểu mới đây nhờ vào thành quả của Bài tập dượt 1 và 2.)

Gợi ý:

Quảng cáo

Recently I've read a book "The Sea Wolf" by Jack London. It's a novel. The story is phối on a sealer owned by a cruel and strong captain. Wolf Larsen with two other characters, Van Weyden, a literature reseacher and a woman writer Maud Brewster. Through the whole story, it can be said the true love and charity can defeat the cruelty. In a word; the true love always wins. This book is a very interesting novel which evokes in our depth a human feeling about the strength of love.

Xem thêm thắt những bài bác biên soạn, giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 khác:

 • Unit 11: Books
 • A. Reading (trang 118-119-120-121 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Ask each other the following questions. 1. Do you often ...

 • B. Speaking (trang 122 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Complete the following conversation and practise reading it. Task 2. Work in pairs. ...

 • C. Listening (trang 123-124 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work in pairs. Your partner has just read an .... Task 1. Circle the correct answer ...

 • D. Writing (trang 124-125 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Below are questions you have vĩ đại answer when writing a report on a book, but they ... Task 2. Work in pairs. ...

 • E. Language Focus (trang 126-127 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Rewrite the sentences in the passive. Exercise 2. Following is a conversation between ...

 • Từ vựng Unit 11

 • Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 0:

 • Bài tập dượt trắc nghiệm Unit 0: Đề 1

Xem thêm thắt tư liệu gom học tập đảm bảo chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 hoặc khác:

 • 960 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 12 với đáp án
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 với đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-11-books.jsp

Xem thêm: Tại sao khách sạn nào cũng có một miếng vải trải ngang giường? Chúng có công dụng kỳ diệu, không phải ai cũng biết