unit 11 lớp 12 reading

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: unit 11 lớp 12 reading

Before

I. BEFORE YOU READ

Work in pairs. Ask each other the following questions.

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi nhau những câu sau.)

1. Do you often read books?

(Bạn sở hữu thông thường xuyên xem sách không?)

2. What kind of books vì thế you enjoy reading most/least?

(Loại sách này các bạn quí hiểu nhất / không nhiều nhất?)

3. How vì thế you read books?

(Bạn xem sách như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes. I vì thế. (Có.)

2. I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

(Tôi quí xem sách về khoa học tập nhất, tuy nhiên tôi hiểu đái thuyết tối thiểu.)

3. I often read my favourite books in my không lấy phí time; but when I, by chance, get an interesting book I find time vĩ đại read it. In reading books, I generally scan its nội dung first lo sợ see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time vĩ đại read it, a few pages a time.

(Tôi thông thường hiểu những cuốn sách yêu thương quí nhập thời hạn rảnh rỗi; tuy nhiên Lúc vô tình sẽ có được một cuốn sách thú vị, tôi tiếp tục nỗ lực dành riêng thời hạn nhằm hiểu nó. Trong việc xem sách, tôi thông thường liếc qua nội dung của chính nó trước tiên nhằm coi nếu như sở hữu ngẫu nhiên phát minh thú vị. Sau cơ, nếu như tôi có không ít thời hạn rộng lớn, tôi hiểu câu nói. phát biểu đầu. Sau cơ tôi tìm hiểu thời hạn nhằm hiểu vài ba trang một thứ tự.)

While Text

II. WHILE YOU READ 

Read the text and vì thế the tasks that follow.

(Đọc văn phiên bản và thực hiện những bài bác tập dượt sau.)

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are vĩ đại be tasted, others vĩ đại be swallowed, and some few vĩ đại be chewed and digested.” This good advice shows how it is possible vĩ đại read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book and read a few pages before going vĩ đại sleep. It is enough vĩ đại dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.

Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time vĩ đại enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s ví good I can’t put it down.” But not all stories belong vĩ đại this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly and carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want vĩ đại “chew and digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, kiểm tra that it is not too difficult. Do not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand.

Some people think that as more and more people have a television in their homes, fewer and fewer people will buy books vĩ đại read. Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold phàn nàn ever before. Books are still a cheap way vĩ đại get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the trang chủ are a wonderful source of knowledge and pleasure.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Về chủ thể xem sách, Francis Bacon, người sinh sống khoảng tầm nằm trong thời với Shakespeare viết lách những câu nói. này, "Một số sách nhằm hiểu demo, một vài không giống dể hiểu nghiến ngấu, và không nhiều sách đề nghiền ngẫm và nhằm hiểu và tâm trí." Lời khuyên răn hoặc ho này cho biết thêm cơ hội hiểu những loại sách không giống nhau với xa nhau chừng. Chẳng hạn, bạn cũng có thể nhặt được một cuốn sách về du ngoạn và hiểu nó vài ba trang trước lúc ngủ. Đọc qua quýt địa điểm này một không nhiều địa điểm cơ một không nhiều là đầy đủ. Tóm lại đấy là “đọc thử".

Một vài ba mẩu truyện dành riêng nhằm hiểu nghiến ngấu. Hãy tường tượng các bạn tìm kiếm ra một mẩu truyện hoặc và điều gì trong cả cần thiết rộng lớn thời hạn dể thông thường thức nó. Quý Khách có lẽ rằng đang di chuyển ngủ hè hoặc bên trên một cuộc hành trình dài nhiều năm vì chưng xe pháo lửa. Nếu này là cuốn sách hoặc, bạn cũng có thể phát biểu, “Nó hoặc quá tôi ko thể vứt nó xuống được." Nhưng còn nếu như không cần toàn bộ mẩu truyện thuộc sở hữu loại này. thường thì những căn nhà phê bình tế bào miêu tả sách như "khó nhằm xuống”, hoặc "không thể hiểu đợt tiếp nhữa (khó vậy lên lại)”.

Nhiều sách không giống được hiểu lờ đờ vã cảnh giác. Nếu một cuốn sách nói đến chủ thể các bạn yêu thích, các bạn sẽ muôn nghiền ngẫm và tâm trí về nó. Điều cơ không tồn tại nghĩa hiểu quá lờ đờ. Khi các bạn vậy một cuốn sách thứ tự thứ nhất, hãy coi nó không thật khó khăn. Đừng chính thức một cuốn sách trừ phi bạn cũng có thể nhận biết từ là 1 không nhiều trang thứ nhất này là quyển bạn cũng có thể hiểu và hiểu đơn giản dễ dàng.

Một số người cho rằng vì thế ngày càng có không ít người dân có truyền hình ở mái ấm gia đình, ngày càng không nhiều người tiêu dùng sách hiểu. Tại sao Lúc truyền hình hoàn toàn có thể đưa đến cho mình toàn bộ vấn đề và những mẩu truyện với sắc tố, hình và hành vi. Nhưng thiệt sự truyền hình ko giết thịt được việc xem sách. Ngày ni nhiều sách cho từng loại được cung cấp hơn trước đây. Sách vẫn còn đó là một trong phương tiện đi lại rẻ mạt chi phí nhằm tích lũy vấn đề và vui chơi giải trí, và bạn cũng có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và hiểu nó rất nhiều lần. Sách ở mái ấm gia đình là mối cung cấp kỹ năng và kiến thức và nụ cười ấn tượng.

While 1

Task 1: The following words and phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them.

(Tất cả những kể từ và cụm kể từ xuất hiện tại ở đoạn văn. Tìm kể từ tương tự giờ đồng hồ Việt cho từng kể từ.)

1. swallow  - ___________

2. dip into  - ___________

3. taste – ___________

4. “hard-to-pick-up again"  - ___________

5. digest - ___________

6. chew - ___________

7. “ hard-to-put-down" - ___________

Lời giải chi tiết:

1. swallow  - hiểu ngấu nghiến

2. dip into  - hiểu qua quýt loa

3. taste – hiểu thử

4. “hard-to-pick-up again"  - ko thể hiểu thứ tự nữa

5. digest - hấp thụ (đọc và suy nghĩ)

6. chew - nhai (nghiền ngẫm)

7. “ hard-to-put-down" - ko thể vứt xuống

While 2

Task 2: Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick (✓) the appropriate box.

(Làm việctheo cặp. Quyết tấp tểnh những lời nói là đích thị (T) hoặc sai (F) hoặc ko được nói đến việc (NM) ở bài bác hiểu.Ghi lốt (✓) sườn phù hợp.)

1. You can't read different types of books in the same way.

2. When you "taste" a book you read it carefully from the beginning vĩ đại the kết thúc. 

3. Many people only have time vĩ đại read when they are travelling.  

4. Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

5. Television has replaced books altogether.

Lời giải chi tiết:

1. Not mentioned

You can't read different types of books in the same way.

(Bạn ko thể hiểu những loại sách không giống nhau Theo phong cách như là nhau.)

2. False (when you taste a book you dip into it and read bits here and there)

When you "taste" a book you read it carefully from the beginning vĩ đại the kết thúc. 

(Khi các bạn "đọc thử" một cuốn sách độc giả nó cảnh giác từ trên đầu cho tới cuối.)

Thông tin: “It is enough vĩ đại dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.”

Xem thêm: Con số may mắn hôm nay 24/9/2023: Thần Tài ban số LỘC!

3. Not mentioned (trong nội dung bài viết ko nhắc đến việc xem sách Lúc cút du lịch)

Many people only have time vĩ đại read when they are travelling.  

(Nhiều người chỉ mất thời hạn nhằm hiểu Lúc bọn họ đang di chuyển du ngoạn.)

4. True

Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

(Những cuốn sách sở hữu những mẩu truyện hoặc thông thường được mô tả như thể "khó bịa xuống".)

Thông tin: (đoạn 2)  “If it is a good book, you might say, “It’s ví good I can’t put it down.” But not all stories belong vĩ đại this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

5. False

Television has replaced books altogether.

(Truyền hình vẫn thay cho thế trọn vẹn sách.)

Thông tin: But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold phàn nàn ever before.

While 3

Task 3: Answer the questions according vĩ đại the information in the passage.

(Trả câu nói. thắc mắc theo gót vấn đề ở đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

(Có từng nào cơ hội đọc?)

2. When might you "swallow" a book?

(Khi này các bạn "nuốt" một cuốn sách?)

3. What should you vì thế before starting vĩ đại read a book carefully and slowly?

(Bạn nên làm cái gi trước lúc chính thức hiểu cuốn sách cảnh giác và chậm?)

4. What are the advantages of television over books?

(Lợi ích của truyền hình hơn nhiều sách là gì?)

5. What are the advantages of books over television?

(Những quyền lợi của sách hơn nhiều truyền hình là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. There are three. (taste, swallow, chew and digest)

(Ba (nếm, nuốt, nhai và tiêu xài hóa).)

Thông tin: “Some books are vĩ đại be tasted, others vĩ đại be swallowed, and some few vĩ đại be chewed and digested.”

2. When you find a good story and have time vĩ đại enjoy it.

(Khi các bạn nhìn thấy một mẩu truyện hoặc và sở hữu thời hạn nhằm tận thưởng nó.)

Thông tin: (đoạn 2) Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time vĩ đại enjoy it.

3. Read a few pages vĩ đại see if it's the one you can read and understand it easily.

(Đọc một vài ba trang nhằm coi nó sở hữu cần là một trong cuốn sách bạn cũng có thể hiểu và hiểu nó một cơ hội đơn giản dễ dàng hay là không.)

Thông tin: (đoạn 3) If it is a book on a subject that you are interested in, you will want vĩ đại “chew and digest it.

4. Televisions can bring you the information and stories with colour, pictures and actions.

(Tivi hoàn toàn có thể đưa đến cho mình vấn đề và mẩu truyện với sắc tố, hình hình ảnh và hành vi.)

Thông tin: (đoạn 4) “Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action?

5. Books are still a cheap way vĩ đại get information and entertainment. And moreover you can keep a book forever and read it at any time and again and again.

(Sách vẫn chính là cơ hội tiết kiệm ngân sách chi phí để sở hữu được vấn đề và vui chơi giải trí. Và không những thế nữa, bạn cũng có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và hiểu nó bất kể khi này thứ tự này qua quýt thứ tự không giống.)

Thông tin: (đoạn 4) “Books are still a cheap way vĩ đại get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the trang chủ are a wonderful source of knowledge and pleasure."

After

III. AFTER YOU READ

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across, down, up, backwards, or at an angle. Here are some clues...

(Làm việc từng  đôi hoặc từng group. Tìm đi ra  tên của những loại sách nhập hình. Các kể từ hoàn toàn có thể theo gót mặt hàng ngang, trở lại, tăng trưởng, tháo lui,  hoặc đàng chéo cánh. Sau phía trên một vài ba khêu ý.)

Lời giải chi tiết:

a. If you lượt thích books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a thriller

 (Nếu các bạn quí sách với cùng 1 mẩu truyện thú vị nhất là về tội phạm hoặc loại gián điệp, hiểu một cuốn kinh dị)

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a romance is the right book for you.

(Nếu các bạn quí hiểu những mẩu truyện về tình thương, một cuốn sách thắm thiết vô cùng phù phù hợp với các bạn.)

c. A novel is a story long enough vĩ đại fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

(Một quyển đái thuyết là một trong mẩu truyện nhiều năm đầy đủ nhằm lắp đặt lênh láng một cuốn sách hoàn hảo, nhập cơ những nhân vật  và sự khiếu nại thông thường tưởng tượng.)

d. A science fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

(Sách khoa học tập fake tưởng là một trong loại sách dựa vào những tìm hiểu khoa học tập tưởng tượng về sau này.)

e. If you want vĩ đại learn how vĩ đại knit or work with wood, you should buy a craft book.

(Nếu bạn thích học tập thực hiện thế này nhằm đan hoặc thao tác làm việc với mộc, các bạn nên chọn mua một quyển sách tay chân.)

f. Fiction books tell stories from the author’s imagination.

(Sách fake tưởng kể mẩu truyện kể từ trí tưởng tượng của người sáng tác.)

g. A comic book tells stories through pictures.

(Một quyển truyện tranh  kể mẩu truyện qua quýt hình hình ảnh.)

h. A biography is about a person’s life written by somebody else. 

(Một cuốn tiểu truyện kể về cuộc sống của một người vì thế người không giống viết lách.) 

 

Xem thêm: Đến thời hoàng kim, 4 con giáp ngồi im cũng có lộc, tiền về đếm mỏi tay đầu 2024