trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,183

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

C. Thân rễ       

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh đi ra đem đặc tính?

A. Giống cây u, với sự phối hợp thân mật giao phó tử đực và giao phó tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân mật giao phó tử đực và giao phó tử cái

C. Giống phụ huynh, với sự phối hợp thân mật giao phó tử đực và giao phó tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân mật giao phó tử đực và giao phó tử cái

Câu 3:

Sinh sản bởi vì dạ dày là dẫn đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và giao phó tử thể

B. Bào tử được đột biến tự vẹn toàn nhân ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và giao phó tử thể

C. Bào tử được đột biến tự hạn chế phân ở trộn giao phó tử thể của những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và giao phó tử thể

Xem thêm: Có 1 kiểu người trồng cây lưỡi hổ như Rồng cưỡi mây: Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, chẳng thiếu tiền xài

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và giao phó tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản bởi vì dạ dày với ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Điểm sáng sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn rất có thể dẫn đến con cái con cháu. Vì vậy, chất lượng tốt vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định quyết định, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cải cách và phát triển nhanh

(3) Tạo đi ra những thành viên mới nhất tương đương nhau và tương đương thành viên u về những Điểm sáng di truyền

(4) Tạo đi ra con số con cái con cháu tương đương vô một thời hạn ngắn

(5) Cho luật lệ tăng hiệu suất sinh đẻ vì thế ko cần tiêu hao tích điện mang đến việc tạo ra giao phó tử và thụ tinh

(6) Tạo đi ra mới con cái con cháu tương đương nhau về mặt mũi DT nên chất lượng tốt thế Khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính với những Điểm sáng nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

D. (1), (2), (3), (4) và (5)

Xem thêm: Khi nam nữ gần gũi, phụ nữ thích nghe nhất 5 câu tán tỉnh này, đặc biệt phụ nữ trung niên