trong sóng cơ tốc độ truyền sóng là

Bạn đang xem: trong sóng cơ tốc độ truyền sóng là

Trong sóng cơ, vận tốc truyền sóng là

A. vận tốc tầm của thành phần môi trường xung quanh.

B. vận tốc giao động của những thành phần môi trường xung quanh.

C. quãng lối sóng truyền được nhập một chu kì sóng.

D. vận tốc Viral giao động nhập môi trường xung quanh.

Đáp án D

Xem thêm: Tại sao phụ nữ mới sinh không nên xâu kim chỉ? Biết lý do chị em sẽ muốn học theo ngay

+ Trong sóng cơ, vận tốc truyền sóng là vận tốc Viral giao động nhập môi trường xung quanh.

Đoàn Quang Minh - sự không giống nhau thân mật véc tơ vận tốc tức thời và tốc e rất có thể hiểu như vậy này nha , hiểu qua chuyện 2 khía cận
* Đối với kỹ năng lớp 10 thì :
+ Tốc phỏng là bởi vì quảng lối phân tách cho tới thời hạn : V = đen sạm tớ S / đen sạm tớ t
+ Vận tốc là bởi vì li phỏng ( phỏng dời ) phân tách khoảng chừng thời hạn : v = đen sạm tớ / đen sạm tớ t
* Còn về so với kỹ năng lớp 12 và đã được học tập thì :
+ Vận tốc rất có thể có mức giá triij âm hoặc dương , khi vật vận động ngược lại với chiều vận động tớ lựa chọn nhập hệ quy chiếu thì thời điểm hiện nay véc tơ vận tốc tức thời tiếp tục đem độ quý hiếm âm
+ Còn vận tốc thìa là sự cân đối của véc tơ vận tốc tức thời nên nó ko đem độ quý hiếm âm
* Ví dụ dễ nắm bắt như vậy này :
+ Tốc phỏng lớn số 1 ( cực lớn ) của vật là lúc trải qua địa điểm cân đối
+ Vận tốc của vật đạt độ quý hiếm rộng lớn nhất lúc trải qua địa điểm cân đối theo hướng dương
+ Vận tốc của vật đạt độ quý hiếm nhỏ nhất lúc cút ua VTCB theo hướng âm
OK E NHA!

. 28/12/2017

Ngọc Diệu véc tơ vận tốc tức thời với vận tốc không giống nhau ra làm sao ạ

. 28/12/2017

Trần Duy Hải ýC là lamda nhưng mà...

. 16/12/2017

Đinh Thuỷ C sao sai ạ?

. 16/12/2017