trắc nghiệm tin học 11

Trọn cỗ 1500 Câu căn vặn trắc nghiệm Tin học tập 11 sách mới mẻ Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên với đáp án cụ thể, đầy đầy đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên lớp 11 ôn tập luyện trắc nghiệm Tin 11 kể từ tê liệt đạt điểm trên cao trong số bài bác đua Tin học tập 11.

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin học 11

Trắc nghiệm Tin học tập 11 (sách mới mẻ, với đáp án)

Tóm tắt lý thuyết Tin học tập 11 sách mới mẻ Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên tiếp tục tóm lược nội dung từng bài học tập hoặc, ngắn ngủi gọn gàng chung học viên lớp 11 nắm rõ kỹ năng trọng tâm Tin học tập 11 kể từ tê liệt học tập đảm bảo chất lượng môn Tin học tập 11.

Lời giải bài bác tập luyện Tin học tập 11 hoặc, ngắn ngủi gọn:

 • Giải sgk Tin học tập 11 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Giải sgk Tin học tập 11 Cánh diều

  Xem chi tiết

 • Giải sgk Tin học tập 11 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Trắc nghiệm Tin học tập 11 (sách cũ)

I/ Trắc nghiệm Tin 11 theo dõi lịch trình SGK

Chương 1: Một số định nghĩa về lập trình sẵn và ngữ điệu lập trình

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 1: Khái niệm lập trình sẵn và ngữ điệu lập trình
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 2: Các bộ phận của ngữ điệu lập trình

Chương 2: Chương trình đơn giản

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 3: Cấu trúc lịch trình
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 4: Một số loại tài liệu chuẩn
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 5: Khai báo biến
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu mệnh lệnh gán
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 7: Các giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra đơn giản
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, tiến hành và hiệu chỉnh chương trình

Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10: Cấu trúc lặp

Chương 4: Kiểu tài liệu với cấu trúc

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 11: Kiểu mảng
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 12: Kiểu xâu
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 13: Kiểu bạn dạng ghi

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 14: Kiểu tài liệu tệp
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 15: Thao tác với tệp
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp

Chương 6: Chương trình con cái và lập trình sẵn với cấu trúc

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 17: Chương trình con cái và phân loại
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 18: Ví dụ về phong thái ghi chép và dùng lịch trình con cái
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 19: Thư viện lịch trình con cái chuẩn

II/ Trắc nghiệm Tin 11 Python

Chương 1: Một số định nghĩa về lập trình sẵn và ngữ điệu lập trình

 • Trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm lập trình sẵn và ngữ điệu lập trình sẵn (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Các bộ phận của ngữ điệu lập trình sẵn (có đáp án)

Chương 2: Chương trình đơn giản

 • Trắc nghiệm Bài 3: Cấu trúc lịch trình (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Một số loại tài liệu chuẩn chỉnh (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Khai báo đổi thay (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu mệnh lệnh gán (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Các giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra giản dị (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Soạn thảo, dịch, tiến hành và hiệu chỉnh lịch trình (có đáp án)

Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

 • Trắc nghiệm Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Cấu trúc lặp (có đáp án)

Chương 4: Kiểu tài liệu với cấu trúc

 • Trắc nghiệm Bài 11: Kiểu mảng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Kiểu xâu (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 13: Kiểu bạn dạng ghi (có đáp án)

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

 • Trắc nghiệm Bài 14: Kiểu tài liệu tệp (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 15: Thao tác với tệp (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp (có đáp án)

Chương 6: Chương trình con cái và lập trình sẵn với cấu trúc

 • Trắc nghiệm Bài 17: Chương trình con cái và phân loại (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 18: Ví dụ về phong thái ghi chép và dùng lịch trình con cái (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 19: Thư viện lịch trình con cái chuẩn chỉnh (có đáp án)

III/ Trắc nghiệm Tin 11 C++

Chương 1: Một số định nghĩa về lập trình sẵn và ngữ điệu lập trình

 • Trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm lập trình sẵn và ngữ điệu lập trình sẵn (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Các bộ phận của ngữ điệu lập trình sẵn (có đáp án)

Chương 2: Chương trình đơn giản

 • Trắc nghiệm Bài 3: Cấu trúc lịch trình (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Một số loại tài liệu chuẩn chỉnh (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Khai báo đổi thay (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu mệnh lệnh gán (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Các giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra giản dị (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Soạn thảo, dịch, tiến hành và hiệu chỉnh lịch trình (có đáp án)

Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

 • Trắc nghiệm Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Cấu trúc lặp (có đáp án)

Chương 4: Kiểu tài liệu với cấu trúc

 • Trắc nghiệm Bài 11: Kiểu mảng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Kiểu xâu (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 13: Kiểu bạn dạng ghi (có đáp án)

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

 • Trắc nghiệm Bài 14: Kiểu tài liệu tệp (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 15: Thao tác với tệp (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp (có đáp án)

Chương 6: Chương trình con cái và lập trình sẵn với cấu trúc

 • Trắc nghiệm Bài 17: Chương trình con cái và phân loại (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 18: Ví dụ về phong thái ghi chép và dùng lịch trình con cái (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 19: Thư viện lịch trình con cái chuẩn chỉnh (có đáp án)Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 1: Khái niệm lập trình sẵn và ngữ điệu lập trình

Câu 1: Hãy lựa chọn phương án ghép tương thích nhất. Ngôn ngữ lập trình sẵn là gì:

A. Phương tiện nhằm biên soạn thảo văn bạn dạng nhập tê liệt với chương trình

B. Ngôn ngữ Pascal hoặc C

C. Phương tiện miêu tả thuật toán nhằm PC tiến hành công việc

D. Phương tiện miêu tả thuật toán

Trả lời: Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình miêu tả thuật toán chung  máy tính hiểu và tiến hành.

Đáp án: C

Câu 2: Phát biểu nào là sau đây chắc chắn rằng sai?

A. Lập trình là ghi chép chương trình

B. Lập trình và lịch trình là nhì định nghĩa tương tự, đều là cơ hội tế bào miêu tả thuật toán bởi vì ngữ điệu lập trình

C. Chương trình được tạo ra trở thành kể từ tổng hợp những câu mệnh lệnh và những khai báo quan trọng về đổi thay, hằng, hàm, …

D. Chương trình ko chắc chắn là vẫn chính nếu như mang đến thành quả chính với thật nhiều cỗ tài liệu nhập.

Trả lời:

+ Lập trình là dùng cấu tạo tài liệu và những câu mệnh lệnh của ngữ điệu lập trình sẵn rõ ràng nhằm tế bào miêu tả tài liệu và miêu tả những thao tác của thuật toán. Hay lập trình sẵn đó là ghi chép lịch trình.

+ Chương trình được tạo ra trở thành kể từ tổng hợp những câu mệnh lệnh và những khai báo quan trọng về đổi thay, hằng, hàm, …

→Lập trình và lịch trình là nhì ko định nghĩa tương đương⇒  Loại B.

Đáp án: B

Câu 3: Phát biểu nào là tại đây chắc chắn rằng sai?

A. Để giải việc sử dụng máy tính nên ghi chép lịch trình tế bào miêu tả thuật toán giải việc đó

B. Mọi người tiêu dùng PC đều phải ghi nhận lập chương trình

C. Máy tính năng lượng điện tử hoàn toàn có thể chạy những chương trình

D. Một việc hoàn toàn có thể có khá nhiều thuật toán nhằm giải

Trả lời:

Lập lịch trình là phải ghi nhận một hoặc một vài ba ngữ điệu lập trình sẵn như: Pascal, C. C++…để ghi chép trình. Việc học tập này thông thường cực kỳ khó khăn và phức tạp chính vì thế người tiêu dùng PC giản đơn ko nhất thiết phải ghi nhận lập trình sẵn nhưng mà chỉ việc biết thao tác giản dị bên trên PC.

Đáp án: B

Câu 4: Hãy lựa chọn phương án ghép chính. Ngôn ngữ lập trình sẵn là ngôn ngữ

A. Cho luật lệ thể hiện tại những tài liệu trong những công việc nhưng mà những lịch trình tiếp tục nên xử lí

B. Dưới dạng nhị phân nhằm PC hoàn toàn có thể tiến hành trực tiếp

C. Diễn đạt thuật toán nhằm hoàn toàn có thể phú mang đến PC thực hiện

D. Có thương hiệu là "ngôn ngữ thuật toán" hoặc hay còn gọi là "ngôn ngữ lập trình sẵn bậc cao" sát với ngữ điệu toán học tập được chấp nhận tế bào miêu tả cơ hội giải quyết và xử lý yếu tố song lập với máy tính

Trả lời: Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, miêu tả thuật toán giúp  PC hiểu và tiến hành.

Đáp án: C

Câu 5: Hãy lựa chọn phương án ghép chính. Ngôn ngữ máy là

A. Bất cứ ngữ điệu lập trình sẵn nào là nhưng mà hoàn toàn có thể miêu tả thuật toán nhằm phú mang đến PC thực hiện

B. Ngôn ngữ nhằm ghi chép những lịch trình nhưng mà từng lịch trình là một trong những mặt hàng mệnh lệnh máy nhập hệ nhị phân

C. Các ngữ điệu nhưng mà lịch trình ghi chép bên trên bọn chúng sau khoản thời gian dịch đi ra hệ nhị phân thì máy hoàn toàn có thể chạy được

D. Diễn đạt thuật toán nhằm hoàn toàn có thể phú mang đến PC thực hiện

Trả lời: Ngôn ngữ máy là ngữ điệu có một không hai nhằm ghi chép lịch trình nhưng mà PC hoàn toàn có thể thẳng hiểu và tiến hành được. Mỗi lịch trình là một trong những mặt hàng mệnh lệnh máy nhập hệ nhị phân.

Đáp án: B

Câu 6: Hãy lựa chọn phương án ghép chính. Hợp ngữ là ngôn ngữ

A. Mà PC hoàn toàn có thể tiến hành được thẳng ko cần thiết dịch

B. Có những mệnh lệnh được ghi chép bởi vì kí tự động tuy nhiên về cơ bạn dạng từng mệnh lệnh tương tự với 1 mệnh lệnh máy. Để chạy được cần thiết dịch đi ra ngữ điệu máy

C. Mà những mệnh lệnh ko ghi chép thẳng bởi vì mã nhị phân

D. Không ghi chép bởi vì mã nhị phân, được design mang đến một trong những loại máy hoàn toàn có thể chạy thẳng bên dưới dạng kí tự

Trả lời: Hợp ngữ là ngữ điệu với những mệnh lệnh được ghi chép bởi vì kí tự động tuy nhiên về cơ bạn dạng từng mệnh lệnh tương tự với 1 mệnh lệnh máy. Để chạy được cần thiết dịch đi ra ngữ điệu máy

Đáp án: B

Câu 7: Hãy lựa chọn phương án ghép sai. Ngôn ngữ lập trình sẵn bậc cao là ngôn ngữ

A. Thể hiện tại thuật toán theo dõi những quy ước nào là tê liệt ko tùy thuộc vào những PC cụ thể

B. Mà PC thiếu hiểu biết thẳng được, lịch trình ghi chép bên trên ngữ điệu bậc cao trước lúc chạy nên dịch thanh lịch ngữ điệu máy

C. Có thể miêu tả được từng thuật toán

D. Sử dụng kể từ vựng và cú pháp của ngữ điệu ngẫu nhiên (tiếng Anh)

Trả lời:

Ngôn ngữ lập trình sẵn bậc cao là ngữ điệu sát với ngữ điệu ngẫu nhiên ( một trong những kể từ ghi chép tắt của giờ đồng hồ Anh), với tính song lập cao và không nhiều tùy thuộc vào loại máy rõ ràng. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch thanh lịch ngữ điệu máy, máy mới hiểu biết và thực hiện được. Một số ngữ điệu lập trình sẵn bậc cao: FORTRAN, COBOL, PASCAL, C…

Đáp án: D

Câu 8: Phát biểu nào là ko chính trong số tuyên bố bên dưới đây?

A. Chương trình dịch được chấp nhận gửi lịch trình ghi chép bởi vì một ngữ điệu lập trình sẵn nào là tê liệt thanh lịch lịch trình bên trên ngữ điệu máy nhằm máy hoàn toàn có thể tiến hành được nhưng mà vẫn bảo toàn được ngữ nghĩa của lịch trình nguồn

B. Chương trình dịch chung người lập trình sẵn hoàn toàn có thể lập trình sẵn bên trên một ngữ điệu lập trình sẵn sát với ngữ điệu ngẫu nhiên rộng lớn, bởi vậy hạn chế nhẹ nhõm được nỗ lực lập trình sẵn, tăng nhanh hiệu suất lập trình

C. Chương trình dịch chung lần đi ra toàn bộ những lỗi của chương trình

D. Một ngữ điệu lập trình sẵn hoàn toàn có thể đối với cả lịch trình thông dịch và lịch trình biên dịch

Trả lời:

Mỗi lịch trình ghi chép bởi vì ngữ điệu không giống ham muốn PC tiến hành bên trên PC đều nên được dịch đi ra ngữ điệu máy nhờ lịch trình dịch. Chương trình dịch chung người lập trình sẵn hoàn toàn có thể lập trình sẵn bên trên một ngữ điệu lập trình sẵn sát với ngữ điệu ngẫu nhiên rộng lớn, bởi vậy hạn chế nhẹ nhõm được nỗ lực lập trình sẵn, tăng nhanh hiệu suất lập trình sẵn. Có nhì lịch trình dịch: thông dịch và biên dịch.

Đáp án: A

Câu 9: Phát biểu nào là bên dưới đấy là sai khi nói đến biên dịch và thông dịch?

A. Chương trình dịch của ngữ điệu lập trình sẵn bậc cao gọi là biên dịch còn thông dịch là lịch trình dịch sử dụng với hợp ý ngữ

B. Một ngữ điệu lập trình sẵn hoàn toàn có thể đối với cả lịch trình thông dịch và lịch trình biên dịch

C. Thông dịch theo lần lượt dịch và tiến hành từng câu mệnh lệnh còn biên dịch nên dịch trước toàn cỗ lịch trình thanh lịch mã nhị phân thì mới có thể hoàn toàn có thể tiến hành được

D. Biên dịch và thông dịch đều đánh giá tính chính đắn của câu lệnh

Trả lời:

Mỗi ngữ điệu lập trình sẵn hoàn toàn có thể đối với cả lịch trình thông dịch và lịch trình biên dịch chính vì thế ngữ điệu bậc cao và hợp ý ngữ đều sở hữu lịch trình thông dịch và biên dịch.

Đáp án: A

Câu 10: Phát biểu nào là bên dưới đấy là chính trong số tuyên bố bên dưới đây?

A. Mỗi ngữ điệu lập trình sẵn bậc cao đều sở hữu chính một lịch trình dịch

B. Chương trình dịch bao gồm hợp ý dịch, thông dịch, biên dịch

C. Máy tính chỉ phân biệt được kí tự động 0 và kí tự động 1 nên lịch trình bởi vì ngữ điệu máy cũng nên được dịch thanh lịch mã nhị phân

D. Một ngữ điệu lập trình sẵn bậc cao hoàn toàn có thể có khá nhiều lịch trình dịch không giống nhau

Trả lời:

Một ngữ điệu lập trình sẵn bậc cao hoàn toàn có thể có khá nhiều lịch trình dịch không giống nhau như thông dịch và biên dịch. Bất kì một lịch trình được ghi chép bởi vì ngữ điệu nào là đều nên dịch thanh lịch ngữ điệu máy.

Đáp án: D

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 2: Các bộ phận của ngữ điệu lập trình

Câu 1: Phát biểu nào là bên dưới đấy là đúng

A. Ngữ nghĩa nhập ngữ điệu lập trình sẵn dựa vào nhiều nhập ý ham muốn của những người lập trình sẵn tạo ra ra

B. Mỗi ngữ điệu lập trình sẵn đều sở hữu 3 bộ phận là bảng vần âm, cú pháp và ngữ nghĩa, cho nên việc khai báo loại tài liệu, hằng, đổi thay,… được vận dụng công cộng như nhau mang đến từng ngữ điệu lập trình

C. Cú pháp của một ngữ điệu lập trình sẵn là cỗ quy tắc được chấp nhận người lập trình sẵn ghi chép lịch trình bên trên ngữ điệu đó

D. Các ngữ điệu lập trình sẵn đều sở hữu công cộng một cỗ chữ cái

Trả lời: Cú pháp của một ngữ điệu lập trình sẵn là cỗ quy tắc được chấp nhận người lập trình sẵn ghi chép lịch trình bên trên ngữ điệu tê liệt. Dựa nhập bọn chúng, người lập trình sẵn và lịch trình dịch hiểu rằng tổng hợp nào là của những kí tự động nhập bảng ch ữ dòng sản phẩm là hợp thức và tổng hợp nào là là ko hợp thức. Nhờ tê liệt, hoàn toàn có thể tế bào miêu tả đúng đắn thuật toán nhằm máy tiến hành.

Đáp án: C

Câu 2: Chọn tuyên bố chính trong số tuyên bố bên dưới đây:

A. Ngoài bảng vần âm, cú pháp, ngữ nghĩa, một ngữ điệu lập trình sẵn còn tồn tại những quy tắc nhằm khai báo đổi thay, hằng,…

B. Ngoài bảng vần âm, hoàn toàn có thể sử dụng những kí tự động phổ biến nhập toán học tập nhằm ghi chép chương trình

C. Chương trình với lỗi cú pháp hoàn toàn có thể được dịch đi ra ngữ điệu máy tuy nhiên ko tiến hành được

D. Cú pháp là cỗ quy tắc dùng để làm ghi chép chương trình

Trả lời:

Cú pháp là cỗ quy tắc dùng để làm ghi chép lịch trình. Dựa nhập bọn chúng, người lập trình sẵn và lịch trình dịch hiểu rằng tổng hợp nào là của những kí tự động nhập bảng ch ữ dòng sản phẩm là hợp thức và tổng hợp nào là là ko hợp thức. Nhờ tê liệt, hoàn toàn có thể tế bào miêu tả đúng đắn thuật toán nhằm máy tiến hành.

Đáp án: D

Câu 3: Phát biểu nào là bên dưới đấy là hợp lý và phải chăng nhất lúc nói đến biến?

A. Biến là đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình thực hiện

B. Biến là đại lượng được gọi là và có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình tiến hành chương trình

C. Biến hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại độ quý hiếm không giống nhau

D. Biến hoàn toàn có thể đặt điều hoặc ko gọi là gọi

Trả lời: Biến là đại lượng được gọi là, dùng để làm tàng trữ độ quý hiếm và có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình tiến hành lịch trình.

Đáp án: B

Câu 4: Phát biểu nào là bên dưới đấy là hợp lý và phải chăng nhất lúc nói đến hằng?

A. Hằng là đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình thực hiện

B. Hằng là đại lượng được gọi là và có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình tiến hành chương trình

C. Hằng hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại độ quý hiếm không giống nhau

D. Hằng được lịch trình dịch vứt qua

Trả lời: Hằng là đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình tiến hành hoặc có mức giá trị ko thay đổi nhập quy trình tiến hành lịch trình.

Đáp án: A

Câu 5: Phát biểu nào là bên dưới đấy là hợp lý và phải chăng nhất lúc nói đến tên?

A. Tên gọi là đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình thực hiện

B. Tên gọi là đại lượng được gọi là và có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình tiến hành chương trình

C. Tên gọi hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại độ quý hiếm không giống nhau

D. Tên gọi vì thế người lập trình sẵn tự động đặt điều theo dõi quy tắc vì thế từng ngữ điệu lập trình sẵn xác định

Trả lời: Tên gọi vì thế người lập trình sẵn tự động đặt điều theo dõi quy tắc vì thế từng ngữ điệu lập trình sẵn xác lập, sử dụng với ý nghĩa sâu sắc riêng biệt, xác lập bằng phương pháp khai báo trước lúc dùng. Các thương hiệu này sẽ không được trùng với thương hiệu nói riêng.

Đáp án: D

Câu 6: Trong tin cậy học tập, hằng là đại lượng

A. Có độ quý hiếm thay cho thay đổi nhập quy trình tiến hành chương trình

B. Có độ quý hiếm bất biến nhập quy trình tiến hành chương trình

C. Được đặt điều tên

D. cũng có thể thay cho thay đổi độ quý hiếm hoặc bất biến độ quý hiếm tùy nằm trong nhập bài bác toán

Trả lời:

Hằng là đại lượng có mức giá trị bất biến nhập quy trình tiến hành lịch trình Hay những đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình tiến hành.

Đáp án: B

Câu 7: Các bộ phận của ngữ điệu lập trình sẵn là

A. Chương trình thông dịch và lịch trình biên dịch

B. Chương trình dịch, bảng vần âm, cú pháp, ngữ nghĩa

C. Bảng vần âm, cú pháp, ngữ nghĩa

D. Tên nói riêng, thương hiệu chuẩn chỉnh và thương hiệu vì thế người lập trình sẵn ấn định nghĩa

Trả lời:

Xem thêm: 5 nốt ruồi "Đế Vương" càng già càng giàu: Ai có 1/5 cũng viên mãn cả đời đáng chúc mừng

Các bộ phận của ngữ điệu lập trình sẵn là:

+ Bảng vần âm là tập luyện những kí tự động được dùng để làm ghi chép lịch trình.

+ Cú pháp là cỗ quy tắc nhằm ghi chép lịch trình.

+ Ngữ nghĩa xác lập ý nghĩa sâu sắc thao tác rất cần phải tiến hành, ứng với tổng hợp kí tự động phụ thuộc vào văn cảnh của chính nó.

Đáp án: C

Câu 8: Khái niệm nào là sau đấy là chính về thương hiệu dành riêng riêng

A. Tên nói riêng là tên gọi vì thế người lập trình sẵn đặt

B. Tên nói riêng là tên gọi và được ngữ điệu lập trình sẵn qui ấn định sử dụng với ý nghĩa sâu sắc riêng biệt xác lập, ko được dùng với ý nghĩa sâu sắc khác

C. Tên nói riêng là tên gọi và được ngữ điệu lập trình sẵn qui ấn định chính với ý nghĩa sâu sắc riêng biệt xác lập, hoàn toàn có thể được khái niệm lại

D. Tên nói riêng là những hằng hoặc biến

Trả lời:

Tên nói riêng là tên gọi và được ngữ điệu lập trình sẵn qui ấn định sử dụng với ý nghĩa sâu sắc riêng biệt xác lập, ko được dùng với ý nghĩa sâu sắc không giống.

Ví dụ:

+ Trong Pascal: program, use, type…

+ Trong C++: main, if, while…

Đáp án: B

Câu 9: Khai báo nào là sau đấy là chính về thương hiệu chuẩn?

A. Tên chuẩn chỉnh là tên gọi vì thế người lập trình sẵn đặt

B. Tên chuẩn chỉnh là tên gọi và được ngữ điệu lập trình sẵn qui ấn định sử dụng với ý nghĩa sâu sắc riêng biệt xác lập, ko được dùng với ý nghĩa sâu sắc khác

C. Tên chuẩn chỉnh là tên gọi và được ngữ điệu lập trình sẵn qui ấn định sử dụng với ý nghĩa sâu sắc riêng biệt xác lập, hoàn toàn có thể được khái niệm lại

D. Tên chuẩn chỉnh là những hằng hoặc biến

Trả lời:

Tên chuẩn chỉnh là tên gọi và được ngữ điệu lập trình sẵn qui ấn định sử dụng với ý nghĩa sâu sắc riêng biệt xác lập, hoàn toàn có thể được khái niệm lại với ý nghĩa sâu sắc và mục tiêu không giống.

Ví dụ:

+ Trong Pascal: abs, sqr, sqrt…

+ Trong C++: cin, cout, getchar…

Đáp án: C

Câu 10: Phát biểu nào là bên dưới đấy là hợp lý và phải chăng nhất

A. Biến sử dụng nhập lịch trình nên khai báo

B. Biến được lịch trình dịch vứt qua

C. Biến hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại độ quý hiếm không giống nhau

D. Biến là đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình thực hiện

Trả lời: Biến là đại lượng được gọi là, dùng để làm tàng trữ độ quý hiếm và có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình tiến hành lịch trình. Biến sử dụng nhập lịch trình nên khai báo.

Đáp án: A

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình

Câu 1: Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

A. Phần thương hiệu lịch trình nhất thiết nên có

B. Phần khai báo sẽ phải có

C. Phần đằm thắm lịch trình nhất thiết nên có

D. Phần đằm thắm lịch trình hoàn toàn có thể với hoặc không

Trả lời:

Cấu trúc một lịch trình gồm:

+ Phần khai báo : hoàn toàn có thể với hoặc không

+ Phần thân: Bắt buộc nên có

Đáp án: C

Câu 2: Từ khóa USES sử dụng để:

A. Khai báo thương hiệu chương trình

B. Khai báo hằng

C. Khai báo biến

D. Khai báo thư viện

Trả lời:

Mỗi ngữ điệu lập trình sẵn thông thường đã có sẵn một trong những tủ sách hỗ trợ một trong những lịch trình phổ biến và được lập sẵn. Để dùng lịch trình tê liệt cần thiết khai báo tủ sách chứa chấp nó. Ví dụ nhập Pascal kể từ khóa USES dùng để làm khai báo tủ sách, nhập C++ là kể từ khóa # include.

Đáp án: D

Câu 3: Khai báo hằng nào là là chính trong số khai báo sau:

A. Const A : 50;

B. CONst A=100;

C. Const : A=100;

D. Tất cả đều sai

Trả lời: Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến những độ quý hiếm xuất hiện tại rất nhiều lần nhập lịch trình. Cấu trúc khai báo hằng nhập Pascal là: Const <tên hằng> = <Giá trị>;

Đáp án: B

Câu 4: Phần đằm thắm lịch trình chính thức bởi vì ….và kết đôn đốc bởi vì …?

A. BEGIN…END.

B. BEGIN…END

C. BEGIN…END,

D. BEGIN…END;

Trả lời:

Phân đằm thắm lịch trình là mặt hàng mệnh lệnh nhập phạm vi được xác  ấn định bởi vì cặp tín hiệu khai mạc và kết đôn đốc tạo ra trở thành đằm thắm lịch trình. Ví dụ đằm thắm lịch trình nhập Pascal là cặp kể từ khóa “ BEGIN…END.” .

Đáp án: A

Câu 5:Chọn câu tuyên bố hợp lý và phải chăng nhất?

A. Khai báo hằng thông thường được dùng cho 1 độ quý hiếm bên trên từng thời gian tiến hành chương trình

B. Biến đơn là đổi thay chỉ nhận những độ quý hiếm ko thay đổi và xuất hiện tại rất nhiều lần nhập chương trình

C. Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến những độ quý hiếm ko thay đổi và xuất hiện tại rất nhiều lần nhập chương trình

D. Trong Pascal, toàn bộ những đổi thay nhập lịch trình đều nên có mức giá trị ko thay đổi và xuất hiện tại rất nhiều lần nhập chương trình

Trả lời: Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến những độ quý hiếm xuất hiện tại rất nhiều lần nhập lịch trình và có mức giá trị ko thay đổi nhập lịch trình.

Đáp án: C

Câu 6: Chọn câu tuyên bố hợp lý và phải chăng nhất?

A. Trong Pascal, toàn bộ những đổi thay nhập lịch trình đều phải để thương hiệu và khai báo mang đến lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí

B. Trong Pascal, toàn bộ những đổi thay nhập lịch trình đều nên với 1 độ quý hiếm bên trên từng thời gian tiến hành chương trình

C. Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến loại của hằng

D. Biến đơn là đổi thay chỉ nhận loại của hằng

Trả lời:

Trong Pascal, toàn bộ những đổi thay nhập lịch trình đều phải để thương hiệu và khai báo mang đến lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí. Biến chỉ nhận một độ quý hiếm bên trên từng thời gian tiến hành lịch trình được gọi là đổi thay đơn.

Đáp án: A

Câu 7: Chọn câu tuyên bố hợp lý và phải chăng nhất?

A. Trong Pascal, toàn bộ những đổi thay nhập lịch trình đều nên có mức giá trị ko thay đổi và xuất hiện tại rất nhiều lần nhập chương trình

B. Biến đơn là đổi thay chỉ nhận một độ quý hiếm bên trên từng thời gian tiến hành chương trình

C. Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến gọi là và khai báo mang đến lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí

D. Biến đơn là đổi thay chỉ nhận loại của hằng

Trả lời:

Biến chỉ nhận một độ quý hiếm bên trên từng thời gian tiến hành lịch trình được gọi là đổi thay đơn.

Trong Pascal, toàn bộ những đổi thay nhập lịch trình đều phải để thương hiệu và khai báo mang đến lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí. Biến thông thường có mức giá trị thay cho thay đổi và xuất hiện tại rất nhiều lần nhập lịch trình.

Đáp án: B

Câu 8: Xét lịch trình Pascal bên dưới đây:

PROGRAM vi_du;

BEGIN Writeln ('Xin chao cac ban');

Writeln('Moi cac ban lam thân quen voi Pascal');

END.

Chọn tuyên bố sai?

A. Khai báo thương hiệu lịch trình là vi du

B. Khai báo thương hiệu lịch trình là vi_du

C. Thân lịch trình với nhì câu lệnh

D. Chương trình không tồn tại khai báo hằng

Trả lời:

Khai báo thương hiệu lịch trình là vi_du. Có nhì câu mệnh lệnh để lấy đi ra screen nhì câu:

‘ Xin chao cac ban

'Moi cac ban lam thân quen voi Pascal ’

Chương không tồn tại khai báo hằng, đổi thay, thư viện…

Đáp án: A

Câu 9: Chọn câu chính trong số câu sau:

A. Trong phần khai báo, nhất thiết nên khai báo thương hiệu lịch trình nhằm tiện ghi ghi nhớ nội dung chương trình

B. Dòng khai báo thương hiệu lịch trình cũng là một trong những dòng sản phẩm lệnh

C. Để dùng những lịch trình lập sẵn trong số tủ sách vì thế ngữ điệu lập trình sẵn hỗ trợ, cần thiết khai báo những tủ sách này nhập phần khai báo

D. Ngôn ngữ lập trình sẵn nào là với khối hệ thống tủ sách càng rộng lớn thì sẽ càng dễ dàng ghi chép chương trình

Trả lời:

+ Trong phần khai báo, ko nhất thiết nên khai báo thương hiệu lịch trình và dòng sản phẩm khai báo thương hiệu lịch trình ko là một trong những dòng sản phẩm mệnh lệnh vì thế những mệnh lệnh được tiến hành nhập đằm thắm lịch trình → loại A. B.

+ Chưa dĩ nhiên ngữ điệu lập trình sẵn nào là với khối hệ thống tủ sách càng rộng lớn thì sẽ càng dễ dàng ghi chép lịch trình vì thế nó còn tùy thuộc vào ngữ điệu, câu mệnh lệnh, kể từ khóa… của ngữ điệu tê liệt → loại D

+ Để dùng những lịch trình lập sẵn trong số tủ sách vì thế ngữ điệu lập trình sẵn hỗ trợ, cần thiết khai báo những tủ sách này nhập phần khai báo

Đáp án: C

Câu 10: Chọn câu tuyên bố hợp lý và phải chăng nhất?

A. Khai báo hằng thông thường được dùng cho 1 độ quý hiếm bên trên từng thời gian tiến hành chương trình

B. Khai báo hằng còn xác lập cả gọi là và khai báo mang đến lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí

C. Trong Pascal, toàn bộ những đổi thay nhập lịch trình đều nên với 1 độ quý hiếm bên trên từng thời gian tiến hành chương trình

D. Khai báo hằng còn xác lập cả loại của hằng

Trả lời:

Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến những độ quý hiếm xuất hiện tại rất nhiều lần nhập lịch trình và có mức giá trị ko thay đổi nhập lịch trình. Khi Khai báo hằng còn xác lập cả loại tài liệu của hằng.

Đáp án: D

....................................

....................................

....................................

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: Phụ nữ sinh vào giờ này có phúc lớn mệnh dày, cuộc sống viên mãn, chồng con được nhờ