trắc nghiệm sử 12 bài 22Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22 (có đáp án): Hai miền non sông trực tiếp

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 22: Hai miền non sông thẳng chiến tranh kháng Đế quốc Mĩ xâm lăng sở hữu đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức chừng nhận ra, thông hiểu, áp dụng chung học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài bác thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 22

Câu 1. Chiến lược "Chiến tranh giành viên bộ" của Mĩ thành lập vô thực trạng nào là ?

Quảng cáo

A. Cách mạng miền Nam cải cách và phát triển uy lực, "Chiến tranh giành đặc biệt" đã biết thành vỡ nợ về cơ bạn dạng.

B. Quan hệ Liên Xô - Trung Quốc càng ngày càng xấu xí, khối liên hiệp vô phe xã hội công ty nghĩa vẫn rạn vỡ.

C. Trên toàn cầu, mối liên hệ Liên Xô - Trung Quốc càng ngày càng xấu xí, khối liên hiệp vô phe Xã hội công ty nghĩa vẫn rạn vỡ.

D. Tất cả những ý bên trên.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 173 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. "Chiến tranh giành viên bộ" không giống "Chiến tranh giành đặc biệt" ở điểm nào là ?

Quảng cáo

A. "Chiến tranh giành viên bộ" là mẫu mã cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới mẻ.

B. "Chiến tranh giành viên bộ" được tổ chức bên dưới sự chỉ huy của khối hệ thống cố vấn Mĩ.

C. "Chiến tranh giành viên bộ" đa số được tổ chức vì thế lực lượng quân viễn chinh Mĩ.

D. “Chiến tranh giành viên bộ” dùng vũ trang và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh vì thế Mĩ hỗ trợ.

Đáp án: C

Giải thích: "Chiến tranh giành viên bộ" đa số được tổ chức vì thế lực lượng quân viễn chinh Mĩ, nhận thêm sự tương hỗ của quân liên minh Mĩ và quân group TP. Sài Gòn. Còn Chiến tranh giành quan trọng được tổ chức vì thế lực lượng quân group TP. Sài Gòn.

Câu 3. Chiến thắng nào là xác minh quân dân Miền Nam hoàn toàn có thể vượt qua quân nòng cốt Mĩ vô "Chiến tranh giành viên bộ" ?

A. Chiến thắng Núi Thành.

B. Chiến thắng Vạn Tường.

Quảng cáo

C. Chiến thắng mùa thô 1965 - 1966.

D. Chiến thắng mùa thô 1966 - 1967.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 174 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 4. Quân group nước nào là từng nhập cuộc vô trận đánh tranh giành xâm lăng của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

A. Inđônêxia.       B. Malaixia.

C. Nước Hàn.       D. Singapo.

Đáp án: C

Giải thích: Quân group Nước Hàn từng nhập cuộc vô trận đánh tranh giành xâm lăng của Mĩ ở nước Việt Nam.

Câu 5. Vị Tổng thống nào là của nước Mĩ vẫn ra quyết định vận dụng kế hoạch "Chiến tranh giành viên bộ" ở miền Nam nước Việt Nam ?

A. Aixenhao.       B. Kennơđi.

C. Giônxơn.       D. Níchxơn.

Đáp án: C

Giải thích: Giônxơn là Tổng thống vẫn ra quyết định vận dụng kế hoạch "Chiến tranh giành viên bộ" ở miền Nam nước Việt Nam.

Câu 6. Sự khiếu nại nào là ghi lại sự thất bại trọn vẹn của kế hoạch "Chiến tranh giành viên bộ" của đế quốc Mĩ?

A. Chiến thắng mùa thô 1965 - 1966.

B. Chiến thắng mùa thô 1966 - 1967.

Quảng cáo

C. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

D. Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 177 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Chiến thắng Vạn Tường (1963) vẫn há rời khỏi cao trào

A. “đánh thời gian nhanh tiến thủ thời gian nhanh, tấn công kiên cố tiến thủ chắc”.

B. “đánh cho tới Mĩ cút, tấn công cho tới ngụy nhào”.

C. “tất cả vì thế miền Nam thân thiện yêu”.

D. “tìm Mĩ tuy nhiên tấn công, lùng ngụy tuy nhiên diệt”.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Cơ sở nào là nhằm tao xác minh với thắng lợi Vạn Tường, quân dân miền Nam trọn vẹn sở hữu kỹ năng vượt qua quân Mĩ ?

A. Đây là một trong những trận tấn công tuy nhiên quân Mĩ tiêu cực về plan tác chiến nên vẫn thất bại.

B. Quân Mĩ vô trận này còn có ưu thế hơn hẳn về quân số và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh.

C. Địa bàn xẩy ra trận tấn công trọn vẹn không tồn tại lợi cho tất cả tao và Mĩ.

D. Quân Mĩ ko coi đó là địa phận kế hoạch nên vẫn thoái lui.

Đáp án: B

Giải thích: Trong trận Vạn Tường, đem người sử dụng Mĩ sở hữu ưu thế hơn hẳn về quân số và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tuy nhiên bọn chúng vẫn còn thua kém trước Quân hóa giải miền Nam. Do cơ, thắng lợi ở Vạn Tường là hạ tầng xác minh quân dân miền Nam trọn vẹn sở hữu kỹ năng vượt qua quân Mĩ.

Câu 9. Hướng tấn công kế hoạch chủ yếu của quân Mĩ trong đợt thô 1965 -1966 là

A. Đông Nam Sở, Tây Nguyên.

B. Tây Nam Sở, Liên quần thể V.

C. Đông Nam Sở, Liên quần thể V.

D. Nam Trung Sở, Tây Nguyên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Trong cuộc tấn công kế hoạch mùa thô 1966 - 1967, Mĩ vẫn tổ chức từng nào cuộc tiến quân kế hoạch ?

A. 890 cuộc tiến quân.           B. 450 cuộc tiến quân.

C. 980 cuộc tiến quân.          D. 895 cuộc tiến quân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Căn cứ Dương Minh Châu ở ở

A. tỉnh Tây Ninh.

B. tỉnh Đồng Nai.

C. tỉnh Sóc Trăng.

D. tỉnh An Giang.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 sở hữu gì không giống đối với những cuộc tấn công trước cơ của quân tao ?

A. Đây là cuộc tấn công trước tiên của quân hóa giải miền Nam sở hữu sự kết hợp nổi dậy của quần bọn chúng.

B. Đây là cuộc tấn công sở hữu quy tế bào rộng lớn bên trên toàn miền Nam tuy nhiên phía trọng tâm là những khu đô thị.

C. Đây là cuộc tấn công rộng lớn trước tiên tuy nhiên quân hóa giải miền Nam thẳng chiến tranh với quân viễn chinh Mĩ.

D. Đây là cuộc tấn công rộng lớn của quân dân miền Nam và chuyến trước tiên thực hiện thất bại kế hoạch cuộc chiến tranh của địch.

Đáp án: B

Giải thích: Điểm khác lạ thân thiện cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đối với những cuộc tấn công trước cơ của quân tao là đó là cuộc tấn công sở hữu quy tế bào rộng lớn bên trên toàn miền Nam tuy nhiên phía trọng tâm là những đô thị

Câu 13. Nội dung nào là không phản ánh nguyên vẹn nhân khiến cho Đảng tao ra quyết định há cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968?

A. Quân tao vẫn giành thắng lợi rộng lớn bên trên mặt trận, đối sánh tương quan lực lượng vẫn thay cho thay đổi theo phía chất lượng cho tới tao.

B. Phong trào phản đối cuộc chiến tranh nước Việt Nam ở Mĩ lên rất cao, thực hiện cho tới xích míc vô nội cỗ Mĩ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống càng tăng thâm thúy.

C. Miền Bắc vừa phải thiết kế công ty nghĩa xã hội vừa phải chiến tranh kháng cuộc chiến tranh tiêu hủy của đế quốc Mĩ vẫn tăng cường hoạt động và sinh hoạt tiếp viện cho tới Miền Nam.

D. Quân Mĩ và quân liên minh vẫn rút trọn vẹn ngoài miền Nam, quân group TP. Sài Gòn mất mặt điểm dựa.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 176 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968 vẫn há rời khỏi một sự thay đổi vô cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vãn nước của quần chúng tao, vì

A. vẫn buộc Mĩ cần ngồi vô bàn thương thuyết với tao bên trên Pari.

B. vẫn buộc Mĩ cần rút toàn cỗ quân viễn chinh về nước.

C. vẫn buộc Mĩ cần kí Hiệp ấn định Pari về hoàn thành cuộc chiến tranh ở nước Việt Nam.

D. vẫn vượt qua trọn vẹn kế hoạch "Chiến tranh giành đặc biệt” của đế quốc Mĩ.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 177 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 15. Những tỉnh trước tiên cần đối mặt với trận đánh tranh giành tiêu hủy vì thế ko quân và thủy quân chuyến loại nhất của đế quốc Mĩ là

A. Quảng Bình, TP Hải Phòng, Nghệ An.

B. TP Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá.

C. Quảng Ninh, TP Hà Tĩnh, Thanh Hoá.

D. Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Ninh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Mĩ vẫn phụ thuộc loại cớ nào là nhằm đầu tiên tổ chức trận đánh tranh giành vì thế ko quân và thủy quân tiêu hủy miền Bắc chuyến loại nhất?

A. Lấy cớ quân dân miền Nam há cuộc Tổng tấn công và nổi dậy năm 1968.

B. Lấy cớ quân group nước Việt Nam Dân công ty Cộng hòa phun tàu của Mĩ ở Vịnh Bắc Sở.

C. Lấy cớ Quân hóa giải đập tan cuộc tiến quân Lam Sơn 719 của Mĩ.

D. Lấy cớ Quân hóa giải miền Nam tấn công doanh trại quân Mĩ ở Plâyku.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Nội dung nào là không phản ánh thủ đoạn của Mĩ Lúc tổ chức cuộc chiến tranh tiêu hủy miền Bắc chuyến loại nhất?

A. Phá việc làm thiết kế công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc.

B. Ngăn ngăn mối cung cấp tiếp viện kể từ phía bên ngoài vô miền Bắc.

C. Tạo rời khỏi ưu thế bên trên bàn thương thuyết, buộc tao cần kí hiệp nghị chất lượng cho tới Mĩ.

D. Làm lung lúc lắc ý chí kháng Mĩ của quần chúng tao ở nhì miền non sông.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Chiến thắng nào là của quân dân miền Nam vẫn buộc Mĩ cần tuyên tía hoàn thành trận đánh tranh giành tiêu hủy miền Bắc chuyến loại nhất?

A. Chiến thắng trong đợt thô 1965 – 1966.

B. Chiến thắng trong đợt thô 1966 – 1967.

C. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

D. Cuộc Tiến công kế hoạch xuân – hè năm 1972.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 177 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Tuyến đàng vận gửi kế hoạch Bắc – Nam vô cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vãn nước mang tên gọi là

A. đàng Sài Gòn.

B. đàng TP. Sài Gòn.

C. đàng Lam Sơn.

D. đàng Đồng Lộc.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 179 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu đôi mươi. Một trào lưu thi đua đua bên trên nghành nghề tạo ra nông nghiệp của quần chúng miền Bắc trong mỗi năm kháng cuộc chiến tranh tiêu hủy của đế quốc Mĩ là

A. “ba mục tiêu”.        B. “ba điểm cao”.

C. “hai giỏi”.        D. “ba tốt”.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 179 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Âm mưu kế của kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ là

A. người sử dụng người Việt tấn công người Việt.

B. người sử dụng người Mĩ tấn công người Việt.

C. giành lại thế dữ thế chủ động bên trên mặt trận.

D. đưa đến ưu thế về binh sĩ và hỏa lực.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Thực hiện nay kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh", Mĩ đã

A. đẩy mạnh quân group viễn chinh Mĩ thanh lịch mặt trận miền Nam nước Việt Nam.

B. đẩy mạnh một vài lượng rộng lớn quân group liên minh vô miền Nam nước Việt Nam.

C. đẩy mạnh quân group ngụy nhằm mục đích thay cho thế dần dần tầm quan trọng của quân Mĩ bên trên mặt trận.

D. không thay đổi số quân Mĩ và chư hầu ở miền Nam, cải cách và phát triển ngụy quân trở nên lực lượng nòng cốt.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Nội dung nào là phản ánh điểm như là nhau thân thiện kế hoạch "Chiến tranh giành đặc biệt" và kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh"?

A. Quân group TP. Sài Gòn là lực lượng nòng cốt.

B. Quân group ngụy là một trong những phần tử của lực lượng nòng cốt "tìm diệt".

C. Vai trò của quân Mĩ và khối hệ thống cố vấn Mĩ hạn chế dần dần.

D. Viện trợ của Mĩ ở mặt trận nước Việt Nam hạn chế dần dần.

Đáp án: A

Giải thích: Điểm tương đương thân thiện kế hoạch "Chiến tranh giành đặc biệt" và kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" là đều dùng quân group TP. Sài Gòn thực hiện lực lượng công ty lực

Câu 24. Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" sở hữu điểm gì không giống đối với những kế hoạch cuộc chiến tranh tuy nhiên Mĩ tiến hành ở miền Nam trước đó?

A. Quân group ngụy sẽ là một lực lượng xung kích ở Đông Dương.

B. Quân group Mĩ vẫn sẽ là một lực lượng xung kích ở Đông Dương.

C. Mĩ dùng khối hệ thống cố vấn và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh của tôi.

D. Mĩ hòa đình với Liên Xô và Trung Quốc nhằm mục đích tạo ra trở ngại cho tới tao.

Đáp án: D

Giải thích: Thực hiện nay kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh", Mĩ hòa đình với Liên Xô và Trung Quốc nhằm mục đích ngăn ngừa sự viện trợ của nhì nước này cho tới quần chúng tao, đó là giải pháp trước đó chưa từng thấy ở nhì kế hoạch cuộc chiến tranh Mĩ tiến hành trước đó

Câu 25. Vì sao rằng việc Mĩ vận dụng kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" thực hiện cho tới cuộc kháng chiến của quần chúng vẫn bước qua một tiến trình phức tạp, ác liệt?

A. Vì quân group Mĩ càng ngày càng được tăng mạnh nằm trong với việc viện trợ rộng lớn của Mĩ cho tới quân TP. Sài Gòn.

B. Vì kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" gắn kèm với thủ đoạn giành lại thế dữ thế chủ động bên trên mặt trận.

C. Vì Mĩ tận dụng những phân chia rẽ, sự không tương đồng vô phe xã hội công ty nghĩa nhằm tổ chức những hoạt động và sinh hoạt nước ngoài kí thác nhằm mục đích phân chia rẽ, xa lánh cách mệnh nước Việt Nam.

D. Vì Mĩ và quân liên minh vẫn ko rút trọn vẹn ngoài miền Nam và vẫn tấn công quân hóa giải.

Đáp án: C

Giải thích: Nói việc Mĩ vận dụng kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" thực hiện cho tới cuộc kháng chiến của quần chúng vẫn bước qua một tiến trình phức tạp, khốc liệt vì thế Mĩ tận dụng những phân chia rẽ, sự không tương đồng vô phe xã hội công ty nghĩa nhằm tổ chức những hoạt động và sinh hoạt nước ngoài kí thác nhằm mục đích phân chia rẽ, xa lánh cách mệnh nước Việt Nam.

Câu 26. Chính phủ cách mệnh trợ thì Cộng hoà Miền Nam nước Việt Nam được xây dựng ý nghĩa gì ?

A. Khẳng ấn định những thắng lợi đồ sộ rộng lớn của cách mệnh Miền Nam bên trên nghành nghề quân sự chiến lược.

B. Đây là một trong những thắng lợi vô quy trình hoàn hảo khối hệ thống tổ chức chính quyền cách mệnh miền Nam, thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cung cấp thiết của mặt mày trận đấu tranh giành nước ngoài kí thác.

C. Cách mạng miền Nam vẫn sở hữu đầy đủ hạ tầng pháp lí nhằm đấu tranh giành ngăn chặn tổ chức chính quyền TP. Sài Gòn bên trên mặt mày trận nước ngoài kí thác.

D. Đây là thắng lợi trước tiên về nước ngoài kí thác của miền Nam nước Việt Nam trước đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền TP. Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 181 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Khi nào là thì cuộc xâm lăng của đế quốc Mĩ không ngừng mở rộng phạm toàn Đông Dương ?

A. 1965.          B. 1968.           C. 1970.       D. 1969.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Hướng tấn công của Mĩ vô cuộc tiến quân kế hoạch "Lam Sơn 719" là

A. Đông Nam Sở.

B. Liên quần thể V.

C. Đường 9 - Nam Lào.

D. chiến quần thể Dương Minh Châu.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 182 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ được tổ chức sau thất bại của

A. kế hoạch “Chiến tranh giành đặc biệt”.

B. kế hoạch “Chiến tranh giành viên bộ”.

C. trận đánh tranh giành tiêu hủy miền Bắc chuyến loại nhất.

D. trận đánh tranh giành tiêu hủy miền Bắc chuyến loại nhì.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Sự khiếu nại nào là bên dưới đó là tổn thất lớn số 1 của dân tộc bản địa tao vô cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vãn nước?

A. Mĩ không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh rời khỏi toàn Đông Dương.

B. Chủ tịch Sài Gòn tạ thế..

C. Mĩ ném bom phun phá huỷ miền Bắc nước Việt Nam.

D. Mĩ dựng lên tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam.

Xem thêm: Tài lộc đổi chiều: 3 con giáp từ chỗ khó khăn bước lên đỉnh cao danh vọng trong tháng 10

Đáp án: B

Giải thích: Trang 181 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là phản ánh đích nghĩa lịch sử dân tộc của cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972?

A. Đánh lốt sự thất bại căn bạn dạng của kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh".

B. Đánh lốt sự thất bại trọn vẹn của cuộc chiến tranh thực dân mới mẻ của Mĩ.

C. Đánh lốt sự thất bại trọn vẹn của kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh".

D. Đánh lốt sự tan chảy trọn vẹn của quân group TP. Sài Gòn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Hướng tấn công đa số của quân tao vô cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972 là

A. Đông Nam Sở.         B. Liên quần thể V.

C. Quảng Trị.         D. Tây Nguyên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Hội nghị cung cấp cao tía nước Đông Dương được tổ chức vô thời hạn nào?

A. Năm 1969.

B. Năm 1970.

C. Năm 1971.

D. Năm 1972.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 182 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 34. Thành tích tạo ra nông nghiệp của miền Bắc vô năm 1970 là

A. sản lượng thực phẩm tăng rộng lớn 60 vạn tấn đối với năm 1968.

B. sản lượng thực phẩm đạt rộng lớn 60 vạn nghiền.

C. sản lượng thực phẩm tăng 60% đối với năm 1968.

D. sản lượng thực phẩm tăng rộng lớn 60 triệu tấn đối với năm 1968.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Nhà máy thuỷ năng lượng điện trước tiên được thiết kế ở miền Bắc VN là:

A. xí nghiệp sản xuất thuỷ năng lượng điện Thác Bà.

B. xí nghiệp sản xuất thuỷ năng lượng điện Đa Nhim.

C. xí nghiệp sản xuất thuỷ năng lượng điện Trị An.

D. xí nghiệp sản xuất thuỷ năng lượng điện I-a-li.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 184 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Địa phương trước tiên bên trên miền Bắc đạt năng suất 5T thóc/ ha là :

A. Tỉnh Thái Bình.         B. Tỉnh Nam Định.

C. Nghệ An.         D. Nam Hà.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 37. Nội dung nào là phản ánh trở nên tựu của miền Bắc vô thời gian phục sinh và cải cách và phát triển kinh tế-xã hội 1969 – 1971?

A. Giá trị sản lượng công nghiệp năm 1971 tăng 142 % đối với năm 1968.

B. Sản lượng thực phẩm năm 1970 tăng rộng lớn 60% đối với năm 1968.

C. Cuộc chuyển động liên minh hoá vô tạo ra nông nghiệp đã mang được 85% hộ dân cày vô thực hiện ăn tập dượt thể.

D. Hệ thống giao thông vận tải vận tải đường bộ Bắc – Nam được phục sinh và tân tiến hóa.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 183-184 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. Chiến tranh giành tiêu hủy miền Bắc chuyến loại nhì của đế quốc Mĩ ra mắt trong tầm thời hạn nào là ?

A. Ngày 6 - 4 - 1972 cho tới ngày 29 - 12 - 1972.

B. Ngày 16 - 4 - 1972 cho tới ngày 29 - 12 - 1972.

C. Ngày 6 - 4 - 1972 cho tới ngày 15 - 1 - 1973.

D. Ngày 16 - 4-1972 cho tới ngày 15 - 1 - 1973.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 184-185 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 39. Một trong mỗi thị xã bị huỷ khử vô cuộc chiến tranh tiêu hủy miền Bắc chuyến loại nhất của đế quốc Mĩ là

A. HĐ Hà Đông.         B. Đồng Hới.

C. Tỉnh Lào Cai.         D. TP Hà Tĩnh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Nội dung nào là phản ánh kết quả của quân dân miền Bắc vô chiến tranh kháng cuộc chiến tranh tiêu hủy chuyến nhì của Mĩ?

A. Bắn rơi 735. máy cất cánh vô cơ sở hữu 16 máy cất cánh B.52.

B. Bắn rơi 753 máy cất cánh, vô cơ sở hữu 61 máy cất cánh B.52.

C. Bắn rơi 735 máy cất cánh, vô cơ sở hữu 61 máy cất cánh B.52.

D. Bắn rơi 754 máy cất cánh, vô cơ sở hữu 36 máy cất cánh B.52.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 185 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh khá đầy đủ nhất những mặt trận tuy nhiên miền Bắc vẫn tiếp viện trong mỗi năm kháng chiến kháng Mỹ, cứu vãn nước?

A. Miền Nam.         B. Lào, Campuchia.

C. Miền Nam, Campuchia.         D. Miền Nam, Lào, Campuchia.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 185 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh kết quả của quân dân miền Bắc vô trận "Điện Biên Phủ bên trên không"?

A. Bắn rơi 18 máy cất cánh vô cơ sở hữu 4 máy cất cánh B52.

B. Bắn rơi 81 máy cất cánh, vô cơ sở hữu 43 máy cất cánh B52.

C. Bắn rơi 81 máy cất cánh, vô cơ sở hữu 34 máy cất cánh B52.

D. Bắn rơi 43 máy cất cánh, vô cơ sở hữu 18 máy cất cánh B52.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 184 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Hội nghị Pari được chính thức kể từ lúc nào ?

A. Ngày 31-3-1968.        B. Ngày 15-1-1968.

C. Ngày 15-3-1968.       D. Ngày 13-5-1968.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là không phản ánh lập ngôi trường của phái bộ nước Việt Nam bên trên Hội nghị Pari?

A. Mĩ cần rút không còn quân Mĩ và quân liên minh thoát khỏi miền Nam nước Việt Nam.

B. Mĩ cần tôn trọng những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của quần chúng nước Việt Nam.

C. Mĩ cần tôn trọng quyền tự động quyết của quần chúng miền Nam nước Việt Nam.

D. Mĩ cần nhằm nước Việt Nam tự động tổng tuyển chọn cử bên dưới sự giám sát của ủy ban quốc tế.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Cuộc thương thuyết 4 mặt mày bên trên Hội nghị Pari được chính thức kể từ Lúc nào?

A. Ngày 13/5/1968.       B. Ngày 15/3/1969.

C. Ngày 25/1/1969.       D. Ngày 15/2/1969.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Trưởng đoàn đại biểu của nhà nước cách mệnh trợ thì Cộng hòa miền Nam bên trên Hội nghị Pari năm 1973 là ai?

A. Nguyễn Thị Bình.

B. Nguyễn Duy Trinh.

C. Lê Đức Thọ.

D. Trần Văn Lắm.

Đáp án: A

Giải thích: Trưởng đoàn đại biểu của nhà nước Cách mạng trợ thì Cộng hòa miền Nam bên trên Hội nghị Pari năm 1973 là bà Nguyễn Thị Bình.

Câu 47. Ai là kẻ đại diện thay mặt cho tới nhà nước nước Việt Nam Dân công ty Cộng hoà kí Hiệp ấn định Pari ?

A. Phạm Văn Đồng.

B. Nguyễn Duy Trinh.

C. Lê Đức Thọ.

D. Trần Bửu Kiếm.

Đáp án: B

Giải thích: Sở trưởng Sở Ngoại kí thác Nguyễn Duy Trinh là kẻ đại diện thay mặt cho tới nhà nước nước Việt Nam Dân công ty Cộng hoà kí Hiệp ấn định Pari.

Câu 48. Hình dạng của cái bàn thương thuyết vô hội nghị Pari năm 1973 là

A. hình vuông vắn.       B. hình tròn trụ.

C. hình chữ nhật.       D. hình thoi.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Hội nghị Pari quy ấn định lúc nào nhì mặt mày tiếp tục tiến hành ngừng phun ở miền Nam ?

A. 24 giờ ngày 21 - 7 - 1973.

B. 24 giờ ngày 27- 1 - 1973.

C. 24 giờ ngày 27- 11 - 1973.

D. 24 giờ ngày 27 - 2 - 1973.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 50. Quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng được xác minh vô Hiệp ấn định Pari năm 1973 về nước Việt Nam là

A. song lập, hòa bình, dân công ty.

B. song lập, thống nhất, tự tại, dân quyền.

C. song lập, thống nhất và vẹn tuyền cương vực.

D. song lập, hòa bình, thống nhất và vẹn tuyền cương vực.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 51. Nội dung nào là phản ánh đích nghĩa lịch sử dân tộc của Hiệp ấn định Pari năm 1973 về Việt Nam?

A. Kết đôn đốc thắng lợi trận đánh tranh giành xâm lăng nước Việt Nam của đế quốc Mĩ.

B. Khẳng ấn định thắng lợi đồ sộ rộng lớn của cách mệnh tía nước Đông Dương vô cuộc kháng chiến kháng Mĩ.

C. Mở rời khỏi sự thay đổi mới mẻ cho tới cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vãn nước của dân tộc bản địa nước Việt Nam.

D. Khẳng ấn định sự thất bại trọn vẹn của Mĩ vô cuộc chiến tranh xâm lăng nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. So với Hiệp ấn định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Hiệp ấn định Pari năm 1973 về nước Việt Nam sở hữu điểm khác lạ về

A. những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng cần tôn trọng.

B. yếu tố trách cứ nhiệm thực hành hiệp nghị.

C. yếu tố ngừng phun sau thời điểm kí hiệp nghị.

D. yếu tố tổ chức tổng tuyển chọn cử thống nhất non sông.

Đáp án: D

Giải thích: So với Hiệp ấn định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Hiệp ấn định Pari năm 1973 về nước Việt Nam sở hữu điểm khác lạ về yếu tố tổ chức tổng tuyển chọn cử thống nhất non sông. Trong Hiệp ấn định Giơnevơ, việc tổng tuyển chọn cử thống nhất non sông được quy ấn định tiếp tục ra mắt vô mon 7/1956 bên dưới sự giám sát quốc tế. Còn Hiệp ấn định Pari quy ấn định tổng tuyển chọn cử không tồn tại sự can thiệp của quốc tế.

Câu 53. Nội dung nào là phản ánh điểm như là nhau thân thiện Hiệp ấn định Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp ấn định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

A. Đều là sản phẩm đơn thuần của trận đánh tranh giành chủ yếu trị, nước ngoài kí thác.

B. Đều vì thế những nước rộng lớn dữ thế chủ động tập trung nhằm bàn về sự việc hoàn thành cuộc chiến tranh.

C. Đều là hiệp nghị hòa đình, là hạ tầng pháp luật nhằm tao kế tiếp đấu tranh giành.

D. Đều kết đôn đốc trận đánh tranh giành kháng đế quốc xâm lăng của quần chúng nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Cả Hiệp ấn định Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp ấn định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đều là hiệp nghị hòa đình, là hạ tầng pháp luật nhằm tao kế tiếp đấu tranh giành hóa giải miền Nam, thống nhất khu đất nước

Câu 54. Hiệp ấn định Pari năm 1973 quá nhận thực tiễn miền Nam nước Việt Nam có

A. 2 tổ chức chính quyền, 3 quân group, 3 lực lượng chủ yếu trị, 2 vùng trấn áp.

B. 2 tổ chức chính quyền, 2 quân group, 3 lực lượng chủ yếu trị, 3 vùng trấn áp.

C. 2 tổ chức chính quyền, 2 quân group, 2 lực lượng chủ yếu trị, 3 vùng trấn áp.

D. 2 tổ chức chính quyền, 3 quân group, 3 lực lượng chủ yếu trị, 3 vùng trấn áp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Điểm như là nhau về nội dung thân thiện Hiệp ấn định Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là

A. những nước đế quốc xâm lăng cần thừa nhận những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của nước Việt Nam.

B. quy ấn định vùng tập trung, gửi quân, gửi kí thác chống ở nhì miền Nam – Bắc nước Việt Nam.

C. quy ấn định việc tổng tuyển chọn cử thống nhất non sông của quần chúng nước Việt Nam tiếp tục không tồn tại sự can thiệp quốc tế.

D. quá nhận miền Nam nước Việt Nam sở hữu nhì tổ chức chính quyền, nhì quân group, nhì vùng trấn áp và tía lực lượng chủ yếu trị.

Đáp án: A

Giải thích: Điểm như là nhau về nội dung thân thiện Hiệp ấn định Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là những nước đế quốc xâm lăng cần thừa nhận những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của nước Việt Nam.

Câu 56. Học thuyết tuy nhiên Tổng thống Ních-xơn đưa ra đầu xuân năm mới 1969 là

A. quyết sách mặt mày mồm hố cuộc chiến tranh.

B. “phản ứng linh hoạt”.

C. “thanh lần linh hoạt”.

D. “ngăn đe thực tế”.

Đáp án: D

Giải thích: Học thuyết tuy nhiên Tổng thống Ních-xơn đưa ra đầu xuân năm mới 1969 là “ngăn đe thực tế”.

Câu 57. Điểm khác lạ của kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" đối với kế hoạch "Chiến tranh giành đặc biệt" là gì?

A. Là mẫu mã cuộc chiến tranh thực dân mới mẻ của Mĩ.

B. Có sự kết hợp của một phần tử đáng chú ý lực lượng chiến tranh Mĩ.

C. Đặt bên dưới sự lãnh đạo của khối hệ thống cố vấn quân sự chiến lược Mĩ.

D. Quân group TP. Sài Gòn là lực lượng đa số.

Đáp án: B

Giải thích: Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" sở hữu sự kết hợp của một phần tử đáng chú ý lực lượng chiến tranh Mĩ, còn “Chiến tranh giành đặc biệt” chỉ mất quân group TP. Sài Gòn tham ô chiến.

Câu 58. Để quân group TP. Sài Gòn hoàn toàn có thể tự động tại vị, tự động gánh vác lấy cuộc chiến tranh sau quân Mĩ rút về nước, Mĩ đã

A. chi viện trợ kinh tế tài chính, chung quân group TP. Sài Gòn tăng cường quyết sách "bình định".

B. tăng góp vốn đầu tư vốn liếng, kỹ năng cải cách và phát triển kinh tế tài chính ở miền Nam.

C. chi viện trợ quân sự chiến lược, chung quân group tay sai tăng con số và chuẩn bị tân tiến.

D. tổ chức cuộc chiến tranh tiêu hủy miền Bắc, không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh thanh lịch Lào và Campuchia.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 190 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 59. Ngày 6 - 6 - 1969 gắn với việc khiếu nại lịch sử dân tộc nào là của dân tộc bản địa ta:

A. Mặt trận dân tộc bản địa hóa giải miền Nam nước Việt Nam cho tới Hội nghị Pa-ri.

B. Hội nghị cung cấp cao tía nước Đông Dương.

C. Mĩ không ngừng mở rộng tiến công tiêu hủy miền Bắc chuyến loại nhì.

D. nhà nước cách mệnh trợ thì Cộng hoà miền Nam nước Việt Nam thành lập.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 181 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. Thắng lợi của liên quân Việt - Lào trong các công việc vượt qua cuộc tiến quân "Lam Sơn - 719" của địch bên trên đàng 9 Nam Lào đã

A. lưu giữ vững vàng hiên chạy dọc kế hoạch của cách mệnh ở Đông Dương.

B. thực hiện thất bại trọn vẹn kế hoạch "Đông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ.

C. buộc Mĩ cần kí Hiệp ấn định Pari về hoàn thành cuộc chiến tranh ở nước Việt Nam.

D. hoàn thành trọn vẹn sự can thiệp của Mĩ ở miền Nam nước Việt Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 182 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 sở hữu đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền non sông thẳng chiến tranh kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải chiến tranh vừa phải tạo ra (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24: nước Việt Nam vô năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng Mĩ cứu vãn nước năm 1975 (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24: nước Việt Nam vô năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng Mĩ cứu vãn nước năm 1975 (phần 2)

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: Vì sao bồn rửa mặt nào cũng có lỗ tròn nhỏ? Dùng bấy lâu nay giờ tôi mới biết công dụng của nó