trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm tương đối đầy đủ những mức phỏng nhận ra, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là tiếp tục xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Quảng cáo

A. Miền Bắc VN trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tớ tiến thủ nhập tiếp quản lí Thủ đô.

D. Tên binh Pháp sau cùng rút ngoài VN.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam VN nhập toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng pháp luật được quy quyết định bên trên Hiệp quyết định đang được hoàn thành.

Quảng cáo

B. Pháp tiếp tục hoàn thành trả uỷ thác từng trách cứ nhiệm thực hành Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ cho tới tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp tiếp tục xúc tiến thủ từng việc cho tới việc làm thống nhất quốc gia vì thế con phố tổng tuyển chọn cử nhì miền.

D. Rất nhiều pháp luật nhập Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ không được hoàn thành.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là phàn nàn tiếc quá khứ, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko há đàng cho tới ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social công ty nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là phàn nàn tiếc quá khứ, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko há đàng cho tới công ty nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là sau đây phản ánh đích tình hình cộng đồng của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. VN tiếp tục hoàn thiện cơ hội social công ty nghĩa.

B. VN tiếp tục hoàn thiện cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ hội social công ty nghĩa.

D. Một nửa quốc gia tiếp tục hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân đang được xác định chuyến trước tiên nhập văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước chuyến loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân đang được xác định chuyến trước tiên nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh tiếp tục xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân tách ruộng khu đất cho tới dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tớ tiếp tục tổ chức từng nào mùa cách tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh đích trở nên tựu của việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc VN trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân tách được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày VN được cung cấp ruộng khu đất.

C. Thủ tiêu xài trọn vẹn quyền năng kinh tế tài chính của giai cung cấp địa công ty vùng quê.

D. Góp phần tạo hình giai tầng đái địa công ty ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh đích sai lầm đáng tiếc nhưng mà miền Bắc bắt gặp cần nhập việc làm hoàn thiện cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy thiếu sót một vài dân cày, cán cỗ, đảng viên trở nên địa công ty phong con kiến.

B. Không nhìn nhận đúng đắn những địa công ty nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân quyết định bộ phận giai cung cấp, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất cho tới dân cày nên quốc gia không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc VN tiếp tục tiến thủ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cách tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cách tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thiện cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối quan hệ phát triển.

C. tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên cách tân và phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. những bước đầu tiên kiến tạo hạ tầng vật hóa học cho tới công ty nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của việc làm tôn tạo mối quan hệ phát triển xã hội công ty nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những công ty lớn công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá nhập phát triển nông nghiệp.

C. cách tân và phát triển bộ phận kinh tế tài chính quốc doanh.

D. cách tân và phát triển những ngành nghề nghiệp tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội ở miền Bắc tiếp tục đạt được trở nên tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy sản xuất rộng lớn vì thế TW quản lí lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy sản xuất rộng lớn vì thế khu vực quản lí lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy sản xuất rộng lớn vì thế TW quản lí lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy sản xuất rộng lớn vì thế TW quản lí lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được kiến tạo trong mỗi ngành kinh tế tài chính nào là ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là sau đây phản ánh tương đối đầy đủ nhất trở nên tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa khỏi bộ phận tách lột nhập cuộc sống kinh tế tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cách tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc Phục hồi phát triển, đấu giành giật buộc Pháp thực hành Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở nên cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời gian 1954 – 1960, miền Bắc tiếp tục hoàn thiện cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta tức thì sau thời điểm Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành giật chống đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. kiến tạo hạ tầng vật hóa học kỹ năng cho tới công ty nghĩa xã hội.

C. hoàn thiện cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, Phục hồi kinh tế tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng tiếp tục xác định trách nhiệm của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm, đề nghị thực hành Hiệp quyết định Giơnevơ, bảo đảm an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và cách tân và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành giật vũ trang chống Mĩ - Diệm, hoàn thiện hóa giải Miền Nam, thống nhất quốc gia, trả toàn nước tiến thủ lên công ty nghĩa xã hội.

C. đấu giành giật hoà bình chống cơ chế độc tài Ngô Đình Diệm, tiến thủ cho tới thống nhất quốc gia vì thế con phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, hoàn thiện sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất quốc gia.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời gian 1954 - 1958, Đảng công ty trương nhằm quần chúng. # miền Nam đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu đuối, ko thể tổ chức đấu giành giật vũ trang.

B. khi bại liệt quân thù còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vì thế vũ lực.

C. tớ tôn trọng, nghiêm trang chấp hành Hiệp quyết định Giơnevơ, nhờ vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành giật chủ yếu trị với địch là đa phần.

D. thời điểm hiện tại đấu giành giật vì thế quân sự chiến lược sẽ không còn mang lại thắng lợi như tớ mong ước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, Sài Thành - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, Sài Thành - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. tụ hội quần chúng. # nhập một phía trận chống Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn trở thành Miền Nam VN trở nên nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuyến loại từng nào tiếp tục ra quyết định nhằm quần chúng. # miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tấn công sụp tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị chuyến loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị chuyến loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị chuyến loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị chuyến loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn thống trị của Mĩ - Diệm tiếp tục ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi tiếp tục ghi lại bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam trả kể từ thế ... sang trọng thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng vệ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam VN được xây dựng nhập Lúc nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam VN là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh ý nghĩa sâu sắc lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền Sài Thành, há đàng cho việc cách tân và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi ghi lại sự thất bại của cơ chế thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam VN.

C. Là thắng lợi ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, những bước đầu tiên lật sụp tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh vệt bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng sang trọng tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước chuyến loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Sài Thành.

C. thủ đô.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước chuyến loại III tiếp tục xác định cách mệnh miền Bắc

A. với tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn nước.

B. với tầm quan trọng ra quyết định so với việc làm công nghiệp hoá, tân tiến hoá quốc gia.

C. với tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn nước.

D. tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhì miền Bắc – Nam VN là gì ?

A. Kháng chiến chống Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến chống Mĩ ở miền Bắc, kiến tạo công ty nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở nên cơ hội social công ty nghĩa nhập phạm vi toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất quốc gia.

D. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân nhập phạm vị toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất quốc gia.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức kiến tạo công ty nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập ra làm sao nhập Đại hội Đảng cả nước chuyến loại III?

A. Ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng nề thực hiện nền tảng của nền kinh tế tài chính - ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng nề một cơ hội hợp lý và phải chăng.

D. Kết ăn ý cách tân và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước chuyến loại III tiếp tục bầu ai thực hiện Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở nên tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng nề năm 1965 tăng 3 chuyến đối với năm 1960.

Xem thêm: Mẹo tránh đen nồi khi dùng bếp ga: Rất đơn giản, ai cũng nên biết

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% nhập tổng mức sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, đái tay chân nghiệp tiếp tục xử lý được 80% mặt hàng chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất cho tới quần chúng. #.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cách tân và phát triển nên đã có được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi công trình xây dựng thuỷ lợi rộng lớn được kiến tạo nhập giai đoạn miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm chuyến loại nhất (1961 – 1965) là

A. công trình xây dựng thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. công trình xây dựng thuỷ lợi Bái Thượng.

C. công trình xây dựng thuỷ lợi Đô Lương.

D. công trình xây dựng thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu đua đua phát triển nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm chuyến loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. đua đua nhì “tốt”.

D. đua đua tía “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu đua đua phát triển nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm chuyến loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước chuyến loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc tiếp tục hoàn thiện việc làm kiến tạo và tôn tạo xã hội công ty nghĩa, quần chúng. # đang được phấn khởi tin cậy tưởng hợp tác kiến tạo cơ chế mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã từng cho tới lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của quần chúng. # tớ đang được bắt gặp trở ngại, chưa xuất hiện sự cỗ vũ của những lực lượng chủ quyền bên trên trái đất.

D. Cách mạng nhì miền Nam đang được trả sang trọng thế tấn công, miền Bắc tiếp tục hoàn thiện cách tân ruộng khu đất và Phục hồi kinh tế tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước chuyến loại III của Đảng (9-1960)có ý nghĩa sâu sắc ra làm sao so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội tiếp tục đưa ra con phố cách tân và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến thủ lên công ty nghĩa xã hội, há đi ra thời kỳ mới nhất cho tới lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội tiếp tục đem đến "nguồn ánh sáng” mới nhất cho tới dân tộc bản địa VN hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân nhập toàn nước và quá nhiều lên công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội tiếp tục há đi ra 1 thời kỳ mới nhất cho tới lịch sử dân tộc VN - thời kỳ toàn nước tiến thủ lên con phố xã hội công ty nghĩa.

D. Đại hội tiếp tục tiếp mức độ, đi đường cho tới cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng. # miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì

A. con phố này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. ra quyết định há con phố này của Thủ tướng mạo là ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu con phố được bịa nhập thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định há đàng (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức há đàng với 559 group viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì thế thương hiệu con phố được bịa nhập thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định há đàng (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ là

A. một kiểu dáng mới nhất của công ty nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì thế phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vì thế quân group viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vì thế Quân group binh tấn công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vì thế quân group tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì thế phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là

A. điểm triệu tập quản lí lí hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính của quần chúng. # miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công đập phá 100% trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô kiến tạo kinh tế tài chính - xã hội vì thế Mĩ thẳng quản lí lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục đích cướp lại ruộng khu đất của quần chúng. # tớ, tạo nên ĐK cho những quyền năng địa công ty - tư sản hoá ở miền Nam cách tân và phát triển thực hiện chỗ tựa xã hội cho tới tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là 1 trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công đập phá 100% trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành giật tiêu hủy vì thế thủy quân và ko quân đi ra miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tân tiến, phổ cập giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" cho tới quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc tiến quân càn quét dọn quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược cho tới tổ chức chính quyền Diệm, kiến tạo và cách tân và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tớ trả công ty trương binh vận là 1 trong những nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân ái một đế quốc hùng cường và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là 1 trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn công ty nghĩa thực dân mới nhất, cần tích đặc biệt binh vận nhằm thực hiện tan tung, sụp sụp ngụy quân, ngụy quyền - chỗ tựa của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu đuối, sử dụng binh vận là 1 trong những mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy tranh bị địch nhằm tấn công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên phân phát động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tớ trả công ty trương binh vận là 1 trong những nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ vì thế cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên phân phát động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh Đặc điểm nổi trội của cuộc đấu giành giật chống đập phá “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải ý nghĩa ra quyết định cho tới thắng lợi của cuộc đấu giành giật.

B. Là cuộc đấu giành giật "giành khu đất, giành dân" thân ái lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành giật chống - đập phá ấp kế hoạch được tổ chức tuy vậy song với hoạt động và sinh hoạt rào thôn kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành giật liên tiếp, dằng dai của quần chúng. # tớ nhằm mục đích vượt qua kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh đích nghĩa lịch sử dân tộc của thành công Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vệt bước trưởng thành và cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" của Mĩ.

C. Là thành công cần thiết, xác định quân dân miền Nam với đầy đủ kỹ năng vượt qua quân group Sài Thành.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) minh chứng điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ tổ chức chính quyền Sài Thành, thân ái Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vệt một thất bại cần thiết của Mĩ trong những việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền Sài Thành tiếp tục lung lắc, rủi ro khủng hoảng thâm thúy, ko thể ko lật sụp.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ tiếp tục thất bại trong những việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh đích tình hình Miền Nam tức thì sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ tiếp tục kịp lúc trả Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định quyết định tình hình.

B. Phong trào đấu giành giật chống ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời hoàn thành.

C. Chính quyền Sài Thành lâm vào trong 1 cuộc rủi ro khủng hoảng triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam hùn tổ chức chính quyền Sài Thành tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền Sài Thành chỉ từ trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục tiêu xài của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở nên bình quyết định với trọng tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh đích nghĩa những thắng lợi của tớ bên trên mặt mũi trận quân sự chiến lược nhập sầm uất - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, ghi lại sự sụp sụp trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ở miền Nam VN.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, minh chứng quân dân miền Nam rất có thể vượt qua kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sụp cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sụp trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu đua đua ở miền Nam nhập giai đoạn võ thuật chống kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" là

A. bắt lấy thắt sườn lưng địch nhưng mà tấn công.

B. mò mẫm Mĩ nhưng mà tấn công, mò mẫm ngụy nhưng mà khử.

C. đua đua Ấp Bắc, làm thịt giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không cần là trách nhiệm của miền Bắc VN sau 1954?

A. Viện trợ cho tới mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa.

C. Trực tiếp chống cơ chế Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh tiêu hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành giật chống cơ chế Mĩ – Diệm, này là trách nhiệm của cách mệnh miền Nam VN.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành giật vũ trang nhằm vượt qua cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức việc làm kiến tạo công ty nghĩa xã hội.

D. Đấu giành giật ngăn sự tiếp viện của Mĩ cho tới tổ chức chính quyền Sài Thành.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng ra làm sao trong những việc tấn công sụp thống trị của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô thủ đô được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành giật chống Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

C. Chuyển sang trọng tổ chức cơ hội social công ty nghĩa.

D. Hoàn trở nên thống nhất quốc gia về mặt mũi quốc gia.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện nay sự phát minh, độc đáo và khác biệt của Đảng nhập thời chống Mĩ cứu giúp nước là:

A. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành bên cạnh đó cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam và cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những đàng lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh tương đối đầy đủ nhất trách nhiệm của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ cho tới cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam, chống Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc kiến tạo công ty nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước ngôi nhà.

D. Miền Bắc kiến tạo công ty nghĩa xã hội, tiếp viện cho tới miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ sở hữu dân, bảo đảm an toàn miền Bắc tiến hành thống nhất nước ngôi nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. tiếp tục kết hợp dân cày nhập cuộc đấu giành giật ngăn chặn quân thù mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách lột của địa công ty phong con kiến.

C. trả dân cày lên vị thế thực hiện công ty ở vùng quê.

D. tiếp tục tấn công sụp toàn cỗ giai cung cấp địa công ty phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách lột của địa công ty phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc với 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành quả của:

A. cách tân ruộng khu đất.

B. Phục hồi kinh tế tài chính.

C. tôn tạo xã hội công ty nghĩa.

D. kiến tạo liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. Lý do cơ bạn dạng nhất kéo đến trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập phá Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi đàng của Nghị quyết Hội nghị chuyến loại 15 của Đảng về đàng lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện cho tới cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. quần chúng. # miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật chống Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Sài Thành ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền quốc gia thẳng võ thuật chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải võ thuật vừa phải phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền quốc gia thẳng võ thuật chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải võ thuật vừa phải phát triển (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: Tử vi hàng ngày 26/9/2023 của 12 con giáp: Thứ 3 Thân yêu đời