tổng hợp kiến thức toán 8Việc lưu giữ đúng chuẩn một công thức Toán 8 nhập hàng ngàn công thức ko nên là sự việc đơn giản và dễ dàng, với mục tiêu gom học viên đơn giản và dễ dàng rộng lớn trong công việc lưu giữ Công thức, VietJack biên soạn bạn dạng tóm lược Công thức Toán lớp 8 Đại số và Hình học tập Học kì 1, Học kì 2 không thiếu thốn, cụ thể được biên soạn theo đòi từng chương. Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn bong tay công thức giúp cho bạn học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 8 rộng lớn.

Bạn đang xem: tổng hợp kiến thức toán 8

Tổng phải chăng thuyết, Công thức Toán 8 (cả năm)

- Tóm tắt lý thuyết Toán 8 sách mới:

 • Lý thuyết Toán 8 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 8 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 8 Cánh diều

  Xem chi tiết

Xem tăng điều giải sgk Toán 8 sách mới nhất hoặc, chi tiết:

 • Giải sgk Toán 8 Kết nối tri thức

 • Giải sgk Toán 8 Chân trời sáng sủa tạo

 • Giải sgk Toán 8 Cánh diều

- Tài liệu tóm lược công thức Toán lớp 8 Đại số và Hình học tập bao gồm 8 chương, liệt kê những công thức cần thiết nhất:

Công thức Toán lớp 8 Học kì 1 cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 8 Học kì 2 cụ thể nhất

Công thức Đại số lớp 8 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

Công thức Hình học tập lớp 8 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 4 Hình học tập cụ thể nhất

Hi vọng với bài bác tóm lược công thức Toán 8 này, học viên tiếp tục đơn giản và dễ dàng lưu giữ được công thức và biết cách thực hiện những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 8. Mời chúng ta đón xem:

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Đại số

1. Nhân đơn thức với tương đối nhiều thức:

A(B + C) = AB + AC

2. Nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức:

(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD

3. Bảy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

+) Bình phương của một tổng:

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

+) Bình phương của một hiệu:

(A - B)2 = A2 - 2AB + B2

+) Hiệu nhì bình phương:

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

+) Lập phương của một tổng:

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

+) Lập phương của một hiệu:

(A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

+) Tổng nhì lập phương:

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

+) Hiệu nhì lập phương:

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

4. Các cách thức phân tách nhiều thức trở nên nhân tử

- Đặt nhân tử chung

- Dùng hằng đẳng thức

- Nhóm những hạng tử

- Tách hạng tử

- Phối hợp ý nhiều cách thức

5. Chia đơn thức mang đến đơn thức.

Muốn phân chia đơn thức A mang đến đơn thức B (trường hợp ý A phân chia không còn mang đến B) tớ thực hiện như sau:

- Chia thông số của đơn thức A mang đến thông số của đơn thức B.

- Chia lũy quá của từng trở thành nhập A mang đến lũy quá nằm trong trở thành cơ nhập B.

- Nhân những thành phẩm vừa vặn tìm ra cùng nhau.

6. Chia nhiều thức mang đến đơn thức.

Muốn phân chia nhiều thức A mang đến đơn thức B (trường hợp ý những hạng tử của nhiều thức A đều phân chia không còn mang đến đơn thức B), tớ phân chia từng hạng tử của A mang đến B rồi với những thành phẩm lại cùng nhau.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học

1. Tứ giác

- Tứ giác ABCD là hình bao gồm tứ đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, nhập cơ bất kì nhì đoạn trực tiếp nào thì cũng ko nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn nằm trong 50% mặt mũi phẳng phiu với bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp bất kì cạnh này của tam giác. (Ngược lại là tứ giác lõm)

ABCD, EFGH là những tứ giác lồi

MNQP là tứ giác lõm

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Định lí: Tổng những góc nhập của một tứ giác bởi vì 360o

- Góc kề bù với cùng 1 góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác. Tổng những góc ngoài của một tứ giác bởi vì 360o

2. Hình thang

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

ABCD là hình thang:

- AB // CD

-Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Nếu Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Nếu Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- ABCD là hình thang, Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang vuông

3. Hình thang cân

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thang cân nặng là hình thang với nhì góc kề một lòng đều nhau.

- Hai góc đối của hình thang thăng bằng 180o

- Tính chất: ABCD là hình thang cân nặng thì AD = BC; AC = BD

- Dấu hiệu phân biệt

+ Tứ giác ABCD với Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

+ Tứ giác ABCD với Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

+ Tứ giác ABCD với Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

4. Đường tầm của tam giác, của hình thang

+) Đường tầm của tam giác: là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh của tam giác.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Tam giác ABC: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì MN là lối tầm của tam giác ABC

- MN là lối tầm của tam giác ABC Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

-Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Đường tầm của hình thang: Đường tầm của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh mặt mũi của hình thang.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thang ABCD: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì MN là lối tầm của hình thang ABCD

- MN là lối tầm của hình thang ABCD thì Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

5. Đối xứng trục

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Xem thêm: Ăn một gói mì tôm mỗi ngày, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn?

- Hai điểm A, B gọi là đối xứng cùng nhau qua quýt đường thẳng liền mạch d nếu như d là lối trung trực của đoạn trực tiếp nối nhì điểm cơ.

- Quy ước: Nếu điểm M phía trên đường thẳng liền mạch d thì điểm đối xứng với M qua quýt đường thẳng liền mạch d cũng là vấn đề M.

- Hai hình gọi là đối xứng cùng nhau qua quýt đường thẳng liền mạch d nếu như từng điểm nằm trong hình này đối xứng với cùng 1 điểm nằm trong hình cơ qua quýt đường thẳng liền mạch d và ngược lại. Đường trực tiếp d gọi là trục đối xứng của nhì hình cơ

- Nếu nhì đoạn trực tiếp (góc, tam giác) đối xứng cùng nhau qua quýt một đường thẳng liền mạch thì bọn chúng đều nhau.

- Đường trực tiếp d gọi là trục đối xứng của hình H nếu như điểm đối xứng với từng điểm nằm trong hình H qua quýt đường thẳng liền mạch d cũng nằm trong hình H. Ta rằng hình H với trục đối xứng

- Đường trực tiếp trải qua trung điểm nhì lòng của hình thang cân nặng là trục đối xứng của hình thang cân nặng cơ.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

6. Hình bình hành

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình bình hành là tứ giác với những cạnh đối tuy nhiên song

- Hình bình hành là 1 hình thang đặc biệt (hình bình hành là hình thang với nhì cạnh mặt mũi tuy nhiên song)

ABCD là hình bình hành nên: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác với những cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành

- Tứ giác với những cạnh đối đều nhau là hình bình hành.

- Tứ giác với nhì cạnh đối tuy nhiên song và đều nhau là hình bình hành.

- Tứ giác với những góc đối đều nhau là hình bình hành.

- Tứ giác với hai tuyến đường chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối là hình bình hành.

7. Đối xứng tâm

- Hai điểm A, B gọi là đối xứng cùng nhau qua quýt điểm O nếu như O là trung điểm của đoạn trực tiếp nối nhì điểm cơ. (Quy ước: Điểm đối xứng với điểm O qua quýt điểm O cũng là vấn đề O)

- Hai hình gọi là đối xứng cùng nhau qua quýt điểm O nếu như từng điểm nằm trong hình này đối xứng với từng điểm nằm trong hình cơ qua quýt điểm O và ngược lại. Điểm O gọi là tâm đối xứng của nhì hình cơ.

- Nếu nhì đoạn trực tiếp (góc, tam giác) đối xứng cùng nhau qua quýt một điểm thì bọn chúng đều nhau.

- Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình H nếu như điểm đối xứng với từng điểm nằm trong hình H qua quýt điểm O cũng nằm trong hình H. Ta rằng hình H với tâm đối xứng.

- Giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành cơ.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

8. Hình chữ nhật

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình chữ nhật là tứ giác với bốn góc vuông.

- Từ khái niệm hình chữ nhật, tớ suy ra: Hình chữ nhật cũng là 1 hình bình hành, một hình thang cân nặng.

+) Tính chất:

- Hình chữ nhật với toàn bộ những đặc thù của hình hành, của hình thang cân nặng.

- Từ đặc thù của hình thang cân nặng và hình bình hành: Trong hình chữ nhật, hai tuyến đường chéo cánh đều nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối.

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác với tía góc vuông là hình chữ nhật

- Hình thang cân nặng với cùng 1 góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành với cùng 1 góc vuông là hình chữ nhật

- Hình bình hành với hai tuyến đường chéo cánh đều nhau là hình chữ nhật.

Định lí:

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

`

- Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

9. Đường trực tiếp tuy nhiên song với cùng 1 đường thẳng liền mạch mang đến trước

- Khoảng cơ hội thân thiết hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song: Khoảng cơ hội thân thiết hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song là khoảng cách từ là một điểm tuỳ ý bên trên đường thẳng liền mạch này cho tới đường thẳng liền mạch cơ.

- Tính chất: Các điểm cơ hội đường thẳng liền mạch b một khoảng chừng bởi vì h phía trên hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song với b và cơ hội b một khoảng chừng bởi vì h.

- Nhận xét: Tập hợp ý những điểm cơ hội một đường thẳng liền mạch cố định và thắt chặt một khoảng chừng bởi vì h ko thay đổi là hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch cơ và cơ hội đường thẳng liền mạch cơ một khoảng chừng bởi vì h.

- Các đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cùng nhau và khoảng cách trong những đường thẳng liền mạch đều nhau.

+) Định lí:

- Nếu những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều hạn chế một đường thẳng liền mạch thì bọn chúng chắn bên trên đường thẳng liền mạch cơ những đoạn trực tiếp thường xuyên đều nhau.

- Nếu những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song hạn chế một đường thẳng liền mạch và bọn chúng chắn bên trên đường thẳng liền mạch dó những đoạn trực tiếp thường xuyên đều nhau thì bọn chúng tuy nhiên song cơ hội đều.

10. Hình thoi

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thoi là tứ giác với tứ cạnh đều nhau. Hình thoi cũng là 1 hình bình hành.

- Tính chất: Hình thoi với toàn bộ những đặc thù của hình bình hành

ABCD là hình thoi Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác với tứ cạnh đều nhau là hình thoi.

- Hình bình hành với nhì cạnh kề đều nhau là hình thoi.

- Hình bình hành với hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.

- Hình bình hành với cùng 1 lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình thoi.

11. Hình vuông

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Hình vuông là tứ giác với tứ góc vuông và với tứ cạnh đều nhau.

+ Từ khái niệm hình vuông vắn, tớ suy ra:

- Hình vuông là hình chữ nhật với tứ cạnh đều nhau.

- Hình vuông là hình thoi với cùng 1 góc vuông.

- Như vậy: Hình vuông vừa vặn là hình chữ nhật, vừa vặn là hình thoi.

+ Tính chất:

- Hình vuông với toàn bộ những đặc thù của hình chữ nhật và hình thoi.

- Đường chéo cánh của hình vuông vắn vừa vặn đều nhau vừa vặn vuông góc cùng nhau

+ Dấu hiệu nhận biết:

- Hình chữ nhật với nhì cạnh kề đều nhau là hình vuông vắn.

- Hình chữ nhật với hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình vuông vắn

- Hình chữ nhật với cùng 1 lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình vuông vắn

- Hình thoi với cùng 1 góc vuông là hình vuông vắn

- Hình thoi với hai tuyến đường chéo cánh đều nhau là hình vuông vắn

BẢNG TỔNG KẾT

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

....................................

....................................

....................................

Tải tư liệu nhằm coi công thức Toán lớp 8 cả năm lênh láng đủ:

Xem tăng những bài bác tổ hợp kiến thức và kỹ năng, công thức những môn học tập lớp 8 hoặc, cụ thể khác:

 • Bộ thắc mắc ôn tập luyện môn Hóa học tập 8
 • Bộ thắc mắc ôn tập luyện Vật Lí 8

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền mang đến teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.

Xem thêm: Khi bật máy hút mùi nên đóng hay mở cửa bếp?