toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Tiến hành thử nghiệm demo đặc thù của glixerol và etanol với đồng(II) hiđroxit theo đuổi quá trình sau đây:

Bạn đang xem: toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Bước 1: Cho vô nhì ống thử, từng ống khoảng chừng 3 – 4 giọt hỗn hợp CuSO4 2% và 2 – 3 giọt hỗn hợp NaOH 10%, rung lắc nhẹ nhàng.

Bước 2: Nhỏ 2 – 3 giọt glixerol vô ống thử loại nhất, 2 – 3 giọt etanol vô ống thử loại nhì. Lắc nhẹ nhàng cả nhì ống thử.

Cho những tuyên bố sau về thử nghiệm tiếp tục tổ chức ở trên:

(1) Sau bước 1, vô cả nhì ống thử đều phải sở hữu kết tủa greed color của đồng(II) hiđroxit.

(2) Sau bước 2, vô ống thử loại nhì kết tủa greed color của đồng(II) hiđroxit ko tan.

(3) Tại bước 1, rất có thể thay cho hỗn hợp NaOH tự hỗn hợp KOH.

(4) Thí nghiệm bên trên, được dùng làm phân biệt etanol và glixerol.

(5) Cần lấy dư hỗn hợp NaOH nhằm đáp ứng môi trường xung quanh mang đến phản xạ tạo nên phức.

(6) Sau bước 2, vô ống thử thứ hai dẫn đến hóa học [C3H5(OH)2O]2Cu (đồng(II) glixerat).

Xem thêm: Các cụ dặn: 'Đầu giường quay 4 hướng, nhà lắm họa, bần hàn', đó là hướng nào?

(7) Tại bước (1) rất có thể hỗn hợp CuSO4 tự hỗn hợp FeSO4

Số tuyên bố đúng

A. 4.                                  

B. 6.                                  

C. 7.                                  

D. 5.

Xem thêm: Rằm tháng 8 âm trở đi, 4 tuổi sau được bề trên ban lộc, ngồi mát hưởng bát vàng, kinh doanh lãi to