toán lớp 5 trang 171, 172


a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi ê chuồn được 120km nhập 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng. b) Bình chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ ngôi nhà cho tới bến xe cộ tổn thất nửa giờ. Hỏi ngôi nhà Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ? c) Một người quốc bộ với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và chuồn được quãng đàng 6km. Hỏi người này đã chuồn nhập thời hạn bao lâu ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171, 172

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi ê chuồn được 120km nhập 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng.

b) Bình chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ ngôi nhà cho tới bến xe cộ tổn thất nửa giờ. Hỏi ngôi nhà Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người quốc bộ với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và chuồn được quãng đàng 6km. Hỏi người này đã chuồn nhập thời hạn bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong ê \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng = 2,5 giờ.

Vận tốc của xe hơi là:

                 120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5 giờ.

Quãng đàng kể từ ngôi nhà Bình cho tới bến xe cộ nhiều năm số ki-lô-mét là:

                15 × 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời gian trá người quốc bộ chuồn quãng đàng 6km là:

                6 : 5 = 1,2 (giờ)

                1,2 tiếng đồng hồ = 1 giờ 12 phút.

                            Đáp số: a) 48km/giờ ;

                                         b) 7,5km;       

                                         c) 1 giờ 12 phút.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi và một xe cộ máy xuất trừng trị và một khi kể từ \(A\) cho tới \(B\). Quãng đàng \(AB\) nhiều năm \(90km\). Hỏi xe hơi cho tới \(B\) trước xe cộ máy bao lâu, biết thời hạn xe hơi chuồn là \(1,5\) giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi vội vã \(2\) phiên véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong ê \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Vận tốc của xe hơi là:

          \(90 : 1,5 = 60\) (km/giờ)

Vận tốc của xe cộ máy là:

          \(60 : 2 = 30\) (km/giờ)

Thời gian trá xe cộ máy chuồn quãng đàng \(AB\) là:

          \(90 : 30 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời hạn là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(=1\) giờ \(30\) phút.

                          Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút.

Xem thêm: Con số may mắn hôm nay 3/10/2023: Tìm số ĐẠI PHÁT cho bạn

Cách 2: 

Trên và một quãng đàng, thời hạn và véc tơ vận tốc tức thời là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch tặc cùng nhau. Vận tốc xe hơi vội vã \(2\) phiên véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy thì thời hạn xe cộ máy chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\) vội vã \(2\) phiên thời hạn xe hơi chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\).

Ô tô chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\) tổn thất \(1,5\) giờ thì xe cộ máy chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\) không còn số thời hạn là:

          \(1,5 ×  2 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(= 1\) giờ \(30\) phút.

                             Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai xe hơi khởi đầu từ A và B và một khi và chuồn ngược hướng nhau, sau \(2\) giờ bọn chúng bắt gặp nhau. Quãng đàng AB nhiều năm \(180km\). Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi chuồn kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi chuồn kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe cộ xuất trừng trị nằm trong 1 khi và vận động ngược hướng nhau nên tao dò la tổng véc tơ vận tốc tức thời theo gót công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng đàng AB : thời hạn chuồn nhằm bắt gặp nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe cộ theo mô hình toán dò la nhì số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe hơi là:

           \(180 : 2 = 90\;(km/\) giờ)

Ta với sơ đồ:

Theo sơ đồ vật, tổng số phần cân nhau là:

           \(2 + 3 = 5\) (phần)

Vận tốc của xe hơi chuồn kể từ A là:

           \(90 : 5 × 2 = 36\) \((km/\)giờ)

Vận tốc của xe hơi chuồn kể từ B là:

           \(90 - 36 = 54\) \((km/\)giờ)

                             Đáp số: Ô tô chuồn kể từ A: \(36km/\)giờ ;

                                       Ô tô chuồn kể từ B: \(54 km/\)giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập luyện

  Một nền ngôi nhà hình chữ nhật với chiều nhiều năm 8m, chiều rộng lớn vày 3/4 chiều nhiều năm. Người tao sử dụng những viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền ngôi nhà ê, giá chỉ chi phí từng viên gạch men là trăng tròn 000 đồng. Hỏi lát cả nền ngôi nhà thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch men ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập luyện về biểu đồ vật

  Để biểu thị số lượng km tự từng học viên nhập group CÂY XANH trồng nhập vườn ngôi trường rất có thể sử dụng biểu đồ vật sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập luyện công cộng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở sản phẩm chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi phượt cũng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và chuồn nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt đuổi theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập luyện công cộng

  Tính. Trong thân phụ ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% số đàng ê, ngày loại nhì bán tốt 40% số đàng ê. Hỏi ngày loại thân phụ cửa hàng ê bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập luyện công cộng

  Tính. Một chiến thuyền chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Lúc nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là 1 trong,6km/giờ. a) Nếu thuyền chuồn xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục chuồn được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền chuồn ngược loại thì nên từng nào thời hạn nhằm chuồn được quãng đàng như Lúc xuôi loại nhập 3,5 giờ ?Tìm x.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: Nghề lạ ở Việt Nam: Trồng loại cây vốn mọc dại, nông dân đổi đời kiếm tiền tỉ mỗi năm