tính chất hóa học của ancolBài ghi chép Tính hóa học của Ancol: đặc điểm chất hóa học, đặc điểm vật lí, danh pháp, pha chế, phần mềm với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Tính hóa học của Ancol: đặc điểm chất hóa học, đặc điểm vật lí, danh pháp, pha chế, phần mềm.

Bạn đang xem: tính chất hóa học của ancol

Tính hóa học của Ancol: đặc điểm chất hóa học, đặc điểm vật lí, danh pháp, pha chế, phần mềm cụ thể nhất

Bài giảng: Bài 40 : Ancol - Cô Nguyễn Thị Nhàn (Giáo viên VietJack)

I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp

1. Định nghĩa

Quảng cáo

    Ancol là những hợp ý hóa học hữu nhưng mà phân tử với group hidroxyl (OH) link thẳng với nguyên vẹn tử cacbon no.

    Công thức tổng quát mắng của ancol: R(OH)n (n ≥ 1), với R là gốc hiđrocacbon.

    - Công thức của ancol no mạch trực tiếp, đơn chức: CnH2n+1OH hoặc CnH2n+2O (với n ≥ 1).

2. Phân loại

    - Gốc R hoàn toàn có thể là mạch hở no hoặc ko no hoặc mạch vòng.

    Ví dụ: CH3-OH;     CH2=CH-CH2-OH;     C6H5-CH2-OH.

    - Nhóm OH- hoàn toàn có thể bám vô cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 tạo nên trở thành ancol ứng bậc 1, bậc 2, bậc 3.

    Lưu ý: Bậc của ancol vị bậc của nguyên vẹn tử cacbon link với group OH.

    Ví dụ:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

Bảng phân loại ancol

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

    - Ancol ko bền khi:

        + hầu hết group –OH nằm trong gắn vào một trong những nguyên vẹn tử cacbon.

        + Nhóm –OH gắn vô nguyên vẹn tử cacbon với nối song.

Quảng cáo

    Ví dụ:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

3. Đồng phân và danh pháp

    a. Đồng phân

    - Mạch cacbon không giống nhau.

    - Vị trí của những group –OH không giống nhau.

    - Dường như ancol đơn chức với đồng phân là ete: R-O-R’.

    Ví dụ: Viết đồng phân của C3H8O.

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

    b. Danh pháp

    - Tên thông thường: Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no ứng + ic.

    Ví dụ:

        CH3-CH2-OH: ancol etylic.

        CH3-OH: ancol metylic.

    - Tên thay cho thế: Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no ứng + ol.

    Ví dụ:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

II. Tính hóa học vật lý

    - Các ancol với nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa những hiđcacbon với nằm trong phân tử khối hoặc đồng phân ete của chính nó là vì trong những phân tử ancol có link hiđro → Hình ảnh tận hưởng cho tới phỏng tan.

    - Từ C1 cho tới C12 ancol ở thể lỏng (khối lượng riêng biệt d < 1), kể từ C13 trở lên trên ở thể rắn.

    - C1 cho tới C3 tan vô hạn nội địa vì thế với liên kiết H với nước.

    - Độ rượu = (Vancol nguyên vẹn chất/Vdd ancol).100

    - Các poli như etylen glicol, glixerol thông thường sánh, nặng trĩu rộng lớn nước và với vị ngọt.

Quảng cáo

III. Tính hóa học hóa học

1. Phản ứng thế nguyên vẹn tử hiđro của group OH ancol (phản ứng đặc thù của Ancol)

    - Tính hóa học cộng đồng của ancol:

2ROH + Na → 2RONa + H2

    - Tính hóa học đặc thù của glixerol:

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + H2O

(ĐK: ham muốn tính năng với Cu(OH)2 nên với 2 group -OH trở lên trên ngay lập tức kề nhau)

    → Phản ứng này dùng để làm phân biệt ancol đơn chức với ancol nhiều chức với 2 group OH cạnh nhau vô phân tử.

2. Phản ứng thế group OH

    - Phản ứng với axit vô cơ:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

    - Phản ứng tạo nên dien: sử dụng phát hành cao su thiên nhiên buna.

Xem thêm: Cho quả bóng bay vào bồn cầu bạn sẽ bất ngờ với khả năng khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

(ĐK: nên với xúc tác là Al2O3 + MgO hoặc ZnO/500ºC)

3. Phản ứng tách nước (phản ứng đêhidrat hoá)

    Chú ý:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

(ĐK n ≥ 2, bám theo quy tắc Zai-xép)

(ancol bậc càng tốt thì sẽ càng dễ dàng khử nước tạo nên anken)

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

(phải là rượu no, đơn chức)

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

(ancol bậc càng thấp thì sẽ càng dễ dàng khử nước tạo nên ete)

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

4. Phản ứng oxi hoá

    - Phản ứng oxi hoá trả toàn:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

    - Phản ứng oxi hoá ko trả toàn:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

Quảng cáo

IV. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

2. Điều chế

    a. Phương pháp tổng hợp

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

    Ví dụ: Điều chế etanol kể từ etilen     CH2=CH2 + H2O → CH3CH2OH

    b. Phương pháp sinh hoá: kể từ tinh nghịch bột, lối, ...

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

    c. Điều chế metanol vô công nghiệp

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

    * Giới thiệu một số trong những rượu

    a. Rượu metylic (CH3OH)

    - Là hóa học lỏng, ko color, nhẹ nhõm rộng lớn nước, tan vô hạn nội địa, với mùi hương đặc thù, nhiệt độ phỏng sôi 65oC.

    - Rất độc: nếu như tợp nên dễ dàng thong manh đôi mắt, tợp nhiều hoàn toàn có thể thực hiện tử vong.

    - Dùng nhằm pha chế anđehit fomic, tổ hợp hóa học mềm, thực hiện dung môi.

    - Điều chế:

        + Tổng hợp ý trực tiếp:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

        + bằng phẳng cơ hội trưng mộc.

    b. Rượu etylic (C2H5OH)

    - Là hóa học lỏng, nhẹ nhõm rộng lớn nước, tan vô hạn nội địa, với mùi hương thơm tho, nhiệt độ phỏng sôi 78oC.

    - Có phần mềm rất rộng lớn vô thực tế: nhằm sản xuất cao su thiên nhiên và một số trong những hóa học tổ hợp khác ví như este, axit axetic, ete, … Để thực hiện dung môi hòa tan vecni, dược phẩm, nước hoa.

    c. Rượu butylic (C4H9OH)

    - Có 4 đồng phân. Là những hóa học lỏng, không nhiều tan nội địa rộng lớn 3 hóa học đầu sản phẩm đồng đẳng. Có mùi hương đặc thù.

    d. Rượu allylic (CH2=CH-CH2OH)

    - Là hóa học lỏng ko color, mùi hương xốc, nhiệt độ phỏng sôi 97oC.

    - Được dùng để làm phát hành hóa học mềm.

    - Khi lão hóa ở địa điểm nối song tạo nên trở thành glixerol.

    e. Một số rượu nhiều chức

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

Xem tăng những phần Lý thuyết Hóa học tập lớp 11 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Lý thuyết Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
  • Lý thuyết Phenol
  • Lý thuyết Luyện tập luyện Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
  • Dạng 1: Bài tập luyện lý thuyết về dẫn xuất halogen, ancol, phenol
  • Dạng 2: Cách ghi chép đồng phân, gọi thương hiệu dẫn xuất halogen
  • Dạng 3: Cách ghi chép đồng phân, gọi thương hiệu Ancol, Phenol

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


dan-xuat-halogen-ancol-phenol.jspGiải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: Các cụ dặn nhớ nghe: Hai con chim bay vào nhà, không họa cũng tai ương, phải đuổi ngay