tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Cách giải câu hỏi hiệu - tỉ lớp 4

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài tập dượt Toán lớp 4: Dạng Toán mò mẫm nhị số lúc biết hiệu và tỉ của nhị số đó có chỉ dẫn giải mang lại từng dạng bài xích tập dượt được VnDoc thuế tầm, tổ hợp chung những em học viên học tập đảm bảo chất lượng dạng bài xích này, giống như chung những thầy cô được thêm tư liệu tu dưỡng học viên khá xuất sắc.

1. Cách giải cộng đồng bài xích Toán hiệu tỉ lớp 4

1.1 Dạng toán hiệu tỉ cơ bản

Các bước giải:

 • Bước 1: Tìm hiệu nhị số (nếu ẩn hiệu)
 • Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)
 • Bước 3: Vẽ sơ đồ
 • Bước 4: Tìm hiệu số phần vị nhau
 • Bước 5: Số bé nhỏ = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé
 • Bước 6: Số rộng lớn vị = Số bé nhỏ + Hiệu

Ví dụ: Hiệu của nhị số là 36. Tỉ số của nhị số này đó là \frac{8}{5}. Tìm nhị số ê.

Cách giải bài xích dạng: mò mẫm 2 số lúc biết hiệu và tỉ số toán lớp 4

Theo sơ loại, hiệu số phần cân nhau là:

8 - 5 = 3 (phần)

Số bé nhỏ là :

36: 3 x 5 = 60

Số rộng lớn là :

60 + 36 = 96

Đáp số: Số bé: 60; Số lớn: 96.

Các tình huống đặc biệt

Đề bài xích nhiều câu hỏi ko mang lại dữ khiếu nại không hề thiếu về hiệu và tỉ số nhưng mà rất có thể mang lại dữ khiếu nại như sau:

 • Thiếu hiệu (cho biết tỉ số, không tồn tại biết hiệu số)
 • Thiếu tỉ (cho biết hiệu số, ko cho thấy tỉ số)
 • Cho dữ khiếu nại thêm thắt, hạ số, tạo nên hiệu (tỉ) mới mẻ mò mẫm số ban đầu

Với những câu hỏi mang lại dữ khiếu nại vì vậy, cần thiết tổ chức thêm 1 bước trả về câu hỏi cơ phiên bản và cơ hội giải Note như sau

1.2. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ

Dạng toán này đề bài xích ko cho thấy hiệu ngay lập tức, bởi vậy tất cả chúng ta nên mò mẫm cơ hội mò mẫm hiệu trước rồi mới mẻ đi kiếm hiệu số phần cân nhau và kể từ ê tìm kiếm được nhị số.

Ví dụ 4. Hình chữ nhật đem chiều lâu năm vị \frac{3}{2} chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt đôi mươi m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Lời giải.

 • Vì chiều lâu năm vị 3/2 chiều rộng lớn, nên nếu như coi chiều rộng lớn là 2 phần đoạn trực tiếp thì chiều lâu năm là 3 phần. Theo đề bài xích tao đem sơ đồ:

Dạng Toán hiệu tỉ

 • Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt đôi mươi m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn, tức là lúc ê chiều rộng lớn tiếp tục lâu năm vị chiều lâu năm. Hay phát biểu cách tiếp, hiệu chiều lâu năm và chiều rộng lớn là đôi mươi m.
 • Theo sơ loại, hiệu số phần cân nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)
 • Chiều lâu năm của hình chữ nhật là: đôi mươi x 3 = 60 (m)
 • Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: đôi mươi x 2 = 40 (m)
 • Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 (m2)

Đáp số: 2 400 m2

1.3. Dạng toán hiệu – tỉ (ẩn)

Ví dụ 5. Có nhị thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhị 24 l dầu. thạo 5 đợt thùng loại nhất vị 3 đợt thùng loại nhị. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Bài giải

 • Đề bài xích ko cho thấy tỉ số, song lại cho thấy “5 đợt thùng I vị 3 đợt II”. Hay phát biểu cách tiếp, tỉ số của thùng loại nhất và thùng loại nhị là 3/5.
 • Do ê, tất cả chúng ta đem sơ loại sau:

Dạng toán hiệu tỉ

 • Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)
 • Số lít dầu thùng loại nhất đựng là: (24: 2) x 3 = 36 (l)
 • Số lít dầu thùng loại nhị đựng là: 36 + 24 = 60 (l)

Đáp số: 36 l dầu; 60 l dầu.

1.4. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ (ẩn)

Ví dụ 6. Hiện ni, An 8 tuổi tác và chị Mai 28 tuổi tác. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi tác An vị 1/7 tuổi tác chị Mai?

Lời giải.

 • Theo đầu bài xích, tao đem sơ loại sau:

Dạng toán hiệu tỉ lớp 4

 • Hiệu số tuổi tác của An và Mai luôn luôn là: 28 – 8 = đôi mươi (tuổi)
 • Biết 1/3 tuổi tác của An vị 1/7 tuổi tác của Mai nên suy đi ra tuổi tác của An vị 3/7 tuổi tác của Mai.
 • Hiệu số phần vị nhau: 7 – 3 = 4 (phần)
 • Số tuổi tác của An sau đây là: (20:4) x 3 = 15 (tuổi)
 • Số năm cần thiết mò mẫm là: 15 – 8 = 7 (năm)

Đáp số: 7 năm.

2. Bài tập dượt tự động luyện hiệu tỉ Toán lớp 4

1. Nhà Lan đem 2 bằng hữu. Lan kém cỏi anh trai của cô ấy ấy 5 tuổi tác. Tuổi của tía Lan hấp tấp 5 đợt tuổi tác anh Lan và rộng lớn tuổi tác Lan 45 tuổi tác. Hỏi tuổi tác Lan hiện nay nay?

Hướng dẫn

Tìm nhị số lúc biết hiệu tỉ của 2 số đó

Bố rộng lớn anh Lan số tuổi tác là: 45 - 5 = 40 (tuổi)

Coi tuổi tác anh là một trong những phần thì tuổi tác tía là 5 phần

Hiệu số phần cân nhau là: 5 - 1 = 4 (phần)

Tuổi anh là: 40 : 4 x 1 = 10 (tuổi)

Tuổi Lan là: 10 - 5 = 5 (tuổi)

2. Hình chữ nhật đem chiều lâu năm vị 3/2 chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn 20m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Hướng dẫn

Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 20m

Ta đem sơ đồ:

Chiều rộng: |-------|-------|

Chiều dài: |-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: đôi mươi : 1 x 2 = 40 (m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là: 40 + đôi mươi = 60 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 40 x 60 = 2400 (m2)

3. Có nhị thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhị 24 lít dầu. 5 đợt thùng loại nhất vị 3 đợt thùng loại nhị. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Hướng dẫn

Hiệu nhị thùng là: 24 lít

Thùng loại nhất x 5 = thùng loại nhị x 3

Thùng loại nhất = thùng loại nhị x 3 : 5

Hay thùng loại nhất = 3/5 thùng loại hai

Vẽ sơ đồ:

Thùng 1: |-------|-------|-------|

Thùng 2: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Thùng loại nhất đựng số lít dầu là: 24 : 2 x 3 = 36 (lít)

Thùng loại nhị đựng số lít dầu là: 36 + 24 = 60 (lít)

4. Hiện ni, An 8 tuổi tác và chị Mai 28 tuổi tác. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi tác An vị 1/7 tuổi tác chị Mai?

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm hiệu

Chị Mai rộng lớn An số tuổi tác là: 28 – 8 = đôi mươi (tuổi)

Bước 2: Tìm tỉ số:

1/3 tuổi tác An vị 1/7 tuổi tác chị Mai thì tuổi tác An vị 3/7 tuổi tác của chị ấy Mai

(Ghi nhớ: Cứ nằm trong tử số thì khuôn mẫu số là số phần; nếu như bắt gặp bài xích ko nằm trong tử số thì quy đồng về nằm trong tử số. Còn trong trường hợp là tích như bài xích 3 thì số phần ngược lại)

Giải quí nhằm học viên hiểu thì rất có thể vận dụng cơ hội sau:

Tuổi An : 3 = Tuổi chị Mai : 7 suy đi ra Tuổi An = Tuổi chị Mai : 7 x 3 = 3/7 tuổi tác chị Mai)

Bước 3: Vẽ sơ đồ:

An: |-------|-------|-------|

Mai: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Xem thêm: Từng cản con trai mù lấy vợ, mẹ chồng không ngờ vớ được nàng dâu 'kim cương'

Bước 4: Tìm hiệu số phần cân nhau.

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Bước 5: Tìm nhị số

Số bé nhỏ = hiệu : hiệu số phần cân nhau x số phần của số bé

Tuổi An Lúc ê là: đôi mươi : 4 x 3 = 15 (tuổi)

Số năm nhằm 1/3 tuổi tác An vị 1/7 tuổi tác Mai là: 15 – 8 = 7 (năm)

5. Một lớp học tập đem số học viên nữ giới gấp hai số học viên nam giới. Nếu trả cút 3 học viên nữ giới thì số học viên nữ giới rộng lớn số học viên nam giới là 7 em. Lớp học tập ê đem số học viên là: ...... học viên.

Hướng dẫn

Số học viên nữ giới rộng lớn số học viên nam giới ban sơ là: 7 + 3 = 10 (bạn)

Ta đem sơ đồ:

Học sinh nữ: |-------|-------|

Học sinh nam: |-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 2 – 1 = 1 (phần)

Số học viên nữ giới lớp ê là: 10 : 1 x 2 = đôi mươi (bạn)

Số học viên nam giới là: đôi mươi : 2 = 10 (bạn)

Tổng số học viên lớp ê là: đôi mươi + 10 = 30 (bạn)

6. Năm ni tuổi tác u hấp tấp cấp tốc 4 đợt tuổi tác con cái. Hai năm vừa qua tuổi tác u rộng lớn tuổi tác con cái là 27 tuổi tác. Tuổi u lúc này là: ...... tuổi; tuổi tác con cái lúc này là: ...... tuổi tác.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Mẹ rộng lớn con cái 27 tuổi

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi con cái lúc này là: 27 : 3 x 1 = 9 (tuổi)

Tuổi u lúc này là: 9 x 4 = 36 (tuổi)

7. Năm ni con cái kém cỏi u 24 tuổi tác và tuổi tác con cái vị 1/4 tuổi tác u. Tuổi con cái trong năm này là : …tuổi.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (tuổi)

Tuổi con cái lúc này là: 24 : 3 x 1 = 8 (tuổi)

8. Một trại nuôi gà đem số gà mẹ rộng lớn số gà trống rỗng là 345 con cái. Sau lúc mua thêm thắt 25 gà trống rỗng thì số gà trống rỗng vị 3/7 số gà mẹ. Tổng số gà khi đầu là:... con cái.

Hướng dẫn

Sau lúc mua thêm thắt 25 gà trống rỗng thì gà mẹ nhiều hơn nữa gà trống rỗng số con cái là:

345 – 25 = 320 (con)

Ta đem sơ đồ:

Gà trống: |-------|-------|-------|

Gà mái: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Số gà trống rỗng ban sơ là: 320 : 4 x 3 – 25 = 215 (con)

Số gà mẹ ban sơ là: 215 + 345 = 560 (con)

Tổng số gà ban sơ là: 215 + 560 = 775 (con)

9. Tổ 1 trồng nhiều hơn nữa tổ 2 là 22 cây. Nếu tổ 1 trồng thêm thắt 2 cây và tổ 2 ít hơn 3 cây thì tỉ số cây cỏ được của 2 tổ là 7/4.Tổ 1 trồng được : ….cây; Tổ 2 trồng được :….cây

Hướng dẫn

Hiệu mới mẻ số cây cỏ được của nhị tổ là: 22 + 2 + 3 = 27 (cây)

Ta đem sơ loại số cây cỏ được của nhị tổ khi sau là:

Tổ 2: |-------|-------|-------|-------|

Tổ 1: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 4 = 3 (phần)

Số cây tổ 1 khi sau là: 27 : 3 x 7 = 63 (cây)

Số cây tổ 1 thực tiễn trồng được là: 63 – 2 = 61 (cây)

Số cây tổ 2 thực tiễn trồng được là: 61 – 22 = 39 (cây)

10. Số loại nhất rộng lớn số loại nhị là 51. Nếu thêm thắt 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất hấp tấp 4 đợt loại nhị. Số loại nhất là:……..; số loại nhị là: ……..

Hướng dẫn

Nếu thêm thắt 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất rộng lớn số loại nhị số đơn vị chức năng là: 51 + 18 = 69

Coi số loại nhất là 4 phần số loại nhị là một trong phần

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Số loại nhị là: 69 : 3 x 1 = 23

Số loại nhất là: 23 + 51 = 74

11. Hiệu của nhị số là 54, thương của nhị số là 7. Tổng của nhị số là: …..

Hướng dẫn

Thương nhị số là 7 suy đi ra số bé nhỏ =1/7 số lớn

Vẽ sơ đồ:

số bé: |-------|

số lớn: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 1 = 6 (phần)

Số bé nhỏ là: 54 : 6 x 1 = 9

Số rộng lớn là: 54 + 9 = 63

Tổng của nhị số là: 63 + 9 = 72

12. Có 2 vỏ hộp kẹo, biết 1/5 số kẹo vô vỏ hộp loại nhất vị 1/3 số kẹo vô vỏ hộp loại nhị. thạo vỏ hộp loại nhất rộng lớn vỏ hộp loại nhị 46 khuôn mẫu . Cả nhị vỏ hộp đem …. khuôn mẫu kẹo.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Hộp loại 1: |--------|--------|--------|--------|--------|

Hộp loại 2: |--------|--------|--------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Tổng số phần cân nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)

Cả nhị vỏ hộp đem số kẹo là: 46 : 2 x 8 = 184 (cái)

3. Toán lớp 4 sách mới

 • Toán lớp 4 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
 • Toán lớp 4 Cánh diều

Trên đó là toàn cỗ lý thuyết giống như cách tiến hành dạng bài xích mò mẫm nhị số lúc biết hiệu và tỉ của nhị số ê. Thông thông qua đó chung những em học viên cầm được cách thức giải cũng giống như những bài xích tập dượt áp dụng nhằm gia tăng tập luyện, cơ hội giải toán hiệu tỉ, sẵn sàng cho những bài xích đánh giá, bài xích đua Toán lớp 4 trong năm học tập.

Tham khảo những tư liệu hữu ích khác:

Xem thêm: Thớt nhựa hay thớt gỗ tốt cho sức khỏe hơn?

 • Bài tập dượt toán lớp 4: Dạng toán mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Các mục chính tu dưỡng học viên xuất sắc môn Toán lớp 4