thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng

Câu hỏi:

29/03/2020 25,710

Bạn đang xem: thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng

A. Cho sắt kẽm kim loại Ag vô hỗn hợp HCl.

Đáp án chủ yếu xác

B. Cho sắt kẽm kim loại Cu vô hỗn hợp HNO3.

C. Cho sắt kẽm kim loại Fe vô hỗn hợp Fe2(SO4)3.

D. Cho sắt kẽm kim loại Zn vô hỗn hợp CuSO4.

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại Fe không phản xạ được với hỗn hợp này sau đây?

A. HNO3 đặc, nguội.

B. H2SO4 đặc, rét.

C. HNO3 loãng.

D. H2SO4 loãng.

Câu 2:

Bột sắt kẽm kim loại X tan trọn vẹn vô hỗn hợp HNO3 loãng, không tồn tại khí bay rời khỏi. X rất có thể là sắt kẽm kim loại nào?

A. Cu.

B.  Mg.

C. Ag.

D. Fe.

Câu 3:

Cho láo ăn ý Mg và Cu vô hỗn hợp HCl dư. Kết cổ động phản xạ, cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn gồm

A. Cu.

Xem thêm: Tủ lạnh là kho của, đặt ở 5 vị trí này là kiêng kỵ khiến tiền tài tiêu tan, gặp cảnh nghèo khó

B. CuCl2; MgCl2.

C. Cu; MgCl2.

D. Mg; CuCl2.

Câu 4:

Kim loại không tan vô hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là

A. Mg.

B. Al.

C. Zn.

D. Cu.

Câu 5:

Kim loại Al không phản xạ với hóa học này sau đây?

A.  Fe2O3.

B. MgO.

C. FeCltrong H2O.

D. NaOH vô H2O.

Câu 6:

Cho những dung dịch: HCl, NaOH, HNO3 loãng, CuSO4. Fe không tính năng được với hỗn hợp nào?

A. CuSO4.

B. HCl.

C. NaOH.

D. HNO3 loãng.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK