theo định luật khúc xạ ánh sáng thì

Câu hỏi:

09/10/2019 38,510

Bạn đang xem: theo định luật khúc xạ ánh sáng thì

A. góc cho tới tăng từng nào phiên thì góc khúc xạ tăng từng ấy phiên.

B. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

C. tia khúc xạ luôn luôn trực thuộc mặt mũi phẳng phiu cho tới (mặt phẳng phiu chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến).

Đáp án chủ yếu xác

D. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

Giải thích: Đáp án C

Theo lăm le luật khúc xạ khả năng chiếu sáng thì tia khúc xạ luôn luôn trực thuộc mặt mũi phẳng phiu cho tới (mặt phẳng phiu cho tới là mặt mũi phẳng phiu chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến).

Khi tia sáng sủa truyền vuông góc cho tới mặt mũi phân cơ hội thân ái nhì môi trường xung quanh thì truyền trực tiếp nên góc cho tới và góc khúc xạ đều vị 0.

Góc cho tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng, tuy nhiên bọn chúng ko tỉ lệ thành phần thuận nên không cần góc cho tới tăng từng nào phiên thì góc khúc xạ tăng từng ấy phiên.

Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang quẻ kém cỏi quý phái môi trường xung quanh tách quang quẻ hơn nữa thì góc cho tới to hơn góc khúc xạ, khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang quẻ rộng lớn quý phái môi trường xung quanh tách quang quẻ kém cỏi hơn nữa thì góc cho tới nhỏ rộng lớn góc khúc xạ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng kỳ lạ hành động tự nhiên toàn phần là:

A. gương phẳng phiu.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa vô nội soi hắn học tập.

Câu 2:

Nếu tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn vị góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh truyền khả năng chiếu sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

Xem thêm: Từ hôm nay đến 30/9, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ, ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền

C. luôn vị 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 4:

Trong những nhận định và đánh giá sau về hiện tượng kỳ lạ khúc xạ, nhận định và đánh giá ko đích là

A. Tia khúc xạ nằm tại vị trí môi trường xung quanh thứ hai tiếp giáp với môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới.

B. Tia khúc xạ trực thuộc mặt mũi phẳng phiu chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

C. Khi góc cho tới vị 0, góc khúc xạ cũng vị 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn vị góc cho tới.

Câu 5:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A. Ta luôn luôn đem tia khúc xạ khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh đem tách suất nhỏ quý phái môi trường xung quanh đem tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn đem tia khúc xạ khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh đem tách suất rộng lớn quý phái môi trường xung quanh đem tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa hành động tự nhiên toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi đem sự hành động tự nhiên toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm hành động tự nhiên gần như là vị độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 6:

Khi chiếu khả năng chiếu sáng kể từ không gian vô nước thì

A. góc khúc xạ hạn chế khi góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn vị góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới

Câu 7:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng thì góc khúc xạ

A. tỉ lệ thành phần thuận với góc cho tới.

B. luôn luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn nhỏ thêm hơn góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ thêm hơn góc cho tới.