tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng đông nam bộ là

Câu hỏi:

02/08/2021 19,554

Bạn đang xem: tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng đông nam bộ là

C. dầu, khí châm.

Đáp án chủ yếu xác

Tài nguyên vẹn tài nguyên nổi trội của Đông Nam Sở là dầu, khí châm.

Đáp án: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Về con số, mối cung cấp làm việc việt nam lúc này sở hữu Đặc điểm có

A. qui tế bào rộng lớn và đang được tăng.

B. qui tế bào rộng lớn và đang được rời.

C. qui tế bào nhỏ và đang được tăng.

D. qui tế bào nhỏ và đang được rời.

Câu 2:

Các đồng vị ven bờ biển miền Trung việt nam không nhiều sở hữu năng lực không ngừng mở rộng do

A. phần rộng lớn sông nhỏ, thềm châu lục hẹp và sâu sắc.

B. xâm thực miền núi yếu đuối, rừng ven bờ biển rời.

C. mạng lưới sông thưa thớt, thềm châu lục nông.

D. lãnh thổ không ngừng mở rộng, chính sách nước sông theo đuổi mùa. 

Câu 3:

Giao thông đường đi bộ việt nam hiện nay nay

A. mạng lưới vẫn tồn tại thưa thớt.

B. chưa hội nhập vô điểm.

C. chủ yếu đuối đáp ứng xuất khẩu.

Xem thêm: Ở đời có 3 loại người càng sống càng bạc phúc, số khổ quanh năm: Bạn có nằm trong số đó?

D. khối lượng vận đem rộng lớn. 

Câu 4:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019

(Nguồn: Thống kế tiếp kể từ Liên ăn ý quốc 2020, https://danso.org)

Theo bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây không đúng lúc đối chiếu diện tích S và dân sinh năm 2019 của một số trong những quốc gia?

A. In-đô-nê-xi-a sở hữu diện tích S và dân sinh lớn số 1.

B. Cam-pu-chia sở hữu diện tích S to hơn Phi-lip-pin.

C. Ma-lai-xi-a sở hữu dân sinh cao hơn nữa Cam-pu-chia.

D. Phi-lip-pin sở hữu diện tích S to hơn Cam-pu-chia. 

Câu 5:

Rừng chắn cát của việt nam phân bổ triệu tập ở

A. đồi trung du.

B. bán bình nguyên vẹn.

C. đầu mối cung cấp sông.

Dvùng ven bờ biển. 

Câu 6:

Hoạt động công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Sở đang được có nét hầu hết do

A. cơ sở tích điện của vùng được đáp ứng.

B. vị trí địa lí tiện lợi cho tới trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa.

C. số lượng và unique mối cung cấp làm việc tăng.

D. cơ sở hạ tầng được nâng cấp và lôi cuốn góp vốn đầu tư.