phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

Câu hỏi:

03/08/2019 79,318

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Ngành nông nghiệp đang sẵn có tỉ trọng thấp nhất vô cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước vào vai trò loại yếu ớt vô nền kinh tế

Đáp án chủ yếu xác

D. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế cướp tỉ trọng nhỏ nhất

Hướng dẫn: SGK/83-84, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa đa số của việc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính VN là

A. đẩy mạnh hội nhập vô nền tài chính của quần thể vực

B. đốc đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng phải chăng mối cung cấp làm việc đầy đủ vô nước

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây chính về chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính của VN hiện tại nay?

A. Hình trở thành những vùng động lực cách tân và phát triển kinh tế

B. đa phần mô hình công ty mới nhất thành lập và hoạt động và trị triển

C. Lĩnh vực tài chính then chốt bởi Nhà nước cai quản lí

D. Tỉ trọng chống công nghiệp và thi công tăng

Câu 3:

Cơ cấu bờ cõi tài chính đang được chuyển dời bám theo hướng:

A. tạo hình những ngành tài chính trọng điểm

Xem thêm: 4 con giáp may mắn tuần này (25/9 - 1/10), phát triển thịnh vượng

B. tạo hình những chống triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng mạnh quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng tài chính động lực

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây chính với Xu thế chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính VN hiện tại nay?

A. Tốc chừng chuyển dời ra mắt còn chậm

B. Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng khá đầy đủ sự cách tân và phát triển khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 5:

Biểu hiện tại của việc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính VN là

A. những vùng phát hành chuyên nghiệp canh được há rộng

B. cách tân và phát triển nhiều quần thể công nghiệp tập luyện trung

C. những vùng tài chính trọng tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây chính với chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính ở VN hiện tại nay?

A. Đang chuyển dời theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Tốc chừng chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành vô GDP ra mắt cực kỳ nhanh

C. Tỉ trọng của chống nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua loa những năm

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi cách tân và phát triển tổ quốc hiện tại nay