phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất

Câu hỏi:

10/05/2020 66,615

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất

A. Dùng nhằm truy vấn cho tới một thành phần bất kì nhập mảng

Đáp án chủ yếu xác

B. Dùng nhằm cai quản lí độ cao thấp của mảng

C. Dùng trong khoảng lặp với mảng

D. Dùng trong khoảng lặp với mảng nhằm cai quản lí độ cao thấp của mảng

Chỉ số của mảng dùng làm tham ô chiếu (truy cập) cho tới một thành phần bất kì nhập mảng. Cú pháp: <Tên mảng>[chỉ số];

   Đáp án: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhập tài liệu kể từ keyboard mang đến mảng A sở hữu 10 thành phần là số nguyên vẹn tớ người sử dụng mệnh lệnh này sau đây?

A. For i:=1 đồ sộ 10 vì thế Readln(A[i]);

B. For i:= 1 đồ sộ 10 vì thế Writeln(A[i]);

C. Dùng 10 mệnh lệnh Readln(A);

D. Cả (A), (B), (C) đều sai.

Câu 2:

Chọn câu tuyên bố trúng về loại tài liệu của mảng?

A. cũng có thể người sử dụng toàn bộ những loại tài liệu nhằm thực hiện loại tài liệu của mảng

B. Kiểu tài liệu của mảng chỉ rất có thể là loại số nguyên vẹn, số thực, loại logic, loại ký tự

C. Kiểu tài liệu của mảng là loại của những thành phần của mảng, là Integer hoặc Real

D. Kiểu tài liệu của mảng cần được khái niệm trước trải qua kể từ khóa VAR

Câu 3:

Khai báo mảng này là trúng trong số khai báo sau đây:

A. var tuoi : array[1..15] of integer;

Xem thêm: 2 ngày cuối tuần, 2 tuổi tận hưởng phú quý, 1 tuổi thành công xa ngoài tầm với

B. var tuoi : array[1.5..10.5] of integer;

C. var tuoi : aray[1..15] of real;

D. var tuoi : array[1 … 15 ] of integer;

Câu 4:

Em hãy lựa chọn tuyên bố đúng lúc nói tới tài liệu loại mảng:

A. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần không tồn tại trật tự và từng thành phần sở hữu và một loại dữ liệu

B. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần sở hữu trật tự và từng một thành phần nhập mảng rất có thể sở hữu những loại tài liệu không giống nhau

C. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần sở hữu trật tự và từng thành phần sở hữu và một loại dữ liệu

D. Tất cả ý bên trên đều sai

Câu 5:

Số thành phần nhập khai báo bên dưới đó là bao nhiêu?

   Var hocsinh : array[12..80] of integer;

A. 80

B. 70

C. 69

D. 68

Câu 6:

Cú pháp khai báo mặt hàng số này tại đây trúng nhất?

A. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số cuối > .. < chỉ số đầu >] of < loại tài liệu >;

B. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối > ] of < loại tài liệu >;

C. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số cuối > : < chỉ số đầu > ] of < loại tài liệu >;

D. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối >] for < loại tài liệu >;