phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

Câu hỏi:

14/06/2022 21,537

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

A. Phản ứng tôi vôi

Đáp án chủ yếu xác

B. Phản ứng nhen nhóm than thở và củi;

C. Phản ứng phân bỏ đá vôi;

D. Phản ứng nhen nhóm nhiên liệu.

Đáp án đích là: C

Các phản ứng: tôi vôi, nhen nhóm than thở củi, nhen nhóm nhiên liệu đều giải hòa tích điện bên dưới dạng nhiệt độ đi ra môi trường thiên nhiên Là phản xạ lan nhiệt độ.

Phản ứng phân bỏ đá vôi cần thiết hỗ trợ nhiệt độ nhằm phản xạ xẩy ra, ngừng hỗ trợ nhiệt độ phản xạ tiếp tục tạm dừng Là phản xạ thu nhiệt độ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính phát triển thành thiên enthalpy của phản xạ theo đòi tích điện links đích là?

A. ΔrH2980=2.ΔfH2980(sp)ΔfH2980(cđ)

B. ΔrH2980=ΔfH2980(cđ)2.ΔfH2980(sp)

C. ΔrH2980=2.Eb(sp)Eb(cđ)

D. ΔrH2980=Eb(cđ)Eb(sp)

Câu 2:

Nhiệt lượng lan đi ra hoặc thu nhập của một phản xạ ở một ĐK xác lập được gọi là gì?

A. Nhiệt lượng lan ra;

B. Nhiệt lượng thu vào;

C. Biến thiên enthalpy;

D. Biến thiên tích điện.

Câu 3:

Phản ứng lan nhiệt độ là gì?

A. Là phản xạ giải hòa tích điện bên dưới dạng nhiệt;

Xem thêm: 3 con giáp vừa đẹp vừa giỏi, tương lai tươi sáng như ánh trăng Rằm

B. Là phản xạ hít vào tích điện bên dưới dạng nhiệt;

C. Là phản xạ giải hòa ion bên dưới dạng nhiệt;

D. Là phản xạ hít vào ion bên dưới dạng nhiệt độ.

Câu 4:

Xác toan phát triển thành thiên enthalpy của phản xạ sau ở ĐK chuẩn: CH4(g)+2O2(g)toCO2(g)+2H2O(g)

biết nhiệt độ tạo ra trở thành ΔfH2980  của CH4(g) là -74,9 kJ/mol, của CO2(g) là - 393,5 kJ/mol, của H2O(l) là -285,8 kJ/mol.

A. - 74,9 kJ;

B. - 965,1 kJ;

C. - 890,2 kJ;

D. 1040 kJ.

Câu 5:

Tính phát triển thành thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản ứng: C3H6(g)+H2(g)C3H8(g)

 Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol.

A. - 126 kJ;

B. - 134 kJ;

C. - 215 kJ;

D. - 206 kJ.

Câu 6:

Tính phát triển thành thiên enthalpy của phản xạ theo đòi tích điện links Lúc những hóa học ở hiện trạng nào?

A. Chất lỏng;

B. Chất rắn;

C. Chất khí;

D. Cả 3 hiện trạng bên trên.