ngoài tự nhiên cây tre sinh sản bằng

Câu hỏi:

24/03/2020 14,557

Bạn đang xem: ngoài tự nhiên cây tre sinh sản bằng

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những quyền lợi của những cách thức nhân kiểu như vô tính.

Câu 2:

Nêu những điểm mạnh của cành phân tách và cành giâm đối với cây cỏ đâm chồi kể từ phân tử.

Câu 3:

Trình bày tầm quan trọng của sinh tạo ra chăm sóc so với ngành Nông nghiệp, mang lại ví dụ minh họa

Câu 4:

Trong cách thức nhân kiểu như sinh chăm sóc vị ghép cành, mục tiêu cần thiết nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để:

Xem thêm: Chỉ có 3 đối tượng đi khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% BHYT

   A - loại mạch mộc đơn giản dịch rời kể từ gốc ghép lên cành ghép.

   B - cành ghép không xẩy ra rơi.

   C - nước dịch rời kể từ gốc lên cành ghép không xẩy ra chảy ra bên ngoài.

   D - cả A, B, C.

Câu 5:

Quan sát hình 43 và vấn đáp những thắc mắc sau:

- Nêu những cách thức nhân kiểu như vô tính (nhân kiểu như sinh dưỡng) đem và không tồn tại phía trên hình 43.

- Vì sao nên hạn chế vứt không còn lá ở cành ghép?

Câu 6:

Sinh sản vô tính là gì?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK