muối nào sau đây là muối axit

Câu hỏi:

23/03/2020 257,464

Bạn đang xem: muối nào sau đây là muối axit

A. NH4NO3.               

C. Ca(HCO3)2

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Trong những muối hạt tiếp tục mang lại, muối hạt axit là: Ca(HCO3)2

Lưu ý: Muối axit là muối hạt tuy nhiên gốc axit còn H với kỹ năng phân li rời khỏi H+

HCO3- → H+ + CO32-

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là sau đấy là muối hạt trung hòa?

A. K2HPO4. 

B. NaHSO4.          

C. NaHCO3.         

D. KCl

Câu 2:

Chất nào là sau đấy là muối hạt axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Các ion hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên nhập một hỗn hợp là

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

Xem thêm: 6 loại quả gọi tài lộc nhớ bày lên bàn thờ vào ngày Rằm Trung thu, 3 loại xui xẻo cần tránh xa

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học nào là sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng nào là tại đây với phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko đích thị là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.