một ống dây dài 50cm

Câu hỏi:

26/05/2020 97,915

Bạn đang xem: một ống dây dài 50cm

Một ống dây khá dài 50(cm), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện từng vòng chạc là 2(A). Cảm ứng kể từ phía bên trong ống chạc có tính rộng lớn B=25.104T. Tính số vòng chạc của ống chạc.

Cảm ứng kể từ ờ trong thâm tâm ống chạc là:

Vậy số vòng chạc của ống chạc là 497 vòng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai chạc dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy vậy song xa nhau chừng 32cm nhập bầu không khí, dòng sản phẩm năng lượng điện điều khiển xe trên chạc một là I1 = 5A, dòng sản phẩm năng lượng điện điều khiển xe trên chạc 2 là I2 = 1A trái chiều với I1. Điểm M ở trong mặt mày bằng phẳng của nhì dòng sản phẩm năng lượng điện cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện I1 đoạn 8cm; cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện I2 đoạn 24cm. Tính chạm màn hình kể từ bên trên M

Câu 2:

Ba dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy vậy song vuông góc với mặt mày bằng phẳng hình vẽ với chiều như hình vẽ. Tam giác ABC đều. Xác ấn định vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm O của tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác vày 10cm.

Câu 3:

Một vòng chạc tròn trĩnh đặt điều nhập chân không tồn tại nửa đường kính R = 10cm đem dòng sản phẩm năng lượng điện I = 50A.

Xem thêm: Bà bán hàng nói lí do: Ai mua khoai tây về cũng phải cất trong bóng tối, hoá ra vì 1 thứ

a)     Tính kích cỡ của vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chạc.

b)    Nếu mang đến dòng sản phẩm năng lượng điện bên trên qua chuyện vòng chạc với nửa đường kính R' = 4R thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chạc có tính rộng lớn là bao nhiêu?

Câu 4:

Hai chạc dẫn trực tiếp nhiều năm vô hạn đặt điều tuy vậy song nhập bầu không khí xa nhau chừng khoảng tầm 10 centimet, với dòng sản phẩm năng lượng điện nằm trong chiều  I1 = I2 = I = 2,4A đi qua chuyện. Tính chạm màn hình kể từ tại:

a)                 M cách I1 và I2 khoảng r = 5cm

b)                N cách I1 20cm và cách I2 10cm.

c)                 P cách I1 8cm và cách I2 6cm.

d)                Q cách I1 10cm và cách I2 10cm

Câu 5:

Hai dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp nhiều năm vô hạn đặt điều tuy vậy song nhập bầu không khí và xa nhau chừng một khoảng tầm
d = 100cm. Dòng năng lượng điện chạy nhập nhì chạc dẫn chạy nằm trong chiều và nằm trong độ mạnh I = 2A. Xác ấn định chạm màn hình kể từ B bên trên điểm M nhập nhì tình huống sau:

a)     M ở trong mặt mày bằng phẳng chứa chấp nhì chạc dẫn và cơ hội nhì chạc dẫn thứu tự d1 = 60cm, d2 = 40cm.

b)    N ở trong mặt mày bằng phẳng chứa chấp nhì chạc dẫn và cơ hội nhì chạc dẫn thứu tự d1 = 60cm, d2= 80cm

Câu 6:

Ba dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy vậy song vuông góc với mặt mày bằng phẳng hình vẽ, với chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông vắn cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5AI1 = I2 = I3 = 5A, xác lập vectơ chạm màn hình kể từ bên trên đỉnh loại tư D của hình vuông vắn.