một khung dây phẳng diện tích 20cm2

Câu hỏi:

14/05/2020 207,260

Bạn đang xem: một khung dây phẳng diện tích 20cm2

Một khuông chão bằng, diện tích S đôi mươi (cm2), bao gồm 10 vòng chão bịa nhập kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở thành với mặt mũi bằng khuông chão một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tớ thực hiện mang lại kể từ ngôi trường hạn chế đều cho tới ko trong vòng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại nhập khuông chão trong vòng thời hạn kể từ ngôi trường biến hóa là

B. 0,2 (mV).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập khuông

ξ=ΔΦΔt=N.ΔB.S.cosαΔt=10.2.104.20.104.cos60°0,01=0,2.103  V=0,2  mV.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng tự động cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ tự sự trở nên thiên kể từ trải qua mạch tạo nên bởi

A. Sự vận động của nam châm hút từ với mạch.

B. Sự trở nên thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch

C. Sự vận động của mạch với nam giới châm

D. Sự trở nên thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Câu 2:

Môt khuông chão dẫn đem 1000 vòng được bịa nhập kể từ ngôi trường đều sao cho những lối chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi bằng khuông. Diện tích từng vòng chão là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được tạo hạn chế thường xuyên kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T nhập thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động nhập toàn khuông chão là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chão có tính tự động cảm L, ống chão loại nhì đem số vòng chão tăng gấp hai và diện tích S từng vòng chão hạn chế 1/2 đối với ống chão loại nhất. Nếu nhì ống chão đem chiều lâu năm như nhau thì phỏng tự động cảm của ống chão loại nhì là:

A. L

B. 0,5L

Xem thêm: 4 kiểu tóc xinh yêu vừa hợp mốt, vừa giúp che nhiều khuyết điểm của nàng

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chão bằng, đem 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chão bịa nhập kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ. Nếu mang lại chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp hai nhập thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập cuộn chão sẽ sở hữu được phỏng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chão dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; bịa nhập kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, lối mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi bằng khuông chão. Cầm nhì cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhì phía và để được hình chữ nhật đem cạnh này lâu năm gấp hai cạnh bại liệt. sành năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch rời nhập khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chão sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ là một góc 30o, cho thấy thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ trở nên thiên theo đòi thời hạn như đồ gia dụng thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh đi ra có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

D. S V