một khung dây hình vuông cạnh 20cm

Câu hỏi:

15/04/2020 115,329

Bạn đang xem: một khung dây hình vuông cạnh 20cm

Một sườn chão hình vuông vắn cạnh đôi mươi centimet ở toàn cỗ vô một kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những đàng chạm màn hình. Trong thời hạn 0,2s, chạm màn hình của kể từ ngôi trường hạn chế từ một,2 T về 0. Suất năng lượng điện động chạm màn hình của sườn chão vô thời hạn bại có tính rộng lớn là:

C. 240mV

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu sai: Một vật giao động điều tiết, mốc thế năng bên trên địa điểm thăng bằng, Khi giao động từ vựng trí:

A. Biên về địa điểm thăng bằng thì động năng tăng

B. Cân vị rời khỏi địa điểm biên thì thế năng tăng

C. Cân vị rời khỏi địa điểm biên thì động năng tăng

D. Biên về địa điểm thăng bằng thì thế năng giảm

Câu 2:

Cho đoạn mạch AB ko phân nhánh, bao gồm tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C=10-42π F, cuộn chão thuần cảm có tính tự động cảm L=1π H, năng lượng điện trở thuần R=100Ω  . Điện áp bịa vô đầu nhì đoạn mạch với dạng u = 200cos100πt V. Biểu thức của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô mạch với dạng:

A. i = 2cos100πt+π4A.

B. i = 2cos100πt-π4A.

C.  i = 2cos100πt+π4A.

D. i = 2cos100πt-π4A.

Câu 3:

Đặt một vật sáng sủa nhỏ vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính, cơ hội thấu kính 15cm. Thấu kính cho 1 hình ảnh ảo rộng lớn cấp gấp đôi vật. Tiêu cự của thấu kính bại là:

A. đôi mươi cm

B. 30 cm

Xem thêm: Tài lộc đổi chiều: 3 con giáp từ chỗ khó khăn bước lên đỉnh cao danh vọng trong tháng 10

C. 10 cm

D. 40 cm

Câu 4:

Trong mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ chứa chấp tụ năng lượng điện, dòng sản phẩm điện:

A. Trễ trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,5π

B. Sớm trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,25π

C. Sớm trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,5π

D. Trễ trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,25π

Câu 5:

Đường mức độ kể từ của kể từ ngôi trường tạo ra vị dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô chão dẫn trực tiếp nhiều năm với dạng là:

A. Các đường thẳng liền mạch trực thuộc mặt mũi bằng phẳng vuông góc với chão dẫn.

B. Các đàng tròn trặn đồng tâm, tâm phía trên chão dẫn và phía trên mặt mũi bằng phẳng vuông góc với chão dẫn

C. Các đàng cong hoặc đàng tròn trặn hoặc đường thẳng liền mạch trực thuộc mặt mũi bằng phẳng vuông góc với chão dẫn

D. Các đàng tròn trặn hoặc đàng elip tùy từng độ mạnh dòng sản phẩm điện

Câu 6:

Cho đoạn mạch RLC giắt tiếp nối đuôi nhau theo như đúng trật tự bại. tường R=50Ω, cuộn cảm thuần. Đặt vô nhì đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều u = U0cos100πt(V). Đồ thị đàng 1 màn biểu diễn năng lượng điện áp ở nhì đầu đoạn mạch chứa chấp RL, thiết bị thị đàng 2 màn biểu diễn năng lượng điện áp ở nhì đầu đoạn mạch chứa chấp RC. Độ tự động cảm của cuộn cảm bại là:

A. L = 2π H

B.  L = 1π H

C. L = 12π H.

D.  L = 13π H