luyện tập chung trang 176


Tính. Trong phụ vương ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% số đàng ê, ngày loại nhì bán tốt 40% số đàng ê. Hỏi ngày loại phụ vương cửa hàng ê bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: luyện tập chung trang 176

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(683 × 35;\)                     \(1954 × 425 ;\)                       \(2438 × 306 ;\)

b) \( \dfrac {7}{9} \times  \dfrac {3}{35};\)                      \( \dfrac{9}{22} \times 55;\)                           \( \dfrac {11}{17} :  \dfrac {33}{34};\)

c) \(36,66 : 7,8 ;\)                  \(15,7 : 6,28 ;\)                     \(27,63 : 0,45 ;\)

d) \(16\) giờ \(15\) phút \(: 5\);                \(14\) phút \(36\) giây \(: 12\).

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính theo đuổi những quy tắc đang được học tập về luật lệ nhân hoặc luật lệ phân chia số thập phân.

- Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

- Muốn phân chia nhì phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

b)  \( \dfrac {7}{9} \times  \dfrac {3}{35} = \dfrac {7 \times 3}{9 \times 35}\) \(=\dfrac {7 \times 3}{3 \times 3\times 7 \times 5}=\dfrac {1}{15};\)

\( \dfrac{9}{22} \times 55 =\dfrac {9\times 55}{22}\) \(=\dfrac {9 \times 5 \times 11}{2 \times 11}=\dfrac {45}{2}  ;\)                    

\( \dfrac {11}{17} :  \dfrac {33}{34} = \dfrac {11}{17} \times \dfrac {34}{33}\) \(=\dfrac {11 \times 34}{17 \times 33}=\dfrac {11 \times 2 \times 17}{17 \times 3\times 11 }=\dfrac {2}{3}; \)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\):

\(a)\; 0,12 \times  x = 6\) ;                                      \(b) \;x : 2,5 = 4\) ;

\(c) \;5,6 : x = 4\) ;                                          \(d) \;x \times 0,1 = \dfrac{2}{5}\) .

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn dò thám quá số chưa chắc chắn tao lấy tích phân chia mang đến quá số đang được biết.

- Muốn dò thám số bị phân chia tao lấy thương nhân với số phân chia.

- Muốn dò thám số phân chia tao lấy số bị phân chia chia mang đến thương.

Lời giải chi tiết:

a) \(0,12 \times  x = 6 \)                  

                 \(x = 6 : 0,12\)                            

                 \(x = 50\).

b) \(x : 2,5 = 4\)

              \(x = 4 \times  2,5\)

              \(x = 10\).

c) \(5,6 : x = 4 \)                                     

              \(x = 5,6 : 4\)   

              \(x = 1,4\)

d) \( x \times 0,1 = \dfrac{2}{5}\)

                  \(x =\dfrac{2}{5}: 0,1 \)

                  \(x = \dfrac{2}{5} : \dfrac{1}{10}\)

                  \(x =\dfrac{2}{5} \times \dfrac{10}{1} \) 

                  \(x = 4\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trong phụ vương ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% số đàng ê, ngày loại nhì bán tốt 40% số đàng ê. Hỏi ngày loại phụ vương cửa hàng ê bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tìm số đàng chào bán ngày loại nhất

- Số đàng chào bán ngày loại phụ vương = số đàng chào bán nhập phụ vương ngày \(-\) số đàng chào bán ngày loại nhất \(-\) số đàng chào bán ngày loại nhì. 

Xem thêm: Bát hương có 4 dấu hiệu này cần phải thay ngay

Cách 2 :

- Tìm tỉ số Xác Suất của số đàng chào bán ngày loại phụ vương đối với tổng số đàng chào bán nhập phụ vương ngày.

- Tìm số đường chào bán ngày loại phụ vương.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ba ngày: 2400 kilogam đường

Ngày loại nhất: 35% số đường

Ngày loại hai: 40% số đường

Ngày loại 3: ... kilogam đường?

Bài giải

Cách 1 :

Ngày loại nhất cửa hàng bán tốt số ki-lô-gam đường là:

              2400 : 100 × 35 = 840 (kg)

Ngày loại nhì cửa ngõ hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

               2400 : 100 × 40 = 960 (kg)

Ngày loại phụ vương cửa ngõ hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

               2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

                                Đáp số: 600kg đàng.

Cách 2 :

Số đàng bán tốt ngày loại phụ vương cướp số Xác Suất số đàng bán tốt nhập cả phụ vương ngày là:

             100% – (35% + 40%) = 25%

Ngày loại phụ vương cửa hàng chào bán được số ki-lô-gam đường là:

            2400 : 100 × 25 = 600 (kg)

                               Đáp số: 600kg đàng. 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một cửa hàng chào bán hoa quả trái cây (trái cây) nhận được \(1800000\) đồng, tính đi ra số chi phí lãi bởi vì \(20\%\) số chi phí mua sắm. Hỏi chi phí vốn liếng để sở hữ số hoa quả trái cây này là từng nào đồng ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:  chi phí chào bán = tiến thủ vốn liếng + chi phí lãi. 

Lời giải chi tiết:

Coi số chi phí vốn liếng để sở hữ số hoa quả trái cây này là \(100\%\).

Tiền chào bán hoa quả trái cây cướp số Xác Suất đối với chi phí vốn liếng là:

         \(100\% + 20\% = 120\% \)

Số chi phí vốn liếng để sở hữ hoa quả trái cây là:

     \(1800000 : 120\times 100= 1500000\) (đồng)

                                Đáp số: \(1500000\) đồng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính. Một phi thuyền cút với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong,6km/giờ. a) Nếu thuyền cút xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục cút được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền cút ngược loại thì nên cần từng nào thời hạn nhằm cút được quãng đàng như Khi xuôi loại nhập 3,5 giờ ?Tìm x.

 • Toán lớp 5 trang 177, 178 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ nửa tiếng : 5. Tìm số tầm nằm trong của:

 • Toán lớp 5 trang 178, 179 Luyện tập dượt cộng đồng

  Mỗi bài bác tập dượt sau đây đem tất nhiên một vài câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, sản phẩm tính,...). Hãy khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

 • Toán lớp 5 trang 179 Luyện tập dượt cộng đồng

  Một xe hơi cút được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, tiếp ê xe hơi cút được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ. Như vậy, thời hạn xe hơi đã đi được cả nhì phần đường là: A. 1,5 giờ. B. 2 tiếng đồng hồ. C. 3h D. 4 giờ.

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở sản phẩm cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và cút nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn đuổi theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: Đàn bà ''số nghèo'' luôn nói 3 câu này, bao nhiêu phú quý cũng đội nón đi hết