lệnh nào sau đây xóa toàn bộ danh sách

Câu hỏi:

25/08/2022 18,805

Bạn đang xem: lệnh nào sau đây xóa toàn bộ danh sách

A. clear().

Đáp án chủ yếu xác

B. exit().

C. remove().

D. del().

Đáp án trúng là: A

Sau khi tiến hành mệnh lệnh clear(), list gốc trở nên trống rỗng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau khi tiến hành những câu mệnh lệnh sau, mảng A như vậy nào?

>>> A = [1, 2, 3, 4, 5]

>>> A. remove(2)

>>> print(A)

Câu 2:

Kết trái ngược của lịch trình sau là gì?

A = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 5]

for k in A:

    print(k, kết thúc = " ")

Câu 3:

Giả sử A = [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Biểu thức sau trả về độ quý hiếm trúng hoặc sai?

(3 + 4 – 5 + 18 // 4) in A

Câu 4:

ả sử A = [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, 2, 3, 4]. Các biểu thức sau trả về độ quý hiếm trúng hoặc sai?

6 in A

‘a’ in A

Câu 5:

Xem thêm: 3 loại thực phẩm bạn tuyệt đối không nên ăn cùng ớt

Kết trái ngược khi tiến hành lịch trình sau?

>>> A = [1, 2, 3, 5]

>>> A.insert(2, 4)

>>> print(A)

Câu 6:

Danh sách A trước và sau mệnh lệnh insert() là [1, 3, 5, 0] và [1, 3, 4, 5, 0]. Lệnh đang được sử dụng là mệnh lệnh gì?

Câu 7:

Ngoài việc phối hợp mệnh lệnh for và range nhằm duyệt thành phần nhập list, hoàn toàn có thể dùng câu mệnh lệnh này khác?

Câu 8:

Phần tử loại từng nào nhập mảng A bị xoá?

>>> A = [10, trăng tròn, 3, 30, trăng tròn, 30, trăng tròn, 6, 3, 2, 8, 9]

>>> A. remove(3)

>>> print(A)

Câu 9:

Chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau khi nói tới câu mệnh lệnh insert nhập python:

Câu 10:

Danh sách A sau mệnh lệnh 1 mệnh lệnh remove() và 3 mệnh lệnh append() đem 8 thành phần. Hỏi thuở đầu list A đem từng nào phần tử?

Câu 11:

Toán tử này dùng để làm đánh giá một độ quý hiếm đem nằm trong list không?

Câu 12:

Số tuyên bố trúng là:

1) Sau khi tiến hành mệnh lệnh clear(), các thành phần trả về độ quý hiếm 0.

2) Lệnh remove trả về độ quý hiếm False nếu như không tồn tại nhập list.

3) remove() có công năng xoá một thành phần có mức giá trị mang lại trước nhập list.

4) Lệnh remove() có công năng xoá một thành phần ở địa điểm mang lại trước.

Câu 13:

Phát biểu này sau đấy là sai?

Câu 14:

Lệnh sau, chèn thành phần cần thiết thêm vô địa điểm loại bao nhiêu nhập list A?

A. insert(-5, 3)

Xem thêm: Phi tần khi được Hoàng đế thị tẩm thường mặc rất gợi cảm, duy chỉ có 1 chỗ giấu kỹ