hướng phát triển của công nghiệp đông nam á không phải là

YOMEDIA

Bạn đang xem: hướng phát triển của công nghiệp đông nam á không phải là

 • Câu hỏi:

  Hướng cách tân và phát triển của công nghiệp Đông Nam Á không phải là

  • A. Tăng cường liên kết kinh doanh,link với nước
  • B. Tăng cường đào tạo và huấn luyện kỹ năng cho tất cả những người lao động
  • C. Hiện đại hóa vũ khí,gửi uỷ thác công nghệ
  • D. Tập trung tạo ra đáp ứng yêu cầu nhập nước

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Xem thêm: Nhận điện thoại từ số lạ thấy nói câu này, đừng trả lời mà hãy tắt máy ngay

  Hướng cách tân và phát triển của công nghiệp Khu vực Đông Nam Á ko nên là Tập trung tạo ra đáp ứng yêu cầu nội địa nhưng mà là triệu tập cách tân và phát triển những sản phẩm xuất khẩu

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với Đặc điểm của những vùng núi nước ta?
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 9, hãy cho thấy thêm phán xét nào là sau đây không đúng với chính sách sức nóng của nước ta
 • Mùa mưa ở miển Nam dài ra hơn miền Bắc là do
 • Đặc điểm nào là sau đây không đúng với nhiệt độ Nhật Bản?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng khi nói tới dân sinh nước ta?
 • Hướng núi tây-bắc và vòng cung địa hình VN quy toan bởi
 • Ý nào là sau đây không đúng với Đặc điểm những thành phần vùng biển lớn nước ta?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với Đặc điểm cồn núi cướp phần rộng lớn diện tích S địa hình nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây đích thị với cơ cấu tổ chức làm việc phân theo đòi vùng quê và trở nên thị của VN qua chuyện những năm
 • Nguyên nhân hầu hết tạo ra mưa nhập ngày hạ mang đến 2 miền Nam, Bắc và mưa nhập mon IX mang đến Trung Sở là sinh hoạt của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa với
 • Hướng nghiêng hầu hết của địa hình VN là
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với Đặc điểm làm việc nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây đích thị với tác động của biển lớn Đông cho tới với vạn vật thiên nhiên Việt Nam
 • Khó khăn hầu hết của dân sinh sống Nhật Bản so với cách tân và phát triển kinh tế tài chính ko nên là
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 15 và 17, hãy cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích thị với Đặc điểm phân bổ dân sinh sống nước ta?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với thể hiện đặc thù nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ nước ta
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 6 và 7, hãy cho thấy thêm gió rét hạ khi thổi cho tới Bắc Sở với hướng
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với xã hội Đông Nam Á
 • Ở chừng cao kể từ 1600-1700 cho tới 2600m có 
 • Cho biểu loại sauBiểu loại bên trên thể hiện nay nội dung nào?
 • Hai khu đô thị quan trọng lúc bấy giờ của VN là TP. Xì Gòn và
 • Sự phân bổ dân sinh sống ko phải chăng ở VN thực hiện tác động rất rộng cho tới việc dùng làm việc và
 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với Đặc điểm của những đồng vì thế nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây ko đích thị với sức nóng chừng tầm bên trên một trong những vị trí VN, theo đòi bảng số liệu?
 • Tự nhiên Khu vực Đông Nam Á châu lục không giống với Khu vực Đông Nam Á biển lớn hòn đảo là Đặc điểm có
 • Năng suất làm việc xã hội ở Nhật Bản cao là vì người lao động
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 6 và 7, hãy cho thấy thêm VN với tô vẹn toàn nào là sau đây?
 • Loại hình du ngoạn nào là tại đây với tiềm năng cách tân và phát triển nhất ở chống cồn núi nước ta?
 • Khó khăn hầu hết về đương nhiên so với cách tân và phát triển kinh tế tài chính của Nhật Bản là
 • Vùng khu đất là
 • Hướng cách tân và phát triển của công nghiệp Đông Nam Á không phải là
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 và trang 5, hãy cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây của VN vừa phải giáp Trung Quốc, vừa phải giáp Lào?
 • Khu vực Khu vực Đông Nam Á ở ở
 • Để thể hiện nay tình hình dịch chuyển diện tích S rừng VN qua chuyện trong thời điểm theo đòi bảng số liệu, biểu loại nào là sau đấy là tương thích nhất
 • Ở VN,vùng nào là thông thường xẩy ra ngập lụt mạnh ở những mon IX-X?
 • Nguyên nhân nào là sau đấy là hầu hết nhất thực hiện mang đến giao thông vận tải đường thủy là ngành không thể không có được so với Nhật Bản
 • Nhiều nước Khu vực Đông Nam Á cách tân và phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản trong mỗi năm mới gần đây, hầu hết là do
 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với Đặc điểm vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió rét của nước ta?
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 9, hãy cho thấy thêm phán xét nào là sau đây không đúng với chính sách mưa của nước ta?
 • Căn cứ nhập biểu loại bên trên hãy cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích thị với tình hình tăng thêm đương nhiên VN quy trình 1960-2014?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: Người thông minh học cách nói 1 từ này thường xuyên, người dại sợ mất lòng nên không dám nói