hoạt động viễn thông nước ta hiện nay

Câu hỏi:

06/12/2022 7,166

Bạn đang xem: hoạt động viễn thông nước ta hiện nay

B. technology còn lỗi thời, nhiệm vụ tay chân.

C. ko đạt được chuẩn chỉnh của quốc tế và điểm. 

D. vận tốc cải tiến và phát triển nhanh chóng vượt lên trên bậc, dần dần văn minh.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

Ngành viễn thông việt nam lúc bấy giờ vận tốc cải tiến và phát triển nhanh chóng vượt lên trên bậc, dần dần văn minh.

Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, cho thấy tỉnh này với tỷ lệ dân sinh thấp nhất trong số tỉnh sau đây?

Câu 2:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 22, cho thấy những xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện này tại đây nằm trong vùng Đồng vì thế sông Cửu Long?

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 17, cho thấy cửa khẩu quốc tế này sau đây nằm trong vùng Tây Nguyên?

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 21, cho thấy trung tâm công nghiệp này tại đây với ngành khai quật phàn nàn đá?

Câu 5:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 28, cho thấy cây coffe được trồng nhiều ở tỉnh này tại đây nằm trong Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, cho thấy điểm này tại đây với lượng mưa lớn số 1 vô mon XI?

Câu 7:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 26, cho thấy khai quật Fe tỉnh này tại đây nằm trong Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 8:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 25, cho thấy vườn vương quốc này tại đây nằm trong tỉnh Bắc Kạn?

Câu 9:

Vấn đề ý nghĩa số 1 của việc dùng và tôn tạo khu đất ở Đồng vì thế sông Cửu Long là

Câu 10:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 29, trung tâm công nghiệp này tại đây của Đồng vì thế Sông Cửu Long  không với ngành công nghiệp vật tư xây dựng?

Câu 11:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 14, cho thấy núi này tại đây tối đa ở vùng núi Trường Sơn Nam?

Xem thêm: Tại sao phụ nữ mới sinh không nên xâu kim chỉ? Biết lý do chị em sẽ muốn học theo ngay

Câu 12:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 10, cho thấy hồ nước này tại đây nằm trong khối hệ thống sông Hồng?

Câu 13:

Cho bảng số liệu:

MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ

VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2017

(Đơn vị: người/km2)

Vùng

Mật chừng dân số

Đồng phẳng Sông Hồng

1 004

Trung du miền núi Bắc Bộ

128

Tây Nguyên

106

Cả nước

283

(Nguồn: Niên giám đo đếm nước Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay tỷ lệ dân sinh một vài vùng việt nam, năm 2017, dạng biểu vật này tại đây phù hợp nhất?

Câu 14:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 19, cho thấy tỉnh này tại đây với diện tích S trồng cây lâu năm nhiều năm to hơn cây lâu năm mặt hàng năm?

Xem thêm: Rán cá đừng thả ngay vào chảo: Làm thêm 1 bước cá giòn rụm, không sát chảo tróc da