hoạt động nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay

Câu hỏi:

24/09/2022 93

Bạn đang xem: hoạt động nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay

B. sản lượng tôm nuôi nhiều hơn thế cá. 

C. kiểu dáng kể từ rạm canh lịch sự quảng canh. 

D. trở nên tân tiến nhất ở Đồng vì như thế sông Hồng.

Trả lời:

verified Giải vì như thế Vietjack

Phương pháp: Sử dụng Atlat trang đôi mươi và kỹ năng bài bác 24 – Vấn đề trở nên tân tiến thủy sản và lâm nghiệp

Cách giải:

Đặc điểm ngành nuôi trồng thủy sản của việt nam lúc này :

- Sản lượng cá nuôi to hơn tôm nuôi thật nhiều (năm 2005: sản lượng cá nuôi là 97117 tấn, trong những khi tôm nuôi là 327194 tấn) –> B sai.

- Theo Atlat địa lí VN trang đôi mươi, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh chóng (3,6 thứ tự tiến trình 2000 – 2007) và trong năm 2007 sản lượng nuôi trồng đang được băng qua cả đánh bắt cá. -> A chính.

- Kĩ thuật nuôi tôm chuồn kể từ quảng canh lịch sự quảng canh nâng cấp, cung cấp rạm canh và rạm canh công nghiệp. -> C sai.

- Đồng vì như thế sông Cửu Long là vùng với ngành nuôi trồng trở nên tân tiến nhất việt nam. -> D sai. 

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Diện tích rừng ngẫu nhiên của việt nam bị suy giảm tốc khá nhanh đa số do 

Câu 2:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 15, cho thấy thêm tỉnh này với tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa trong những tỉnh sau đây? 

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 28, cho thấy thêm hồ nước Sông Hinh nằm trong tỉnh này trong những tỉnh sau đây? 

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 26, cho thấy thêm nhà máy sản xuất sức nóng năng lượng điện này tại đây nằm trong Trung du và miền núi Bắc bộ? 

Xem thêm: Đi chợ thấy loại cá này đừng tiếc tiền mua: Ít xương, giàu dinh dưỡng, giá chưa đến 100 nghìn/kg

Câu 5:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 27, cho thấy thêm điểm khai quật Fe Thạch Khê nằm trong tỉnh này, với lượng mưa tầm mon 3 không nhiều nhất? 

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 23, cho thấy thêm trường bay này sau đấy là trường bay vô nước? 

Câu 7:

Ngành chăn nuôi việt nam hiện nay nay 

Câu 8:

Để chống phòng thô hạn lâu lâu năm ở việt nam nên giải quyết và xử lý vì như thế biện pháp 

Câu 9:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 – 5, cho thấy thêm tỉnh này trong những tỉnh tại đây với diện tích S rộng lớn nhất? 

Câu 10:

Tiềm năng dầu khí của việt nam triệu tập ở 

Câu 11:

Ý nghĩa đa số của việc tăng nhanh phát triển cây lâu năm ở Trung du miền núi Bắc Sở là 

Câu 12:

Thế mạnh đa số nhằm tăng nhanh rạm canh vô nông nghiệp ở Đồng vì như thế sông Hồng là 

Câu 13:

Các đồng vì như thế ven bờ biển miền Trung việt nam không nhiều với tài năng không ngừng mở rộng do 

Câu 14:

Cho biểu đồ: 

(Nguồn số liệu bám theo Niên giám tổng hợp VN 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo biểu trang bị, đánh giá này tại đây đúng vào lúc đối chiếu sự thay cho thay đổi GDP của Philipines và Thái Lan từ thời điểm năm 2010 cho tới năm 2018? 

Câu 15:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 9, cho thấy thêm trong những vị trí tại đây, vị trí này với lượng mưa tầm mon 3 không nhiều nhất? 

Xem thêm: Nốt ruồi mang may mắn cho 12 con giáp, đặc biệt là về tài lộc