hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ta hiện nay

Câu hỏi:

24/09/2022 92

Bạn đang xem: hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ta hiện nay

B. sản lượng tôm nuôi nhiều hơn thế cá. 

C. mẫu mã kể từ rạm canh sang trọng quảng canh. 

D. cách tân và phát triển nhất ở Đồng vì chưng sông Hồng.

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Phương pháp: Sử dụng Atlat trang đôi mươi và kiến thức và kỹ năng bài xích 24 – Vấn đề cách tân và phát triển thủy sản và lâm nghiệp

Cách giải:

Đặc điểm ngành nuôi trồng thủy sản của VN lúc này :

- Sản lượng cá nuôi to hơn tôm nuôi thật nhiều (năm 2005: sản lượng cá nuôi là 97117 tấn, trong những lúc tôm nuôi là 327194 tấn) –> B sai.

- Theo Atlat địa lí nước Việt Nam trang đôi mươi, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh chóng (3,6 lượt tiến độ 2000 – 2007) và trong năm 2007 sản lượng nuôi trồng đang được vượt lên cả đánh bắt cá. -> A chính.

- Kĩ thuật nuôi tôm lên đường kể từ quảng canh sang trọng quảng canh nâng cấp, phân phối rạm canh và rạm canh công nghiệp. -> C sai.

- Đồng vì chưng sông Cửu Long là vùng đem ngành nuôi trồng cách tân và phát triển nhất VN. -> D sai. 

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Diện tích rừng đương nhiên của VN bị suy tụt giảm khá nhanh hầu hết do 

Câu 2:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, cho thấy tỉnh nào là đem tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa trong số tỉnh sau đây? 

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 28, cho thấy hồ nước Sông Hinh nằm trong tỉnh nào là trong số tỉnh sau đây? 

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 26, cho thấy xí nghiệp sản xuất nhiệt độ năng lượng điện nào là tại đây nằm trong Trung du và miền núi Bắc bộ? 

Xem thêm: Rán nem đừng bỏ ngay vào chảo dầu đang sôi: Thêm 1 bước này, nem ngon, vàng giòn, để lâu không bị ỉu

Câu 5:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 27, cho thấy điểm khai quật Fe Thạch Khê nằm trong tỉnh nào là, đem lượng mưa tầm mon 3 không nhiều nhất? 

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 23, cho thấy trường bay nào là sau đó là trường bay vô nước? 

Câu 7:

Ngành chăn nuôi VN hiện nay nay 

Câu 8:

Để chống kháng thô hạn lâu lâu năm ở VN cần xử lý vì chưng biện pháp 

Câu 9:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 4 – 5, cho thấy tỉnh nào là trong số tỉnh tại đây đem diện tích S rộng lớn nhất? 

Câu 10:

Tiềm năng dầu khí của VN triệu tập ở 

Câu 11:

Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường phát hành cây lâu năm ở Trung du miền núi Bắc Sở là 

Câu 12:

Thế mạnh hầu hết nhằm tăng cường rạm canh vô nông nghiệp ở Đồng vì chưng sông Hồng là 

Câu 13:

Các đồng vì chưng ven bờ biển miền Trung VN không nhiều đem năng lực không ngừng mở rộng do 

Câu 14:

Cho biểu đồ: 

(Nguồn số liệu theo dõi Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo biểu đồ vật, phán xét nào là tại đây đúng lúc đối chiếu sự thay cho thay đổi GDP của Philipines và Thái Lan từ thời điểm năm 2010 cho tới năm 2018? 

Câu 15:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, cho thấy trong số vị trí tại đây, vị trí nào là đem lượng mưa tầm mon 3 không nhiều nhất? 

Xem thêm: Những con giáp nói ít làm nhiều, thường được lãnh đạo khen thưởng