hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 69,749

Bạn đang xem: hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

A. độ sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thiện nhì môi trường xung quanh vô trong cả.

Đáp án chủ yếu xác

B. độ sáng bị hạn chế độ mạnh khi truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thiện nhì môi trường xung quanh vô trong cả.

C. độ sáng bị hắt lại môi trường xung quanh cũ khi truyền cho tới mặt mũi phân cơ hội thân thiện nhì môi trường xung quanh vô trong cả.

D. độ sáng bị thay cho thay đổi sắc tố khi truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thiện nhì môi trường xung quanh vô trong cả.

Đáp án: A

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng kỳ lạ độ sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thiện nhì môi trường xung quanh vô trong cả.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo lăm le luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mũi phẳng lì.

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào phiên thì góc khúc xạ tăng từng ấy phiên.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ bầu không khí vô môi trường xung quanh với tách suất n, sao cho tới tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem theo đuổi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh cơ ví với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. bầu không khí. 

Xem thêm: Đau mắt đỏ đang hoành hành, vậy nhìn vào mắt người bệnh có bị lây không?

D. nước.

Câu 4:

Tốc chừng độ sáng vô bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, với góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ma là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ma là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc bởi.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho tách suất của nước bởi 4/3, của benzen bởi 1,5, của thủy tinh ma flin là một,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần rất có thể xẩy ra khi chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh ma flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh ma flin.

D. kể từ chân ko vô thủy tinh ma flin.