hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm

Câu hỏi:

26/05/2020 126,329

Bạn đang xem: hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm

Hai thừng dẫn trực tiếp, lâu năm tuy nhiên song xa nhau chừng 32cm vô không gian, dòng sản phẩm năng lượng điện điều khiển xe trên thừng một là I1 = 5A, dòng sản phẩm năng lượng điện điều khiển xe trên thừng 2 là I2 = 1A ngược hướng với I1. Điểm M ở trong mặt mũi phẳng phiu của nhì dòng sản phẩm năng lượng điện cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện I1 đoạn 8cm; cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện I2 đoạn 24cm. Tính chạm màn hình kể từ bên trên M

Giả sử nhì thừng dẫn được bịa vuông góc với mặt mũi phẳng phiu hình vẽ, dòng sản phẩm I1 lên đường vô bên trên A, dòng sản phẩm I2 ra đi bên trên B thì những dòng sản phẩm năng lượng điện I1 và I2 tạo nên bên trên M những vectơ chạm màn hình kể từ B1 và B2 có phương chiều như hình vẽ, có tính lớn:

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ống dây khá dài 50(cm), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện từng vòng thừng là 2(A). Cảm ứng kể từ bên phía trong ống thừng có tính rộng lớn B=25.104T. Tính số vòng thừng của ống thừng.

Câu 2:

Ba dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mũi phẳng phiu hình vẽ sở hữu chiều như hình vẽ. Tam giác ABC đều. Xác quyết định vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm O của tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác vày 10cm.

Câu 3:

Một vòng thừng tròn xoe bịa vô chân không tồn tại nửa đường kính R = 10cm đem dòng sản phẩm năng lượng điện I = 50A.

Xem thêm: Khi bật máy hút mùi nên đóng hay mở cửa bếp?

a)     Tính khuôn khổ của vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng.

b)    Nếu mang lại dòng sản phẩm năng lượng điện bên trên qua chuyện vòng thừng sở hữu nửa đường kính R' = 4R thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng có tính rộng lớn là bao nhiêu?

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp lâu năm vô hạn bịa tuy nhiên song vô không gian xa nhau chừng khoảng chừng 10 centimet, sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện nằm trong chiều  I1 = I2 = I = 2,4A đi qua chuyện. Tính chạm màn hình kể từ tại:

a)                 M cách I1 và I2 khoảng r = 5cm

b)                N cách I1 20cm và cách I2 10cm.

c)                 P cách I1 8cm và cách I2 6cm.

d)                Q cách I1 10cm và cách I2 10cm

Câu 5:

Hai dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp lâu năm vô hạn bịa tuy nhiên song vô không gian và xa nhau chừng một khoảng chừng
d = 100cm. Dòng năng lượng điện chạy vô nhì thừng dẫn chạy nằm trong chiều và nằm trong độ mạnh I = 2A. Xác quyết định chạm màn hình kể từ B bên trên điểm M vô nhì tình huống sau:

a)     M ở trong mặt mũi phẳng phiu chứa chấp nhì thừng dẫn và cơ hội nhì thừng dẫn thứu tự d1 = 60cm, d2 = 40cm.

b)    N ở trong mặt mũi phẳng phiu chứa chấp nhì thừng dẫn và cơ hội nhì thừng dẫn thứu tự d1 = 60cm, d2= 80cm

Câu 6:

Ba dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mũi phẳng phiu hình vẽ, sở hữu chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông vắn cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5AI1 = I2 = I3 = 5A, xác lập vectơ chạm màn hình kể từ bên trên đỉnh loại tư D của hình vuông vắn.