giải vở bài tập toán lớp 4

Giải bài xích luyện vở bài xích luyện Toán lớp 4 (VBT - SBT Toán 4). Hướng dẫn vấn đáp và thực hiện toàn bộ những thắc mắc, bài xích 5 chương không hề thiếu, cụ thể nhất. VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG Bài 1. Ôn luyện những số cho tới 100 000 – VBT Toán 4 Bài 2. Ôn luyện những sô cho tới 100 000 (tiếp theo) – VBT Toán 4 Bài 3. Ôn luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo) – VBT … [Đọc thêm thắt...] vềGiải Vở Bài luyện Toán lớp 4

Bạn đang xem: giải vở bài tập toán lớp 4

1. Tính độ quý hiếm của biểu thức (theo mẫu): Mẫu (5 × a) với a = 9 Giá trị của biểu thức (5× a) với a = 9 là (5 x a = 5 x 9 = 45.) a) (b x 7) với b = 8……………………………  b) (81:c) với c = 9………………………….. 2. Viết nhập dù rỗng (theo mẫu): a 4 7 9  (10 x a)  (10 x 4 = 40)  (a x 17)    (a + 181)   3. Viết nhập dù rỗng (theo mẫu) : Cạnh hình … [Đọc thêm thắt...] vềBài 5. Luyện luyện – VBT Toán 4

Câu 1, 2, 3 trang 6 Vở bài xích luyện (SBT) Toán 4 luyện 1. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm (theo mẫu) 1. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm (theo mẫu) a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + …  =. Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là …………. b) Nếu b = 7 thì Giá trị của biểu thức với b = 7 là ………… c) Nếu m = 6 thì Giá trị của biểu thức với m = 6 là ………. d) Nếu n = 5 thì Giá trị của biểu thức … [Đọc thêm thắt...] vềBài 4. Biểu thức với có một chữ – VBT Toán 4

a) \(\eqalign{ & x + 527 = 1892 \cr & x= 1892 – 527 \cr & x= 1365 \cr} \) b) \(\eqalign{ & x – 631 = 361 \cr & x = 361 + 631 \cr & x = 992 \cr} \)  c) \(\eqalign{ & x x 5 = 1085 \cr & x = 1085:5 \cr & x = 217 \cr} \)  d) \(\eqalign{ & x:5 = 187 \cr & x= 187 x 5 \cr & x= 935 \cr} \) … [Đọc thêm thắt...] vềBài 3. Ôn luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo) – VBT Toán 4

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài xích luyện (SBT) Toán 4 luyện 1. 4. Khoanh vò chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:Số lớn số 1 trong số số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là: 1. Tính                          2. Đặt tính rồi tính: 34365 + 28072                     79423 – 5286 5327× 3                                3328 : 4 3. Điền vệt >; <; = 25 346 … 25 643 8320 … … [Đọc thêm thắt...] vềBài 2. Ôn luyện những sô cho tới 100 000 (tiếp theo) – VBT Toán 4

Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài xích luyện (SBT) Toán 4 luyện 1. 1. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ……….. 1. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm: a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ……….. b) 0 ; 10 000 ; đôi mươi 000 ;……. ; …….. ; ……. ; 60 000. c) 33 7000 ; 33 800 ; ……..; 34 000; ……..; ………; 34 300. 2. Viết bám theo mẫu Viết số Chục ngàn … [Đọc thêm thắt...] vềBài 1. Ôn luyện những số cho tới 100 000 – VBT Toán 4

Xem thêm: Ai thuộc 2 mệnh này trồng cây kim tiền hưởng đại lộc, 1 kiểu người nên tránh kẻo rước họa

1.  Viết tiếp nhập địa điểm chấm : Viết số ………………………Đọc số : ………………………………………….. 2.  Viết số tương thích nhập dù rỗng : Viết số Trăm nghìn Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị Đọc số 152 734   2 4 3 7 0 3   Tám trăm tía mươi nhì ngàn bảy trăm tía mươi năm 3.  Nối bám theo mẫu: … [Đọc thêm thắt...] vềBài 6. Các số với 6 chữ số – VBT Toán 4

1. Viết tiếp nhập địa điểm chấm: Góc vuông với đỉnh là ………… Góc nhọn với đỉnh là ………… Góc tù với đỉnh là ………… 2. a) Tính rồi ghi chép thành phẩm tính nhập dù trống Hình Chu vi Diện tích (1) (2) (3) b) Viết tiếp nhập địa điểm chấm: Các hình với nằm trong chu vi là …………… Các hình với nằm trong diện tích S là ……………….. 3. a)  Hãy vẽ một hình chữ nhật với chiều … [Đọc thêm thắt...] vềBài 167. Ôn luyện về hình học tập – VBT Toán 4

1.  Cho hình tứ giác ABCD với góc đỉnh A và góc đỉnh D là những góc vuông (xem hình vẽ ). Hãy vẽ đường thẳng liền mạch trải qua B và tuy vậy song với cạnh AD. 2. Biết hình chữ nhật ABCD với chu vi bởi vì chu vi của hình vuông vắn MNPQ. Hãy khoanh tròn trặn nhập chữ bịa trước số đo chỉ diện tích S của hình vuông vắn MNPQ. A. 16cm2 B.144 cm2 C .64 cm2 D.60 cm2 3.  Chọn 4 điểm tương thích bên trên hình vẽ … [Đọc thêm thắt...] vềBài 168. Ôn luyện về hình học tập – VBT Toán 4

1. Tìm số tầm nằm trong của những số sau: a) 1038 ; 4957 và 2495 b) 3806 ; 7542 ; 1093 và 4215 2. Khối lớp Bốn mua sắm nhiều hơn thế khối lớp Ba là 78 tờ báo, tuy nhiên lại mua sắm thấp hơn khối lớp năm là 93 tờ báo. Hỏi tầm từng lớp mua sắm từng nào tờ báo, hiểu được khối lớp Bốn mua sắm 174 tờ báo? 3. Viết số điểm tầm nhập dù trống: 4. Một group thợ thuyền lần thứ nhất lĩnh 480 000 … [Đọc thêm thắt...] vềBài 169. Ôn luyện về mò mẫm số tầm nằm trong – VBT Toán 4

Xem thêm: Nghèo thế đủ rồi: 4 tuổi gia cảnh nghèo khó, tuổi trẻ vất vả, về già cá Chép hoá Rồng