giải sách toán lớp 4

Giải bài xích tập dượt toán lớp 4 - Giải toán lớp 4 - Giải toán sgk lớp 4. Các bài xích tập dượt được giải và chỉ dẫn giải tương đối đầy đủ , cộc gọn gàng, dễ nắm bắt nhất nhằm mục tiêu canh ty học viên xem thêm và gia tăng kỹ năng cơ bạn dạng và cách thức giải. Trong quy trình thực hiện nếu như với gì không hiểu biết những chúng ta cũng có thể gửi tin nhắn về địa chỉ: [email protected] sẽ được tương hỗ và trả lời vướng mắc.

Bạn đang xem: giải sách toán lớp 4

Chương 1: Số bất ngờ. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 (tiếp theo) Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 (tiếp theo) trang 5 Biểu thức với có một chữ Luyện tập dượt trang 7 Các số với sáu chữ số Luyện tập dượt trang 10 Hàng và lớp So sánh những số có tương đối nhiều chữ số Triệu và lớp triệu Triệu và lớp triệu (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 16 Luyện tập dượt trang 17 Dãy số tự động nhiên Viết số bất ngờ vô hệ thập phân So sánh và xếp thự tự động những số tự động nhiên Luyện tập dượt trang 22 Yến, tạ, tấn Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng Giây, thế kỉ Luyện tập dượt trang 26 Tìm số tầm cộng Luyện tập dượt trang 28 Biểu đồ Biểu thiết bị (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 33 Luyện tập dượt cộng đồng trang 35 Luyện tập dượt cộng đồng trang 36

Chương 2: Bốn quy tắc tính với những số bất ngờ. Hình học

1. Phép nằm trong và quy tắc trừ

Phép cộng Phép trừ Luyện tập dượt trang 40 Biểu thức với chứa chấp nhì chữ Tính hóa học phó hoán của quy tắc cộng Biểu thức với chứa chấp tía chữ Tính hóa học phối hợp của quy tắc cộng Luyện tập dượt trang 46 Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó Luyện tập dượt trang 48 Luyện tập dượt cộng đồng trang 48 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Hai đường thẳng liền mạch vuông góc Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song Vẽ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song Thực hành vẽ hình chữ nhật Thực hành vẽ hình vuông Luyện tập dượt trang 55 Luyện tập dượt cộng đồng trang 56

2. Phép nhân

Nhân với số với cùng 1 chữ số Tính hóa học phó hoán của quy tắc nhân Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia mang đến 10, 100, 1000,... Tính hóa học phối hợp của quy tắc nhân Nhân với số với tận nằm trong là chữ số 0 Đề - xi - mét vuông Mét-vuông Nhân một số trong những với cùng 1 tổng Nhân một số trong những với cùng 1 hiệu Luyện tập dượt trang 68 Nhân với số với nhì chữ số Luyện tập dượt trang 69 Giới thiệu nhân số với nhì chữ số với 11 Nhân với số với tía chữ số Nhân với số với tía chữ số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 74 Luyện tập dượt cộng đồng trang 75

3. Phép chia

Chia một tổng cho 1 số Chia mang đến số với cùng 1 chữ số Luyện tập dượt trang 78 Chia một số trong những cho 1 tích Chia một tích cho 1 số Chia nhì số với tận nằm trong là những chữ số 0 Chia mang đến số với nhì chữ số Chia mang đến số với nhì chữ số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 83 Chia mang đến số với nhì chữ số (tiếp theo) trang 83 Luyện tập dượt trang 84 Thương với chữ số 0 Chia mang đến số với tía chữ số Luyện tập dượt trang 87 Chia mang đến số với tía chữ số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 89 Luyện tập dượt cộng đồng trang 90 Luyện tập dượt cộng đồng trang 91

Chương 3: Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

1. Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2, 5, 9, 3

Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2 Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 5 Luyện tập dượt trang 96 Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 9 Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 3 Luyện tập dượt trang 98 Luyện tập dượt cộng đồng trang 99 Ki-lô-mét vuông Luyện tập dượt trang 100

2. Giới thiệu hình bình hành

Hình bình hành Diện tích hình bình hành Luyện tập dượt trang 104

Chương 4: Phân số - Các quy tắc tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

1. Phân số

Phân số Phân số và quy tắc phân chia số tự động nhiên Phân số và quy tắc phân chia số bất ngờ (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 110 Phân số vày nhau Rút gọn gàng phân số Luyện tập dượt trang 114 Quy đồng kiểu số những phân số Quy đồng kiểu số những phân số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 117 Luyện tập dượt cộng đồng trang 118 So sánh nhì phân số nằm trong kiểu số Luyện tập dượt trang 120 So sánh nhì phân số không giống kiểu số Luyện tập dượt trang 122 Luyện tập dượt cộng đồng trang 123 phần 1 Luyện tập dượt cộng đồng trang 123 phần 2 Luyện tập dượt cộng đồng trang 124

Xem thêm: Hôm nay cá Chép hóa Rồng, 4 tuổi tài lộc sum vầy, của nả nhiều không kể xiết

2. Các quy tắc tính với phân số

Phép nằm trong phân số Phép nằm trong phân số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 128 Luyện tập dượt 2 trang 128 Phép trừ phân số Phép trừ phân số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 131 Luyện tập dượt cộng đồng trang 131 Phép nhân phân số Luyện tập dượt trang 133 Luyện tập dượt trang 134 Tìm phân số của một số Phép phân chia phân số Luyện tập dượt trang 136 Luyện tập dượt trang 137 Luyện tập dượt cộng đồng trang 137 Luyện tập dượt cộng đồng trang 138 phần 1 Luyện tập dượt cộng đồng trang 138 phần 2 Luyện tập dượt cộng đồng trang 139

3. Giới thiệu hình thoi

Hình thoi Diện tích hình thoi Luyện tập dượt trang 143 Luyện tập dượt cộng đồng trang 144

Chương 5: Tỉ số - Một số Việc tương quan cho tới tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ

1. Tỉ số - Một số bài xích tương quan cho tới tỉ số

Giới thiệu tỉ số Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó Luyện tập dượt trang 148 Luyện tập dượt trang 149 Luyện tập dượt cộng đồng trang 149 Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó Luyện tập dượt 1 trang 151 Luyện tập dượt 2 trang 151 Luyện tập dượt cộng đồng trang 152 Luyện tập dượt cộng đồng trang 153

2.Tỉ lệ bạn dạng thiết bị và ứng dụng

Tỉ lệ bạn dạng đồ Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng thiết bị (tiếp theo) Thực hành Thực hành (tiếp theo)

Chương 6: Ôn tập

Ôn tập dượt về số tự động nhiên Ôn tập dượt về số bất ngờ (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về số bất ngờ (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về những quy tắc tính với số tự động nhiên Ôn tập dượt về những quy tắc tính với số bất ngờ (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về những quy tắc tính với số bất ngờ (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về biểu đồ Ôn tập dượt về phân số Ôn tập dượt về những quy tắc tính với phân số Ôn tập dượt về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo) phần 3 Ôn tập dượt về đại lượng Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về hình học Ôn tập dượt về hình học tập (tiếp theo) Ôn tập dượt về dò xét số tầm cộng Ôn tập dượt về dò xét nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó Ôn tập dượt về dò xét nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó Luyện tập dượt cộng đồng trang 176 Luyện tập dượt cộng đồng trang 177 Luyện tập dượt cộng đồng trang 178 Luyện tập dượt cộng đồng trang 179

Mục lục Giải bài xích tập dượt SGK Toán lớp 4 theo đòi chương Chương 1: Số bất ngờ. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng Chương 2: Bốn quy tắc tính với những số bất ngờ. Hình học Chương 3: Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành Chương 4: Phân số - Các quy tắc tính với phân số. Giới thiệu hình thoi Chương 5: Tỉ số - Một số Việc tương quan cho tới tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ Chương 6: Ôn tập