giải bài tập toán lớp 4

Giải bài xích tập dượt toán lớp 4 - Giải toán lớp 4 - Giải toán sgk lớp 4. Các bài xích tập dượt được giải và chỉ dẫn giải tương đối đầy đủ , cụt gọn gàng, dễ nắm bắt nhất nhằm mục tiêu chung học viên xem thêm và gia tăng kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng và cách thức giải. Trong quy trình thực hiện nếu như đem gì không hiểu biết những chúng ta cũng có thể gửi gmail về địa chỉ: [email protected] sẽ được tương hỗ và trả lời vướng mắc.

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 4

Chương 1: Số bất ngờ. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 (tiếp theo) Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 (tiếp theo) trang 5 Biểu thức đem có một chữ Luyện tập dượt trang 7 Các số đem sáu chữ số Luyện tập dượt trang 10 Hàng và lớp So sánh những số có rất nhiều chữ số Triệu và lớp triệu Triệu và lớp triệu (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 16 Luyện tập dượt trang 17 Dãy số tự động nhiên Viết số bất ngờ vô hệ thập phân So sánh và xếp thự tự động những số tự động nhiên Luyện tập dượt trang 22 Yến, tạ, tấn Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng Giây, thế kỉ Luyện tập dượt trang 26 Tìm số tầm cộng Luyện tập dượt trang 28 Biểu đồ Biểu đồ dùng (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 33 Luyện tập dượt công cộng trang 35 Luyện tập dượt công cộng trang 36

Chương 2: Bốn phép tắc tính với những số bất ngờ. Hình học

1. Phép nằm trong và phép tắc trừ

Phép cộng Phép trừ Luyện tập dượt trang 40 Biểu thức đem chứa chấp nhị chữ Tính hóa học phó hoán của phép tắc cộng Biểu thức đem chứa chấp phụ thân chữ Tính hóa học phối hợp của phép tắc cộng Luyện tập dượt trang 46 Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó Luyện tập dượt trang 48 Luyện tập dượt công cộng trang 48 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Hai đường thẳng liền mạch vuông góc Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song Vẽ hai tuyến phố trực tiếp vuông góc Vẽ hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song Thực hành vẽ hình chữ nhật Thực hành vẽ hình vuông Luyện tập dượt trang 55 Luyện tập dượt công cộng trang 56

2. Phép nhân

Nhân với số mang trong mình 1 chữ số Tính hóa học phó hoán của phép tắc nhân Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia mang đến 10, 100, 1000,... Tính hóa học phối hợp của phép tắc nhân Nhân với số đem tận nằm trong là chữ số 0 Đề - xi - mét vuông Mét-vuông Nhân một vài với cùng 1 tổng Nhân một vài với cùng 1 hiệu Luyện tập dượt trang 68 Nhân với số đem nhị chữ số Luyện tập dượt trang 69 Giới thiệu nhân số đem nhị chữ số với 11 Nhân với số đem phụ thân chữ số Nhân với số đem phụ thân chữ số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 74 Luyện tập dượt công cộng trang 75

3. Phép chia

Chia một tổng cho 1 số Chia mang đến số mang trong mình 1 chữ số Luyện tập dượt trang 78 Chia một vài cho 1 tích Chia một tích cho 1 số Chia nhị số đem tận nằm trong là những chữ số 0 Chia mang đến số đem nhị chữ số Chia mang đến số đem nhị chữ số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 83 Chia mang đến số đem nhị chữ số (tiếp theo) trang 83 Luyện tập dượt trang 84 Thương đem chữ số 0 Chia mang đến số đem phụ thân chữ số Luyện tập dượt trang 87 Chia mang đến số đem phụ thân chữ số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 89 Luyện tập dượt công cộng trang 90 Luyện tập dượt công cộng trang 91

Chương 3: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

1. Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2, 5, 9, 3

Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2 Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5 Luyện tập dượt trang 96 Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9 Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3 Luyện tập dượt trang 98 Luyện tập dượt công cộng trang 99 Ki-lô-mét vuông Luyện tập dượt trang 100

2. Giới thiệu hình bình hành

Hình bình hành Diện tích hình bình hành Luyện tập dượt trang 104

Chương 4: Phân số - Các phép tắc tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

1. Phân số

Phân số Phân số và phép tắc phân tách số tự động nhiên Phân số và phép tắc phân tách số bất ngờ (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 110 Phân số vị nhau Rút gọn gàng phân số Luyện tập dượt trang 114 Quy đồng hình mẫu số những phân số Quy đồng hình mẫu số những phân số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 117 Luyện tập dượt công cộng trang 118 So sánh nhị phân số nằm trong hình mẫu số Luyện tập dượt trang 120 So sánh nhị phân số không giống hình mẫu số Luyện tập dượt trang 122 Luyện tập dượt công cộng trang 123 phần 1 Luyện tập dượt công cộng trang 123 phần 2 Luyện tập dượt công cộng trang 124

Xem thêm: Cuối tháng 9 Dương lịch: 4 tuổi quét sạch tai ương, ngồi không hưởng lộc, tiền bạc chảy về như lũ

2. Các phép tắc tính với phân số

Phép nằm trong phân số Phép nằm trong phân số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 128 Luyện tập dượt 2 trang 128 Phép trừ phân số Phép trừ phân số (tiếp theo) Luyện tập dượt trang 131 Luyện tập dượt công cộng trang 131 Phép nhân phân số Luyện tập dượt trang 133 Luyện tập dượt trang 134 Tìm phân số của một số Phép phân tách phân số Luyện tập dượt trang 136 Luyện tập dượt trang 137 Luyện tập dượt công cộng trang 137 Luyện tập dượt công cộng trang 138 phần 1 Luyện tập dượt công cộng trang 138 phần 2 Luyện tập dượt công cộng trang 139

3. Giới thiệu hình thoi

Hình thoi Diện tích hình thoi Luyện tập dượt trang 143 Luyện tập dượt công cộng trang 144

Chương 5: Tỉ số - Một số vấn đề tương quan cho tới tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ

1. Tỉ số - Một số bài xích tương quan cho tới tỉ số

Giới thiệu tỉ số Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó Luyện tập dượt trang 148 Luyện tập dượt trang 149 Luyện tập dượt công cộng trang 149 Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó Luyện tập dượt 1 trang 151 Luyện tập dượt 2 trang 151 Luyện tập dượt công cộng trang 152 Luyện tập dượt công cộng trang 153

2.Tỉ lệ bạn dạng đồ dùng và ứng dụng

Tỉ lệ bạn dạng đồ Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ dùng (tiếp theo) Thực hành Thực hành (tiếp theo)

Chương 6: Ôn tập

Ôn tập dượt về số tự động nhiên Ôn tập dượt về số bất ngờ (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về số bất ngờ (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số tự động nhiên Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số bất ngờ (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số bất ngờ (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về biểu đồ Ôn tập dượt về phân số Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo) phần 3 Ôn tập dượt về đại lượng Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo) phần 1 Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo) phần 2 Ôn tập dượt về hình học Ôn tập dượt về hình học tập (tiếp theo) Ôn tập dượt về tìm hiểu số tầm cộng Ôn tập dượt về tìm hiểu nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó Ôn tập dượt về tìm hiểu nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó Luyện tập dượt công cộng trang 176 Luyện tập dượt công cộng trang 177 Luyện tập dượt công cộng trang 178 Luyện tập dượt công cộng trang 179

Mục lục Giải bài xích tập dượt SGK Toán lớp 4 theo đuổi chương Chương 1: Số bất ngờ. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng Chương 2: Bốn phép tắc tính với những số bất ngờ. Hình học Chương 3: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành Chương 4: Phân số - Các phép tắc tính với phân số. Giới thiệu hình thoi Chương 5: Tỉ số - Một số vấn đề tương quan cho tới tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ Chương 6: Ôn tập