đề tiếng anh lớp 7Bộ 100 Đề thi đua Tiếng Anh 7 năm học tập 2023 - 2024 tiên tiến nhất Học kì 1, Học kì 2 của tất cả thân phụ cuốn sách Global Success, Friends plus, iLearn Smart World, Explore English bao gồm đề thi đua thân thuộc kì, đề thi đua học tập kì với đáp án cụ thể, cực kỳ sát đề thi đua đầu tiên chung học viên ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài xích thi đua Tiếng Anh 7.

Bạn đang xem: đề tiếng anh lớp 7

Đề thi đua Tiếng Anh 7 năm 2023 (có đáp án, mới mẻ nhất)

Quảng cáo

Xem demo Đề GK2 Anh 7 Global Xem demo Đề GK2 Anh 7 Smart Xem demo Đề HK2 Anh 7 Global Xem demo Đề HK2 Anh 7 Smart Xem demo Đề HK2 Anh 7 Friends

Chỉ kể từ 130k mua sắm đầy đủ cỗ Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 7 Global Success, iLearn Smart World phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì một năm 2023 (sách mới)

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh 7 năm 2023 (sách mới)

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì hai năm 2023 (sách mới)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 7 năm 2023 (10 đề) (sách mới)

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh 7 năm 2023 (sách mới)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 7 Global Success với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh 7 Global Success với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 7 Global Success với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh 7 Global Success với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh 7 Friends plus - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 7 Friends plus với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh 7 Friends plus với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 7 Friends plus với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh 7 Friends plus với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 7 Smart World

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Cuối kì 1

 • Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 7 Smart World

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 7 Smart World

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Cuối kì 2

 • Đề thi đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 7 Smart World

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh 7 Explore English - Cánh diều

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 7 Explore English với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh 7 Explore English với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 7 Explore English với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh 7 Explore English với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh 7 Right on!

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 7 Right on!

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Cuối kì 1

 • Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 7 Right on!

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 7 Right on!

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Cuối kì 2

 • Đề thi đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 7 Right on!

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh 7 English Discovery

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 7 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Cuối kì 1

 • Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 7 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 7 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 7 Cuối kì 2

 • Đề thi đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 7 English Discovery

  Xem đề thi
Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Anh 7 sách cũ

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 7 với đáp án năm 2023 (18 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 21 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 7 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 7 Giữa học tập kì một năm 2023 với quỷ trận (18 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu xuân năm mới lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2023 (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 7 Thông tư 22 với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 7 Thông tư 22 với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 7 Thông tư 22 với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 7 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 7 Học kì một năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 7 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 7 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Anh 7 mới mẻ Giữa Học kì 1 với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh 7 mới mẻ với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua học viên giỏi

 • Bộ đề thi đua học viên xuất sắc Tiếng Anh lớp 7 năm 2023 (10 đề)

 • Bộ Đề ôn thi đua học viên xuất sắc Tiếng Anh lớp 7 năm 2023 (10 đề)

Bộ Đề thi đua Tiếng Anh mới mẻ lớp 7 năm 2023
Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh mới mẻ lớp 7

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 1)

A – USE OF LANGUAGE.

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. charity       B. chemistry       C. chemical       D. mechanic

2. A. help       B. benefit       C. elderly       D. prefer

3. A. provide       B. individual       C. situation       D. children

4. A. tutor       B. student       C. university       D. discuss

II. Choose the correct answers.

5. We should follow the activities from doctors and health ______ in order to tướng keep fit.

A. managers

B. workers

C. people

D. experts

6. Let’s help the street children because they have bad _______.

A. live

B. living conditions

C. ways of life

D. earnings

7. They have decided to tướng ride to tướng work _______ it is good for their health and the environment.

A. sánh

B. but

C. although

D. because

8. Our school has a programme to tướng _______ children from poor families in Ho Chi Minh City.

A. ask

B. offer

C. tutor

D. volunteer

9. Americans _______ the tradition of volunteering and helping one another since the early days of the country.

A. have had

B. has had

C. had

D. to tướng have

10. Traditional volunteer activities include _______ money for people in need, cooking and giving food.

A. rising

B. raising

C. getting

D. taking

11. Junk foods are high in fat, sodium and sugar, which can lead to tướng ______.

A. fever

B. allergy

C. obesity

D. stomachache

12. Lack of Vi-Ta-Min E can cause skin diseases and ______.

A. tired

B. tiring

C. tiredness

D. tireless

13. If you choose sewing as your hobby, you will ________ your own clothes.

A. get

B. tự

C. take

D. make

14. My brother doesn’t lượt thích ice-skating because he thinks it is ________.

A. dangerous

B. danger

C. in danger

D. endangered

III. Put the verbs in brackets in the correct verb tense: the Present Perfect or Past Simple.

15.I (meet) ………………………………………. Robert at the supermarket this morning.

16. Nancy (be)……………………………………. to tướng Viet Nam several times.

17. I (not see) ……………………………………….. your brother yet.

18. When (your father/ give up) ……………………………………….. smoking?

19. I ………………………………………. (be) in London when I was a child.

B– READING.

IV. Read the passage and then decide whether the statements are true (T) or false (F).

Volunteering is one of the things that are very useful to tướng you. To your future bosses, volunteer work shows that you are interested in both the world and your future.

Although volunteer work does not bring you money, it gives you a time to tướng learn social skills and make a difference in our community.

Volunteers have the chance to tướng teach English, arts, and sports for homeless children. They also help children with health problems, especially children who cannot see, hear and speak.

20. Doing volunteer work is very useful to tướng you………….

21. Volunteering is good for your future job. ………….

22. You can earn a lot of money from volunteering. ………….

23. Volunteers can help homeless children to tướng learn English, arts, and learn how to tướng play sports. ………

24.Volunteers only help healthy children. ………….

V. Read the passage and answer the questions.

Along with jogging and swimming, cycling is the best all-round forms of exercise. It can help to tướng increase your strength and energy, giving you a stronger heart. You don’t carry the weight of your toàn thân on your feet when cycling. It is also a good size for people with a pain in your feet or your back. You should start your hobby. Doing too quickly can have bad effects.

You should cycle twice or three times a week. If you find you are in pain, you will stop and take a rest.

25. Why is cycling a good size of exercise?

............................................................................................

26. Why might people with a pain in the back go cycling?

............................................................................................

27. What will happen if you tự too quickly?

............................................................................................

C – WRITING.

VI. Make correct sentences from the words and phrases given.

28. When/ you/ start/ hobby?

............................................................................................

29. so far/ we/ ask/ people/ donate/ books and clothes/ the poor children.

............................................................................................

30. I/ think/ future/ people/ take up/ more/ outdoor activities.

31. My best friend/ not/ like/ mountain climbing/ because/ he/ afraid/ heights.

............................................................................................

VII. Complete the second sentence sánh that it has the same meaning as the first one.

32. She has never met such a kind man before.

⇒ He is............................................................................................

33. His hobby is collecting toy cars.

⇒ He collects............................................................................................

34. It isn’t necessary to tướng finish the work today.

⇒ You don't............................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

A

I

1. A

A. charity/ˈtʃærəti/

B. chemistry/ˈkemɪstri/

C. chemical/ˈkemɪkl/

D. mechanic/məˈkænɪk/

Phương án A phần được gạch men chân trừng trị âm là /tʃ/, còn sót lại trừng trị âm là /k/

2. D

A.help/help/

B.benefit/ˈbenɪfɪt/

C. elderly/ˈeldəli/

D. prefer/prɪˈfɜː(r)/

Phương án D phần được gạch men chân trừng trị âm là /ɪ/, còn sót lại trừng trị âm là /e/

3. A

A. provide/prəˈvaɪd/

B. individual/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/

C. situation/ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

D. children/ˈtʃɪldrən/

Phương án A phần được gạch men chân trừng trị âm là /aɪ/, còn sót lại trừng trị âm là/ɪ/

4. D

A. tutor/ˈtjuːtə(r)/

B. student/ˈstjuːdnt/

C. university/ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

D. discuss/dɪˈskʌs/

Phương án D phần được gạch men chân trừng trị âm là /ʌ/, còn sót lại trừng trị âm là /juː/

II

5. D

manager (n): vận hành

worker (n): công nhân

people (n): quý khách

expert (n): chuyên nghiệp gia

Tạm dịch: Chúng tao nên tuân theo đuổi những sinh hoạt kể từ chưng sĩ và những Chuyên Viên sức mạnh để giữ lại dáng vẻ.

6. B

live (v): sinh sống

living conditions (n): ĐK sống

ways of life (n): lối sống

earnings (n): thu nhập

Tạm dịch: Hãy giúp sức trẻ nhỏ mặt phố vì như thế bọn chúng với ĐK sinh sống tệ.

7. D

A. sánh + S + V: vậy nên…

B. but + S +V: nhưng…

C. although + S + V: tuy vậy

D. because + S + V: vị vì…

2 mệnh đề mùng chân thành và ý nghĩa vẹn toàn nhân – thành phẩm => sử dụng “because”

Tạm dịch: Họ vẫn ra quyết định giẫm xe cộ đi làm việc chính vì nó chất lượng tốt cho tới sức mạnh và môi trường xung quanh.

8. C

A. ask (v): đòi hỏi, yên cầu

B. offer (n): đề nghị

C. tutor (v): gia sư, dạy dỗ kèm cặp

D. volunteer (v): tình nguyện

Tạm dịch: Trường học tập của Cửa Hàng chúng tôi với cùng 1 công tác nhằm dạy dỗ kèm cặp trẻ nhỏ kể từ những mái ấm gia đình túng ở TP.HCM Sài Gòn.

9. A

Dấu hiệu: “since” – Tính từ lúc khi

Cách dùng: Diễn miêu tả hành vi vẫn xẩy ra nhập quá khứ và còn tiếp nối cho tới lúc này.

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2.

Tạm dịch: Người Mỹ vẫn với truyền thống cuội nguồn thao tác tự nguyện và giúp sức nhau kể từ những ngày đầu của tổ quốc.

10. B

raise money: khiến cho quỹ

Tạm dịch: Các sinh hoạt tự nguyện truyền thống cuội nguồn bao hàm khiến cho quỹ cho tới những người dân cần thiết , nấu nướng và trừng trị món ăn.

11. C

A. fever (n): tức

B. allergy (n): dị ứng

C. obesity (n): to tướng phì

D. stomachache (n): nhức bụng

Tạm dịch: Thức ăn nhanh chóng với dung lượng hóa học to tướng, natri và đàng cao loại nhưng mà hoàn toàn có thể dẫn theo to tướng phì.

12. C

Trước “and” là danh kể từ “skin diseases” ⇒ điểm trống trải cần thiết điền danh từ

A. tired (adj): mệt rũ rời

B. tiring (adj): mệt mỏi mỏi

C. tiredness (n): sự mệt rũ rời

D. tiredless (adj): ko mệt mỏi mỏi

Tạm dịch: Thiếu Vi-Ta-Min E hoàn toàn có thể tạo ra bệnh dịch về domain authority và sự mệt rũ rời.

13. D

make clothes: thực hiện đi ra quần áo

Tạm dịch: Nếu chúng ta lựa chọn may vá như sở trường của tôi, các bạn sẽ thực hiện đi ra ăn mặc quần áo cho tới chủ yếu chúng ta.

14. A

A. dangerous (adj): nguy hại

B. danger (n): sự nguy hiểm hiểm

C. in danger : bắt gặp nguy hại

D. endangered (adj): nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng

Tạm dịch: Anh trai tôi ko mến trượt băng vì như thế anh ấy suy nghĩ nó nguy hại.

III

15. have met

Cách dùng: Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên ko xác lập, và ham muốn nhấn mạnh vấn đề nhập thành phẩm.

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2

Tạm dịch: Tôi vẫn bắt gặp Robert ở cửa hàng sáng sủa ni.

16. has been

Cách dùng: Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên ko xác lập, và ham muốn nhấn mạnh vấn đề nhập thành phẩm.

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2

Tạm dịch: Nancy đã đi đến nước Việt Nam một vài ba đợt.

17. haven’t seen

Cách dùng: Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra nhập quá khứ, kéo dãn dài cho tới lúc này và hoàn toàn có thể nối tiếp xẩy ra nhập sau này.

Cấu trúc câu phủ định: S + haven’t/ hasn’t + Vp2 + yet.

Tạm dịch: Tôi vẫn ko bắt gặp anh trai bản thân.

18. did your father give up

Cách dùng: Diễn miêu tả hành vi vẫn xẩy ra và kết giục nhập quá khứ

Cấu trúc câu hỏi: Wh/H + did + S + V_nguyên thể?

Tạm dịch: Thầy của chúng ta vứt thuốc lá Khi nào?

19. was

Cách dùng: Diễn miêu tả hành vi vẫn xẩy ra và kết giục nhập quá khứ

Cấu trúc: S + was/ were …

Tạm dịch: Tôi vẫn ở London Khi tôi còn nhỏ.

B

IV

20. T

Làm việc tự nguyện cực kỳ hữu ích cho tới bạn

Thông tin: Volunteering is one of the things that are very useful to tướng you.

Tạm dịch: Tình nguyện là 1 trong mỗi việc làm cực kỳ hữu ích so với chúng ta.

21. T

Làm tự nguyện chất lượng tốt cho tới việc làm sau này của chúng ta.

Thông tin: To your future bosses, volunteer work shows that you are interested in both the world and your future.

Tạm dịch: Đối với những ông căn nhà sau này của chúng ta, việc làm tự nguyện đã cho chúng ta biết rằng chúng ta quan hoài đến hơn cả toàn cầu và sau này của tôi.

22. F

Bạn hoàn toàn có thể lần thật nhiều chi phí từ các việc thực hiện tự nguyện.

Thông tin: Although volunteer work does not bring you money,…

Tạm dịch: Mặc mặc dù việc làm tự nguyện ko đưa đến chi phí cho chính mình,…

23. T

Những tự nguyện viên hoàn toàn có thể chung người vô gia cư học tập giờ Anh, thẩm mỹ và học tập thực hiện thể nào là nhằm nghịch ngợm thể thao.

Thông tin: Volunteers have the chance to tướng teach English, arts, and sports for homeless children.

Tạm dịch: Các tự nguyện viên với thời cơ dạy dỗ giờ Anh, thẩm mỹ và thể thao cho tới trẻ nhỏ vô gia cư.

24. F

Những tự nguyện viên chỉ giúp sức những đứa trẻ em mạnh khỏe.

Thông tin: They also help children with health problems, especially children who cannot see, hear and speak.

Tạm dịch: Họ cũng chung trẻ nhỏ với yếu tố về sức mạnh, nhất là trẻ nhỏ ko thể coi, nghe và rằng.

Dịch đoạn văn:

Tình nguyện là 1 trong mỗi việc làm cực kỳ hữu ích so với chúng ta. Đối với những ông căn nhà sau này của chúng ta, việc làm tự nguyện đã cho chúng ta biết rằng chúng ta quan hoài đến hơn cả toàn cầu và sau này của tôi. Mặc mặc dù việc làm tự nguyện ko đưa đến chi phí cho chính mình, tuy nhiên nó đưa đến cho chính mình thời hạn nhằm học tập những kĩ năng xã hội và dẫn đến sự khác lạ nhập xã hội của tất cả chúng ta. Các tự nguyện viên với thời cơ dạy dỗ giờ Anh, thẩm mỹ và thể thao cho tới trẻ nhỏ vô gia cư. Họ cũng chung trẻ nhỏ với yếu tố về sức mạnh, nhất là trẻ nhỏ ko thể coi, nghe và rằng.

V

25. Because it can help to tướng increase your strength and energy, giving you a stronger heart.

Vì sao giẫm xe cộ là 1 kiểu dáng thể thao tốt?

Thông tin: Along with jogging and swimming, cycling is the best all-round forms of exercise. It can help to tướng increase your strength and energy, giving you a stronger heart.

Tạm dịch: Cùng với chạy cỗ và lượn lờ bơi lội, giẫm xe cộ là kiểu dáng tập luyện thể thao trọn vẹn cực tốt. Nó hoàn toàn có thể chung đẩy mạnh sức khỏe và tích điện của chúng ta, đưa đến cho chính mình một ngược tim mạnh khỏe rộng lớn.

26. Because you don’t carry the weight of your toàn thân on your feet when cycling.

Vì sao quý khách hoàn toàn có thể bị đau nhức sườn lưng hoàn toàn có thể giẫm xe?

Thông tin: You don’t carry the weight of your toàn thân on your feet when cycling. It is also a good size for people with a pain in your feet or your back.

Tạm dịch: quý khách ko nên gánh trọng lượng khung người bên trên đôi bàn chân của tôi Khi giẫm xe cộ. Nó cũng là 1 kiểu dáng chất lượng tốt cho tới những người dân bị đau nhức ở cẳng chân hoặc sườn lưng của chúng ta.

27. If you tự too quickly, it can have bad effects.

Chuyện gì tiếp tục xẩy ra nếu như bạn giẫm xe cộ quá nhanh?

Thông tin: Doing too quickly can have bad effects.

Tạm dịch: Đạp xe cộ quá nhanh chóng hoàn toàn có thể có công năng xấu xa.

Dịch đoạn văn:

Cùng với chạy cỗ và lượn lờ bơi lội, giẫm xe cộ là kiểu dáng tập luyện thể thao trọn vẹn cực tốt. Nó hoàn toàn có thể chung đẩy mạnh sức khỏe và năng lượng của chúng ta, đưa đến cho chính mình một ngược tim mạnh khỏe rộng lớn. quý khách ko nên gánh trọng lượng khung người bên trên đôi bàn chân của tôi khi giẫm xe cộ. Nó cũng là 1 kiểu dáng chất lượng tốt cho tới những người dân bị đau nhức ở cẳng chân hoặc sườn lưng của chúng ta. quý khách nên chính thức sở trường của tôi. Đạp xe cộ quá nhanh chóng hoàn toàn có thể có công năng xấu xa.

Bạn nên giẫm xe cộ nhì đợt hoặc thân phụ đợt một tuần. Nếu chúng ta thấy bản thân bị đau nhức, các bạn sẽ tạm dừng và nghỉ dưỡng.

C

VI

28. When did you start your hobby?

Cấu trúc thắc mắc với kể từ nhằm hỏi: “Wh/H + trợ động kể từ + S + V_nguyên thể?

Xem thêm: 5 món ăn vặt hại cho trẻ nhỏ

Tạm dịch: quý khách chính thức sở trường của chúng ta Khi nào?

29. We have asked people to tướng donate books and clothes for the poor children sánh far.

Dấu hiệu: “so far” –“gần đây”

Cách dùng: Diễn miêu tả hành vi vẫn xẩy ra nhập quá khứ và còn tiếp nối cho tới hiện tại tại/ thành phẩm còn ở lúc này.

Cấu trúc: S + have/ has + Ved/VP2

Tạm dịch: Chúng tôi vẫn chất vấn quý khách nhằm quyên chung sách và ăn mặc quần áo cho tới trẻ nhỏ túng mới gần đây.

30. I think that in the future, people will take up more outdoor activities.

Cách dùng: Diễn miêu tả hành vi tiếp tục xẩy ra nhập sau này, Dự kiến phụ thuộc vào chủ ý cá nhân

Cấu trúc: S + will/ won’t + V_nguyên thể.

Tạm dịch: Tôi suy nghĩ nhập sau này quý khách tiếp tục chính thức theo đuổi xua đuổi nhiều sinh hoạt ngoài thiên nhiên rộng lớn.

31. My best friend doesn’t lượt thích mountain climbing because he’s afraid of heights.

S + V + because + S + V: vị vì…

Tạm dịch: quý khách thân thuộc của tôi ko mến leo núi vì như thế cậu ấy kinh hoàng những điểm bên trên cao.

VII

32. He is the kindest man (that) she has ever met.

S + have/ has + never + Vp2 such + (a/an) + adj + N before

= N + tobe + tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất + (that) + S + have/ has + ever + Vp2

Tạm dịch: Cô ấy trước đó chưa từng bắt gặp một người nam nhi chất lượng tốt như thế trước tê liệt.

= Anh ấy là kẻ nam nhi cực tốt nhưng mà cô ấy từng bắt gặp.

33. 33. He collects toy cars as a hobby.

V + as + N: thực hiện đồ vật gi như loại gì

collect toy cars as a hobby: thuế tầm xe hơi trang bị nghịch ngợm như 1 sở thích

Tạm dịch: Sở mến của anh ấy ấy là thuế tầm xe hơi trang bị nghịch ngợm.

= Anh ấy thuế tầm xe hơi trang bị nghịch ngợm như 1 sở trường.

34. You don’t need to tướng finish the work today.

don’t need + to tướng V_nguyên thể: ko cần thiết thực hiện gì

Tạm dịch: Nó là ko quan trọng nhằm hoàn thành xong việc làm thời điểm ngày hôm nay.

= quý khách ko cần thiết hoàn thành xong việc làm thời điểm ngày hôm nay.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh mới mẻ lớp 7

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 1)

I. Circle the letter A, B, C or D to tướng indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1. A. map     B. hat     C. cap     D. what

2. A. sort     B. bottle     C. roll     D. coffee

3. A. daughter     B. sauce     C. aunt     D. laundry

4. A. was     B. walk     C. water     D. wall

5. A. morning     B. forget     C. pork     D. forty

II. Choose the best word or phrase (A, B, C or D) to tướng complete each sentence below.

1. “………! Can you tell bu the way to tướng the food shop?”

A. Thank you     B. All right     C. Listen     D. Excuse me

2. …………… that street and the food cửa hàng is at the next corner.

A. Go along     B. Turn right     C. On the left     D. Turn on

3. I don’t often go to tướng school by bus because it ………… a lot of time. Riding a bicycle is healthier.

A. spends     B. has     C. takes     D. gets

4. The doctor says my father will become ill ……………. he stops smoking.

A. until    B. when    C. unless     D. if

5. He bought …………. books and then left for trang chính.

A. much more    B. a few     C. a lot     D. a little

6. Ngoc ……………. eating fast food because it’s not good for her health.

A. likes     B. loves     C. hates    D. enjoys

7. If you want to tướng live long, you………….eat much red meat.

A. should     B. needn’t     C. have to tướng     D. shouldn’t

8. Don’t read in bed, …………. you’ll harm your eyes.

A. or    B. if    C. but     D. yet

9. I ………..playing board games interesting because I can play them with my friends.

A. think     B. find     C. say     D. tell

10. Before moving to tướng Ha Noi, my parents ……………in Ha Nam.

A. have lived    B. have been living    C. lived    D. live

III. Match a question in column A with a correct answer in column B.

Column A Column B

1. Can I help you?

A. I’d lượt thích some rice.

2. How much beef tự you want?

B. Two dollars.

3. What tự you need?

C. A dozen, please.

4. How many eat would you like?

D. Yes. I’d lượt thích some green tea.

5. How much is loaf of bread?

E. One kilo, please.

Answer:

1-

2-

3-

4-

5-

IV. Write the correct size of each verb in brackets to tướng complete the following sentences.

1. Lan and her father (visit) …………….. the Temple of Literature last week.

2. America (discover) ……………….by Christopher Columbus.

3. They (not start) ……………….the project yet.

4. My brother hates (do) ………………the same things day after day.

5. My brother usually (go) …………………fishing in his miễn phí time.

V. Choose a suitable word from the box to tướng fill in each gap to tướng complete the passage.

sang     competition     enjoys     bought     on

Minh’s hobby is singing. She (1) ……………… singing very much. When her brother (2) ………………… a karaoke phối last month, Minh was sánh glad that she (3) ………………….. every day after dinner. She likes to tướng sing only English songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) ………………… the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke (5) ……………….. organized by the RC Center this Saturday. Her family is going there to tướng tư vấn her.

VI. Read the passage and choose the best answer.

You can recycle many types of glass. Glass food and beverage containers can be reused and recycled many times. (In fact, only bulbs, ceramic glass, dishes and window glass can’t be recycled.)

Glass is made from soda ash, sand and lime. If it’s thrown away, it stays there indefinitely because glass never breaks down into its original ingredients. To be recycled, glass is sorted by color, crushed into small pieces and melted down into a liquid. Then, it is molded into new glass containers.

1. Which of the following can be recycled?

A. glass food and beverage containers     B. bulbs

C. dishes and window glass     D. ceramic glass

2. What does the word “reused” in line 2 mean?

A. use something again.     B. use all of thing

C. throw something away     D. not buying things which are over packed

3. Glass ………………….

A. is made from soda ash, sand and lime

B. stays there indefinitely if it’s thrown away

C. never breaks down into its original ingredients

D. all are correct

4. What does the word “its” in line 5 refer to?

A. glass     B. dash     C. sand     D. lime

5. When people recycle glass, they ………………..

A. sort it by color and crush it into small pieces

B. melt it into containers

C. mold it into containers

D. all are correct

VII. Make sentences using the words and phrases given.

1. He/ has/ flu/./ he/ keep/ sneezing/ coughing/.

....................................................................................

2. Listen/ music/ in/ free/ time/ is/ my/ favourite/ hobby/.

....................................................................................

3. My brother/ enjoy/ play/ piano/ when/ he/ young/.

....................................................................................

4. In/ future/,/ I travel/ around/ Viet Nam.

....................................................................................

5. Nhung/ already/ finish/ the homework/.

....................................................................................

VIII. Rewrite each of the following sentences in such a way that means exactly the same as the sentence printed before it.

1. The painting is bigger kêu ca the photograph. (not as …as)

The photograph ...........................................................................

2. They sell tickets at the gate of the tourist site.

Tickets ..............................................................................

3. The market does not have any carrots.

There ............................................................................

4. They didn’t go camping yesterday because it rained heavily.

Because of ...........................................................................

5. Be careful or you’ll hurt yourself.

If you are ...........................................................................

Đáp án & Thang điểm

I. Circle the letter A, B, C or D to tướng indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1. D     2. C     3. C     4. A     5. B

II. Choose the best word or phrase (A, B, C or D) to tướng complete each sentence below

1. D     2. A     3. C     4. C     5. B

6. C     7. D     8. A     9. B     10. C

III. Match a question in column A with a correct answer in column B.

1. D     2. E     3. A     4. C     5. B

IV. Write the correct size of each verb in brackets to tướng complete the following sentences.

1. visited     2. was discovered     3. haven’t started

4. doing     5. goes

V. Choose a suitable word from the box to tướng fill in each gap to tướng complete the passage.

1. enjoys     2. bought     3. quý phái     4. on     5. competition

VI. Read the passage and choose the best answer.

1. A    2. A     3. D     4. A     5. D

VII. Make sentences using the words and phrases given.

1. He has flu. He keeps sneezing and coughing.

2. Listening to tướng music in the miễn phí time is my favourite hobby.

3. My brother enjoyed playing the piano when he was very young.

4. In the future, I’ll travel around Viet Nam.

5. Nhung has already finished all the homework.

VIII. Rewrite each of the following sentences in such a way that means exactly the same as the sentence printed before it.

1. The photograph is not as big as the paiting.

2. Tickets are sold at the gate of the tourist site.

3. There are not any carrots in the market.

4. Because of the heavy rain, they didn’t go camping yesterday.

5. If you are not careful, you’ll hurt yourself.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh mới mẻ lớp 7

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 1)

A. PRONUNCIATION:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. washed      B. watched      C. looked      D. closed

2. A. sugar      B. scared      C. shy      D. surprise

3. A. late      B. gate      C. hilarious      D. hate

4. A. house      B. hour      C. horrible      D. horror

5. A. fight      B. sight      C. religious      D. light

B. GRAMMAR AND VOCABULARY

I. Give the right size of the words in brackets

1. Her……………………..was excellent      (PERFORM)

2. Many………………...... activities are held every year.      (CULTURE)

3. Birthday is a family……………………….      (CELEBRATE)

4. The football match was very…………………………      (ECXITE)

5. I am………………….. that he won the prize      (AMAZE)

II. Choose the best answer to tướng complete the sentences

1, We should have a ……………… check-up every six months.

   A. medical      B. medicine

   C. hospital      D. aspirin

2, Ba is ……………… in his medical record at the moment.

   A. fill      B. fills

   C. to tướng fill      D. filling

3, They ....................... in that factory since last Monday.

   A. didn't work      B. worked

   C. haven't worked      D. work

4, How ……………… are you? 1.5 meter in height.

   A. high      B. tall

   C. height      D. long

5, What was ……………… with her?

   A. problem      B. matter

   C. wrong      D. feeling

6, People feel ……………… when they catch the cold.

   A. pleasant      B. unpleasant

   C. pleased      D. unpleased

7, She has a pain ……………… her back.

   A. on      B. in

   C. at      D. with

8, I ……………… for class.

   A. am never late      B.am late never

   C. late am never      D. never am late

9, That work is good ……………… him.

   A. for      B. at

   C. with      D. on

10, The xế hộp is different ……………… mine.

   A. with      B. from

   C. to tướng      D. for

III. Make questions for the underlined parts .

1, The Robinsons visited Ho Chi Minh thành phố a few weeks ago.

……………………………………………………………………………………….

2, She bought a lot of different gifts for her friends.

……………………………………………………………………………………….

3, My vacation in Nha Trang was very wonderful.

……………………………………………………………………………………….

4, Lan has hung the poster on the wall.

……………………………………………………………………………………….

5, They ate lunch in a famous restaurant with their friends.

……………………………………………………………………………………….

C. READING: Read the passage and answer the questions below

   Yesterday was Sunday. We didn’t work. We all stayed at trang chính. In the morning my father planted some trees and then watered them. He always likes doing the gardening. My mother tidied our house then cooked a good lunch. I watched TV then helped my mother with the housework. I cleaned the floor and dusted the furniture. My brother listened to tướng music. In the afternoon one of my father’s friend visited us. They talked and played chess together. My brother pained a nice picture. I learned my lessons. We were busy all day but everybody was very happy.

1. Why did they stay at trang chính yesterday?

………………………………………………………..

2. What did her father tự in the morning?

………………………………………………………..

3. Did she help her mother with the housework?

………………………………………………………..

4. Who visited them in the afternoon?

………………………………………………………..

5. Were they happy on that day?

………………………………………………………..

D. WRITING

Rewrite the sentences with the same meaning

1. The distance from Ha Noi to tướng Hai Phong is about 100 km

→ It is about……………………………………………………………………………………………………

2. What is the distance between Hai Duong to tướng Hue?

→ How……………………………………………………………………………………………………

3. She usually walked to tướng school last year.

→ She used……………………………………………………………………………………………………

4. Although he studied hard, he didn’t pass the exam

→ Despite……………………………………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

A. PRONUNCIATION:

1. D 2. B 3. C 4. B 5. C

B. GRAMMAR AND VOCABULARY

I. Give the right size of the words in brackets

1. performance

2. cultural

3. celebration

4. exciting

5. amazed

II. Choose the best answer to tướng complete the sentences

1. A 2. D 3. C 4. B 5. C
6. B 7. A 8. A 9. A 10. B

III. Make questions for the underlined parts .

1. When did the Robinsons visit TP HCM city?

2. What did she buy for her friends?

3. How was your vacation in Nha Trang?

4. Where has Lan hung the poster?

5. Who did they eat lunch in a famous restaurant with?

C. READING:

1. Yesterday was Sunday.

2. Planting and watering some trees.

3. Yes, she did.

4. One of her father’s friend.

5. Yes, they were.

D. WRITING

1. It’s about 100km from Hanoi to tướng Hai Phong

2. How far is it from Hai Duong to tướng Hue?

3. She used to tướng walk to tướng school last year.

4. Despite studying hard, he didn’t pass the exam.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh mới mẻ lớp 7

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 1)

A. READING COMPREHENSION:

I. Read the passage and decide if the statement is True or False.

   In Britain, the climate is not very good. There are very few hot days and it rains a lot. Because of this, people spend a lot of time at trang chính. Generally, British homes have a lot of furniture in them, carpets on the floors and heavy curtains.

   Many houses in Britain are old. Many of them are over one hundred years old. Often, they tự not have enough insulation and the heat goes out through the windows, the doors and up the chimney.

   Because of the climate, people in Britain have to tướng send a lot of money on heating. Many houses have special system called “central heating”. The heats all the rooms and, at the same time, heats the hot water. Houses without central heating often have gas, electric or coal fires. The rooms in most British houses are quite small.

   New houses are much better. They have two layers of glass in the windows to tướng stop the heat going out.

............. 1. The weather is not very good, sánh British people spend much time at trang chính.

............. 2. The heat goes out through the windows, the doors and up the chimney.

............. 3. People have to tướng spend a lot of money on heating because the climate is quite bad.

............. 4. Houses without central heating rarely have gas, electric or coal fires.

............. 5. New houses usually have two layers of glass in the windows to tướng stop the heat going out.

II. Read the text about Kirsten Dunst and answer the questions that follow.

Kirsten Dunst was born in New Jersey , USA, in 1982. Her acting career began at the age of three when she appeared in her first TV advert. She made her film debut with a small part in Woody Allen’s New York Stories (1989).

In 1994, she got her big break in Interview with the Vampire, performing with famous megastars Brad Pitt and Tom Cruise. Her performance as a creepy kid earned her Golden Globe nomination, the MTV Award for Best Breakthrough Performance and the Saturn award for Best Young actress.

Over the next few years, she started in more hit movies including Little Women (1994), Jumanji (1995), the romantic Get Over It (2001) and Mona Lisa Smile with Julia Roberts (2003). However, her most successful films are the Spider-Man film (2002-2004) with Tobey Maguire, where she plays the parts of superhero Spider-Man’s girlfriend, Mary Jane.

1. When and where was Kirsten Dunst born?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. What was the first film?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. What part did she play in Interview with the Vampire?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. What awards did she win for her performance in Interview with the Vampire?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. What are her most successful films?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

B. WRITING:

I. Make questions for the underlined parts.

1. It is about two kilometers from my house to tướng school?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. He goes to tướng work by xế hộp.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. It took bu twenty minutes to tướng walk to tướng school.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. We will go to tướng the Flower Festival in Da Lat next year.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Complete the sentences with the correct size of the words in brackets.

1. I love the .......................................... of folk songs. (PERFORM)

2. We held the Mid-Autumn festivals in ...................................house. (CULTURE)

3. The Thanksgiving is a .........................................festival. (SEASON)

4. He had an accident last week because he drove........................ (CAREFUL)

III. Rewrite the sentences, using the words given.

1. The distance from my house to tướng Ha Noi is over trăng tròn kilometers.

→It’s……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. My brother often watched TV in his miễn phí time last year, but he no longer does it.

→My brother used……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. People in the countryside will use much biogas in the future.

→Much……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. These flowers are Lan’s.

→These are……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

A. READING COMPREHENSION:

I. Read the passage and decide if the statement is True or False.

1. T 2. T 3. F 4. F 5. T

II. Read the text about Kirsten Dunst and answer the questions that follow.

1. She was born in USA in 1982

2. It was Thành Phố New York stories.

3. She played the part of a creepy kid.

4. She won the MTV award for Best Breakthrough Performance and the Saturn award for Best Young Actress.

5. Her most success films are the Spider-Man films.

B. WRITING:

I. Make questions for the underlined parts.

1. How far is it from your house to tướng school?

2. How does he go to tướng school?

3. How long did it take you to tướng walk to tướng school?

4. When will you go to tướng the Flower Festival in Da Lat?

II. Complete the sentences with the correct size of the words in brackets.

1. performance(s) 2. cultural 3. seasonal 4. carelessly

III. Rewrite the sentences, using the words given.

1. It’s over trăng tròn kilometers from my house to tướng Ha Noi.

2. My brother used to tướng watch TV in his miễn phí time last year.

3. Much biogas will be used in the countryside in the future.

4. These are Lan’s flowers.

....................................

....................................

....................................

Lưu trữ: Sở đề thi đua Tiếng Anh lớp 7 cũ

Xem demo Đề GK2 Anh 7 Global Xem demo Đề GK2 Anh 7 Smart Xem demo Đề HK2 Anh 7 Global Xem demo Đề HK2 Anh 7 Smart Xem demo Đề HK2 Anh 7 Friends

Xem tăng đề thi đua những môn học tập lớp 7 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Bộ Đề thi đua Toán 7

 • Đề thi đua Ngữ văn 7

 • Đề thi đua Khoa học tập bất ngờ 7

 • Đề thi đua Lịch Sử & Địa Lí 7

 • Đề thi đua GDCD 7

 • Đề thi đua Tin học tập 7

 • Đề thi đua Công nghệ 7

Đã với điều giải bài xích tập luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền cho tới teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Tuyển tập luyện Đề thi đua những môn học tập lớp 7 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1, học tập kì 2 được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn bám sát công tác và cấu tạo đi ra đề thi đua trắc nghiệm và tự động luận mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 7 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: 3 loại thực phẩm bạn tuyệt đối không nên ăn cùng ớt