de thi toán lớp 2 học kì 2 chân trời sáng tạo

Bộ 2 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời tạo nên với đáp án, tinh lọc năm 2023 tiên tiến nhất sẽ chung học viên ôn tập dượt và đạt thành phẩm cao trong những bài bác thi đua Học kì 2 Toán lớp 2.

Bạn đang xem: de thi toán lớp 2 học kì 2 chân trời sáng tạo

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

Xem thử

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề thi đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên phiên bản word với câu nói. giải chi tiết:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Trong những số 214, 178, 187, 241. Số nhỏ bé nhất là:

A. 214                      B. 178

C. 187                      D. 241

Câu 2. 1m 3 dm = …. centimet. Số tương thích nhằm điền nhập khu vực chấm là:

A. 13                        B. 103

C. 130                        D. 31

Quảng cáo

Câu 3. Mẹ cắm hoa nhập 6 lọ, từng lọ 5 hoa lá thì vừa phải đầy đủ. Mẹ với số hoa lá là:

A. 32 bông               B. 30 bông

C. 56 bông               D. 65 bông

Câu 4. Hình sau với số hình tam giác là:

A. 10 hình               B. 12 hình

C. 13 hình               D. 11 hình

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

Câu 5. 4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là:

  A. 15 giờ 15 phút                     B. 16 giờ 15 phút

  C. 17 giờ 15 phút                     D. 15 giờ 5 phút

Quảng cáo

Câu 6. Quả bóng với dạng khối gì?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

  A. Khối trụ                     B. Khối vỏ hộp chữ nhật

  C. Khối cầu                     D. Khối lập phương

II. Phần tự động luận

Câu 7. Điền vết (>, <, =) tương thích nhập khu vực chấm:

a) 1 km … 1000 m

1 m … 9 dm

2 m … 200 cm

b) 560 m + 40 m … 1 km

37 centimet + 62 centimet … 1 m

100 m + 800 m … 1 km

Quảng cáo

Câu 8. Đặt tính rồi tính

a) 312 + 467

b) 425 – 204 

c) 379 + 520

d) 542 – 321 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Câu 9. Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

Khi mua sắm một số vật dụng có mức giá 400 đồng, em trả cho tất cả những người bán sản phẩm một tờ 1000 đồng. Người phân phối hoàn toàn có thể trả lại chi phí quá mang đến em một trong những cánh sau:

Cách 1: ……. tờ 500 đồng và …. tờ 100 đồng.

Cách 2: ……. tờ 200 đồng.

Cách 3: ……. tờ 100 đồng.

Câu 10. Cuộn chão năng lượng điện greed color lâu năm 45 m, cuộn chão năng lượng điện gold color dài ra hơn cuộn chão năng lượng điện greed color 17 m. Hỏi cuộn chão năng lượng điện gold color lâu năm từng nào mét?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 11. Số?

Biểu vật dụng tiếp sau đây cho thấy số sách, vở, truyện của lớp 2A đang được quyên chung được để giúp đỡ nâng chúng ta vùng bị lũ lụt. Mỗi Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề) là 10 cuốn.

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

a) Có: Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề) cuốn sách giáo khoa; Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề) cuốn sách tham ô khảo;

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề) cuốn vở dù li; Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề) cuốn truyện.

b) Số sách giáo khoa nhiều hơn thế số vở dù li là Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề) cuốn.

c) Số sách tìm hiểu thêm thấp hơn số truyện là Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề) cuốn.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

B

B

B

C

Câu 1.

Đáp án trúng là: B

Số 214 và số 241 với chữ số hàng nghìn là 2. Số 214 với chữ số hàng trăm là một trong những, số 241 với chữ số hàng trăm là 4, do một < 4 nên 214 < 241.

Số 178 và số 187 với chữ số hàng nghìn là một trong những. Số 178 với chữ số hàng trăm là 7, số 187 với chữ số hàng trăm là 8, vì thế 7 < 8 nên 178 < 187.

Do 1 < 2 nên 178 < 187 < 214 < 241.

Vậy số nhỏ nhất trong những số bên trên là 178.

Câu 2.

Đáp án trúng là: C

1m = 100 cm;

3 dm = 30 centimet.

Vậy 1m 3dm = 100 centimet + 30 centimet = 130 centimet.

Câu 3.

Đáp án trúng là: B

Mẹ với số hoa lá là:

6 × 5 = 30 (bông)

Đáp số: 30 hoa lá.

Câu 4.

Đáp án trúng là: B

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

Số hình tam giác với nhập hình bên trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6);

+ Hình (1, 2, 3), (4, 5, 6), (2, 3, 4), (1, 5, 6).

Vậy hình bên trên với 10 hình tam giác.

Câu 5.

Đáp án trúng là: B

4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là: 16 giờ 15 phút.

Câu 6.

Đáp án trúng là: C

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

Quả bóng với dạng khối cầu

II. Phần tự động luận

Câu 7.

a) 1 km = 1000 m

1 m > 9 dm

2 m = 200 cm

b) 560 m + 40 m < 1 km

37 centimet + 62 centimet < 1 m

100 centimet + 800 centimet < 10 m

Xem thêm: Người Nhật tuổi thọ cao nhất thế giới, hoá ra có 1 việc mà trưa nào họ cũng làm

Câu 8.

Đặt tính bám theo cột dọc sao cho những sản phẩm trực tiếp cột cùng nhau và tiến hành những quy tắc tính nằm trong (hoặc trừ) bám theo trật tự kể từ cần qua quýt trái ngược.

Kết trái ngược những quy tắc tính như sau:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

Câu 9. Người bán sản phẩm cần trả lại mang đến em số chi phí là: 1000 – 400 = 600 (đồng)

Cách 1: 1 tờ 500 đồng và 1 tờ 100 đồng.

Cách 2: 3 tờ 200 đồng.

Cách 3: 6 tờ 100 đồng

Câu 10.

Bài giải

Cuộn chão năng lượng điện gold color lâu năm số mét là:

45 + 17 = 62 (m)

Đáp số: 62 m.

Câu 11. Số?

Biểu vật dụng tiếp sau đây cho thấy số sách, vở, truyện của lớp 2A đang được quyên chung được để giúp đỡ nâng chúng ta vùng bị lũ lụt. Mỗi Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề) là 10 cuốn.

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước đáp án trúng.

Câu 1:Đáp án nào là bên dưới đó là đúng?

A. 17 giờ tức là 7 giờ chiều

B. 15 giờ tức là 5 giờ chiều

C. 19 giờ tức là 9h tối

D. trăng tròn giờ tức là 8 giờ tối

Câu 2: Tích của quy tắc nhân với nhì quá số là 2 và 5 là:

A. 7

B. 10

C. 3

D. 12

Câu 3: Đồ vật tại đây với dạng khối nào?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

A. Khối lập phương

B. Khối vỏ hộp chữ nhật

C. Khối cầu

D. Khối trụ

Câu 4: Số 507 được gọi là:

A. Năm trăm linh bảy

B. Năm ko bảy

C. Năm mươi bảy

D. Năm trăm ko bảy

Câu 5: 1 km = … m. Số tương thích nhằm điền nhập khu vực chấm là:

A. 1000

B. 100

C. 10

D. 1

Câu 6: Ba các bạn Linh, Nga và Loan tới trường học tập vẽ. Giờ chính thức nhập lớp là 7 giờ nửa tiếng. Hôm bại liệt Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng. Hỏi các bạn nào là tới trường sớm trước giờ nhập học?

A. quý khách hàng Linh

B. quý khách hàng Nga

C. quý khách hàng Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Độ lâu năm của đàng cấp khúc GNPQ vì thế bao nhiêu?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

Câu 2: Hình tại đây với từng nào hình tứ giác?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

Câu 3:Có 16 học viên xếp trở nên 2 sản phẩm đều nhau. Hỏi từng sản phẩm với bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4:Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2 chiều cấp hạc giấy tờ nhằm tô điểm lớp. Tìm số hạc giấy tờ của từng lớp, biết rằng:

- Số hạc giấy tờ của lớp 2A là số tròn xoe chục lớn số 1 với nhì chữ số.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2B nhiều hơn thế lớp 2A là 5 con cái.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2C là số ngay tắp lự trước của 100.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2 chiều nhiều hơn thế số hạc giấy tờ của lớp 2C là 3 con cái.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 2)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước đáp án trúng.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 12

B. Kim giờ chỉ nhập số 12, kim phút chỉ nhập số 8

C. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 3

D. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 6

Câu 2: Thương của quy tắc phân tách với số bị phân tách vì thế 12, số phân tách vì thế 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn vết tương thích nhằm điền nhập khu vực chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân nào là tiếp sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết trái ngược của quy tắc tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 với những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ lâu năm của đàng cấp khúc GNPQ vì thế bao nhiêu?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (15 đề)

Câu 2: Nhà chưng Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà chưng Long thu hoạch được nhiều hơn thế căn nhà chưng Hùng 56kg. Hỏi căn nhà chưng Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh với 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy với từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên chung được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn xoe chục với tía chữ số, với số trăm và số chục đều là một trong những. Số sách của lớp 2B nhiều hơn thế số sách của lớp 2A là trăng tròn quyển.

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một trong những nội dung với nhập cỗ Đề thi đua Toán lớp hai năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu vừa đủ, Thầy/Cô phấn chấn lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập dượt lớp 2 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: Thần Tài điểm danh, 3 con giáp làm chơi ăn thật, rung đùi đếm tiền ngay đầu tháng 10/2023