đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2

Đề đánh giá học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Bạn đang xem: đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm 2022 - 2023 theo đuổi Thông tư 22 bao hàm đáp án và bảng ma mãnh trận. Đề ganh đua nhằm mục tiêu nhận xét quality tiếp thu kiến thức của những em học viên lớp 5, hùn những em rèn luyện và nâng lên kỹ năng. Đồng thời hùn những thầy cô rời khỏi đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 chuẩn chỉnh những cường độ cho những em học viên. Sau phía trên mời mọc những em nằm trong tìm hiểu thêm.

Các đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học tiếp sau đây được VnDoc thuế tầm, tổ hợp kể từ những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc. Nội dung từng đề ganh đua bao hàm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận đem đáp án và chỉ dẫn chấm mang lại từng đề. Các em học viên cầm được cấu tạo đề ganh đua. Các bậc cha mẹ vận tải về, in lại mang lại con em của mình bản thân ôn luyện.

1. Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 kì hai năm 2022 - 2023

1.1 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 1

PHÒNG GD & ĐT……

TRƯỜNG TH …..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC .........

MÔN: TIN HỌC - LỚP 5

Thời gian: 35 phút (Không kể thời hạn trừng trị đề)
(Lý thuyết: 10’; Thực hành: 25’)

I. LÍ THUYẾT (4 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng với câu 1, 2, 8.

Câu 1: (0,5 điểm - M1) Nút mệnh lệnh KHÔNG CÓ nhập ứng dụng trình chiếu là:

 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 kì 2

Câu 2: (0,5 điểm - M1) Trong ứng dụng trình chiếu, nhằm chèn video clip nhập bài xích trình chiếu, em thực hiện:

A. Nháy loài chuột nhập thẻ trang chủ → lựa chọn Video → lựa chọn Video from File…

B. Nháy loài chuột nhập thẻ Insert → lựa chọn Video → lựa chọn Video from File…

C. Nháy loài chuột nhập thẻ Insert → lựa chọn Audio → lựa chọn Audio from File…

Câu 3: (0,5 điểm - M1) Nối nút mệnh lệnh với tổng hợp phím ứng.

 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 kì 2

Câu 4: (0,5 điểm - M1) Điền số 1; 2; 3 nhập dù trống không phù hợp để sở hữu trật tự trúng của công việc design bài xích trình chiếu:

☐ Soạn nội dung từng trang, chèn hình hình ảnh, tiếng động, tạo ra hiệu ứng…

☐ Lựa lựa chọn nội dung từng trang trình chiếu

☐ Chọn chủ thể trình chiếu

Câu 5: (0,5 điểm - M2) Để xuất hiện bong biên soạn thảo giấy tờ thủ tục vẽ hình tam giác, em người sử dụng mệnh lệnh nào?

………………………………………………………………………………………….

Câu 6: (0,5 điểm - M2) Điền nhập vệt (…) nhằm rùa vẽ được hình bên

Repeat … [ Repeat 4[ fd 100 rt ….. ] rt 360/5 ]

Câu 7: (0,5 điểm - M2) Gạch chân điểm sai nhập giấy tờ thủ tục sau:

To tam giac

Repeat 3[Fd 100 RT 120]

End

Câu 8: (0,5 điểm - M2) Rùa tiến hành việc làm này tiếp sau đây Khi cảm nhận được những mệnh lệnh sau:

Repeat 5[ Repeat 6[fd 50 rt 60] rt 72]

A. Vẽ hình nhiều giác 6 cạnh

B. Vẽ hình nhiều giác 6 cạnh, vẽ đoạn tảo một góc 72 phỏng.

C. Lặp lại 5 phen, từng phen vẽ một hình nhiều giác đem 6 cạnh đều bằng nhau và bởi vì 50 bước, vẽ đoạn tảo nên một góc 72 phỏng.

II. THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 9: (3 điểm - M3) Khởi động ứng dụng trình chiếu, em hãy tạo ra 4 trang trình chiếu ra mắt về cảnh quan quê nhà em theo đuổi khêu gợi ý bên dưới đây:

Trang 1:

Giới thiệu thương hiệu cảnh đẹp

Tên em, thương hiệu lớp em

Trang 2:

Kể về cảnh quan bại liệt (khoảng 5 cho tới 7 câu)

Trang 3:

Chèn hình hình ảnh về cảnh quan (Lấy hình ảnh bên trên mạng Internet) hoặc chèn đoạn video clip đã có sẵn nhập ổ D

Trang 4:

Trân trọng cảm ơn!

* Yêu cầu:

 • Sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ thích hợp.
 • Sử dụng cảm giác phải chăng cho những đối tượng người sử dụng.
 • Đánh số trang trình chiếu
 • Lưu với tên: Tên HS thương hiệu lớp- Câu 1 (VD: Hải 5A4- Câu1)

Câu 10: (3 điểm - M4) Sử dụng ứng dụng MS Logo, viết lách mệnh lệnh nhằm rùa vẽ chừng như loại mẫu. sành rằng, loại mẫu này được tạo ra bởi vì 6 hình ngũ giác đem 5 cạnh đều bằng nhau và bởi vì 100 đơn vị chức năng rùa.

(Lưu ý: Sử dụng đường nét vẽ có tính rộng lớn số 4, color đỏ)

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

PHẦN I: LÍ THUYẾT (4 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) C

Câu 2: (0,5 điểm) B

Câu 3: (0,5 điểm) (Nối trúng 1 đáp án ko mang lại điểm, nối trúng 2 đáp án được 0,25 điểm, nối trúng 4 đáp án được 0,5 điểm)

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Câu 4: (0,5 điểm) Sắp xếp trúng trật tự được 0,5 điểm

3 - 2 - 1

Câu 5: (0,5 điểm) edit “tamgiac hoặc edit “hinhtamgiac

Câu 6: (0,5 điểm) (điền trúng 1 …được 0.25 điểm, điền trúng cả hai vệt … được 0.5 điểm)

Repeat 5 [ Repeat 4[ fd 100 rt 90 ] rt 360/5 ]

Câu 7: (0,5 điểm)

To tam giac

Repeat 3[Fd 100 RT 120]

End

Câu 8: (0,5 điểm) C

PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 9: (3 điểm)

 • Sử dụng phông chữ, cỡ chữ phải chăng. (0.5 điểm)
 • Chèn được trúng video clip, tranh vẽ theo đuổi đòi hỏi. (1 điểm)
 • Đủ bố cục tổng quan, dùng cảm giác phải chăng. (0.5 điểm)
 • Đánh số trang (0.5 điểm)
 • Lưu với tên: VD: Sơn5A5-Câu1 (0.5 điểm)

Câu 10: (3 điểm)

Vẽ được loại mẫu (1 điểm). Viết được giấy tờ thủ tục (1 điểm)

Dùng câu mệnh lệnh bịa red color mang lại đường nét vẽ (0.5 điểm), phạm vi đường nét vẽ bởi vì 4 (0.5 điểm)

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ kệ %

TN

TH

TN

TH

TN

TH

TN

TH

Tổng

Tỉ lệ

1. Thiết kế tiếp bài xích trình chiếu .

Số câu

02

02

01

05

Số điểm

1,0

1,0

3,0

5,0

50%

2. Thế giới Logo

Số câu

02

02

01

05

Số điểm

1,0

1,0

3,0

5,0

60%

Tổng

Số câu

04

04

01

01

10

Số điểm

2,0

2,0

3,0

3,0

10

100%

Tỉ lệ %

20%

20%

30%

30%

100%

Tỉ lệ theo đuổi mức

20%

20%

30%

30%

100%

1.2 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 2

Câu A.1. Đâu là hình tượng của ứng dụng trình chiếu ?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu A.2. Để tạo ra cảm giác cho 1 đối tượng người sử dụng nhập trang trình chiếu, em lựa chọn thẻ nào?

A. Insert

B. Home

C. View

D. Animations

Câu A.3. Rùa tiếp tục vẽ hình này tiếp sau đây Khi tiến hành những mệnh lệnh sau:

CS FD 50 RT 90 FD 100 LT 90 FD 50

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu A.4. Cặp kể từ khóa này tại đây đều phải có vào cụ thể từng thủ tục?

A. To và Edit

B. To và save

C. To và End

D. To và Bye

Câu A.5. Một giấy tờ thủ tục nhập Logo chính thức và kết đốc bởi:

A. To và Exit

B. To và End

C. To và Edit

D. Edit và End

Câu A.6. Trong Logo nhằm biên soạn một giấy tờ thủ tục mang tên tamgiac, nhập ngăn gõ mệnh lệnh em gõ mệnh lệnh nào?

A. edit tamgiac

B. edit “tamgiac”

C. edit “tamgiac

D. Edit tamgiac”

B. Thực hành: (7đ)

B.1. Soạn bài xích trình chiếu: (4đ)

B.1.1. Mở ứng dụng PowerPoint (0,5đ)

B.1.2. Tạo trang trình chiếu đem nội dung và bố cục tổng quan theo đuổi khuôn mẫu sau: (2đ)

B.1.3. Tạo cảm giác mang lại văn bạn dạng và hình hình ảnh nhập trang trình chiếu (0,5đ)

B.1.4. Lưu bài xích trình hấp thụ vào folder PC (1đ)

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

B.2. Lập trình Logo (3đ)

B.2.1. Khởi động ứng dụng Logo (0,5đ)

B.2.2. Trong Logo viết lách những câu mệnh lệnh nhằm Rùa vẽ hình ngũ giác sau (2đ)

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

B.2.3. Soạn và tiến hành giấy tờ thủ tục 6NGUGIAC nhập Logo nhằm vẽ hình theo đuổi khuôn mẫu sau: (0,5đ)

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học tập Số 1

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu trúng được 0,5 điểm

Câu

Câu A.1

Câu A.2

Câu A.3

Câu A.4

Câu A.5

Câu A.6

Đáp án đúng

C

D

D

C

B

C

B. THỰC HÀNH: (7 điểm)

B.1. Soạn bài xích trình chiếu

B.1.1. Khởi động được ứng dụng PowerPoint: (0,5đ)

B.1.2. Chọn bố cục tổng quan, gõ nội dung, chèn hình hình ảnh (2đ)

B.1.3 Tạo được cảm giác mang lại văn bạn dạng và hình hình ảnh (0,5đ)

B.1.4. Lưu được bài xích trình hấp thụ vào folder PC (1đ)

B.2. Lập trình Logo

B.2.1. Khởi động được ứng dụng Logo (0,5đ)

B.2.2. Soạn và tiến hành được nhì giấy tờ thủ tục vẽ hình theo đuổi đòi hỏi (2đ)

B.2.3. Soạn và tiến hành được giấy tờ thủ tục TRANGTRI vẽ hình theo đuổi đòi hỏi (0,5đ)

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ trọng %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế tiếp bài xích trình chiếu

Số câu

2

1

1

2

1

7

Số điểm

1

0,5

0,5

3

0,5

5,5

55%

2. Lập trình Logo

Số câu

2

1

1

1

1

6

Số điểm

1

0,5

0.5

2

0,5

4,5

45%

Tổng

Số câu

4

2

2

1

2

2

13

Số điểm

2.0

1.0

1.0

2.0

3.0

1.0

10

100%

Tỉ lệ %

20%

10%

10%

20%

0%

30%

0%

10%

100%

Tỉ lệ theo đuổi mức

30%

30%

30%

10%

Tương quan lại thân ái lí thuyết và thực hành

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết (8')

6

3

30%

Thực hành (27')

7

7

70%

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Thiết kế tiếp bài xích trình chiếu

Số câu

3

1

2

1

7

Câu số

A.1;A.2; B.1.1

A.3

B.1.2; B.1.4

B.1.3;

2. Lập trình Logo

Số câu

3

2

1

6

Câu số

A.5; A.6 B.2.1

A.4; B.2.2

B.2.3

Tổng số câu

6

3

2

2

13

1.3 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 3

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án trúng nhất (5đ)

Câu 1: (0,5đ) Để xóa screen và rùa trở lại địa điểm xuất trừng trị em người sử dụng lệnh:

a. Bye
c. Clean
b. CS
d. Home

Câu 2: (0,5đ) Để thay cho thay đổi độ cao thấp đường nét vẽ em người sử dụng lệnh:

a. SETPENCOLOR n
c. SETPENSIZE n
b. SETPENSIZE [m n]
d. SETPENCOLOR [m n]

Câu 3: (0,5đ) Một giấy tờ thủ tục nhập LOGO bao gồm bao nhiêu phần:

a. 4
c. 2
b. 3
d. 1

Câu 4: (0,5đ) Trong LOGO nhằm viết lách lên screen dòng sản phẩm chữ “Xin xin chào Việt Nam”, tao người sử dụng câu lệnh:

a. LABEL { Xin xin chào nước Việt Nam }
c. PRINT {Xin xin chào Việt Nam}
b. LABEL [Xin xin chào Việt Nam]
d. PRINT [Xin xin chào Việt Nam]

Câu 5: (0,5đ) Để lưu những giấy tờ thủ tục em đang được viết lách nhập Logo nhập tệp TONGHOP.LGO em gõ lệnh:

a. SAVE [TONGHOP.LGO]
c. TO [TONGHOP.LGO]
b. SAVE “TONGHOP.LGO
d. TO “TONGHOP.LGO

Câu 6: (0,5đ) Khi tiến hành mệnh lệnh PD rùa sẽ:

a. Hạ bút
c. Ẩn mình
b. Nhấc bút
d. Hiện hình

Câu 7: (0,5đ) Để vẽ hình lục giác có tính lâu năm cạnh là 100 bước đi của rùa em dùng mệnh lệnh này sau đây:

a. REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
c. REPEAT 4 [FD 100 RT 60]
b. REPEAT 6 [FD 100 RT 90]
d. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

Câu 8: (0,5đ) Thủ tục tiếp sau đây không đủ đoạn mệnh lệnh này nhằm vẽ được hình bên?

TO BAIHOC2

REPEAT 6 [ ..................... FD 100 RT 60]

END

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

a. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 60]
c. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 60]
b. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 45]
d. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 45]

Câu 9: (0,5đ) Thủ tục tiếp sau đây tiến hành việc làm gì?

TO BAIHOC1

REPEAT 5 [FD 100 WAIT 60 RT 72] WAIT 60

END

a. Vẽ hình vuông
c. Vẽ hình tam giác
b. Vẽ hình lục giác
d. Vẽ hình ngũ giác

Câu 10: (0,5đ) Để thay cho thay đổi color cây viết nhập LOGO, tao người sử dụng lệnh:

a. SETPENSIZE n
c. SETPENCOLOR n
b. SETPENSIZE [m n]
d. SETPENCOLOR [m n]

PHẦN II. TỰ LUẬN (5đ):

Câu 1: (2đ) Em hãy điền nội dung không đủ nhằm hoàn mỹ những câu mệnh lệnh viết lách giấy tờ thủ tục vẽ cái chong chóng hình tiếp sau đây.

TO CHONGCHONG

SETPEN.................................................................... 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT ...........[FD 50 RT 90] BK ........... RT..............]

END

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2: (2đ) Em hãy viết lách giấy tờ thủ tục vẽ hình tô điểm như loại mẫu bên dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3: (1đ) Em hãy viết lách giấy tờ thủ tục vẽ hình tô điểm như loại mẫu bên dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

- Mỗi câu trúng được 0.5 điểm

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

b

a

b

c

b

a

d

d

d

c

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2đ) Em hãy điền nội dung không đủ nhằm hoàn mỹ những câu mệnh lệnh viết lách giấy tờ thủ tục vẽ cái chong chóng hình tiếp sau đây.

TO CHONGCHONG

SETPENCOLOR 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 4 [FD 50 RT 90] BK 50 RT 60]

END

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2: (2đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình tô điểm như loại mẫu bên dưới đây

EDIT “TRANGTRI1

TO TRANGTRI

REPEAT 8 [REPEAT 6 [FD 100 RT 60] RT 45]

END

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3: (1đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình tô điểm như loại mẫu bên dưới đây

EDIT “TRANGTRI2

TO TRANGTRI2

REPEAT 4 [REPEAT 60 [FD 5 RT 6] RT 90]

END

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

1.4 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 4

*Lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập câu vấn đáp trúng nhất kể từ câu 1 cho tới câu 6, nối nội dung ứng ở câu 7 và hoàn mỹ câu 8.

Câu 1. Những mệnh lệnh này được dùng nhập Logo?

A. FD; BK; RT; EU; SC

B. FD; BK; RT; LT; PU

C. WAIT; CS; PD; HT; REPEAT

D. Cả B và C trúng.

Câu 2. Để vẽ một hình lục giác với cạnh lâu năm 100 bước, câu mệnh lệnh này bên dưới đó là đúng?

A. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

B. REPEAT 3 [FD 100 RT 60]

C. REPEAT 6 [FD 50 RT 60]

D. REPEAT 3 [FD 50 RT 60]

Câu 3. Trong những mệnh lệnh sau mệnh lệnh này là tên gọi thủ tục?

A. Tuyết tám cánh

B. Tuyettamcanh.Logo

C. Tuyettamcanh

D. Tuyettamcanh.LGO

Câu 4. Đâu là hình tượng của ứng dụng học tập nhạc MuseScore?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 5. Đâu là tên gọi tệp nhập ứng dụng MuseScore?

A. Muavui.doc

B. Muavui.mscz

C. Muavui.log

D. Muavui.pptx

Câu 6. Nút mệnh lệnh này được cho phép em nghe một bạn dạng nhạc đang được mở?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 7. Nối thương hiệu tổng hợp phím dùng nhập ứng dụng MuseScore ứng với tác dụng của chính nó.

Tên tổng hợp phím

Chức năng

Insert

Chèn nhiều dù nhịp

Ctrl + Insert

Nối thêm 1 dù nhịp

Ctrl + B

Chèn một dù nhịp

Alt + Shift + B

Nối tăng nhiều dù nhịp

Câu 8. Điền số nhập trúng điểm chấm (…) nhằm vẽ những hình theo đuổi mẫu:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

*Thực hành (6 điểm)

Câu 9. Sử dụng ứng dụng MS Logo tuy nhiên em đang được học tập tạo ra tệp bao gồm những giấy tờ thủ tục nhằm đồng thời vẽ được những hình sau:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Xem thêm: Tại sao người ta chỉ dùng cát sông khi xây dựng mà không dùng cát biển hay sa mạc cho nhiều?

* Yêu cầu:

- Mỗi hình chọn 1 color đường nét vẽ không giống nhau.

- Kích thước bước tiến của rùa học viên tùy lựa chọn.

- Lưu tệp với thương hiệu Tenminhtenlop.LGO (VD Tên là Nguyễn Thị Hà lớp 5A tiếp tục lưu tệp là Ha5A.LGO)

Câu 10. Sử dụng ứng dụng MuseScore tuy nhiên em đang được học tập chép lại bạn dạng nhạc sau theo đuổi mẫu:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

* Yêu cầu:

- Sử dụng phông chữ, cỡ chữ, loại chữ, color chữ sao mang lại thích hợp.

- Trong thiết lâp trang giấy má lựa chọn khoảng cách khuông nhạc là 3,175mm.

Lưu bạn dạng nhạc với thương hiệu Tenminhtenlop.LGO (VD Tên là Nguyễn Thị Hà lớp 5A tiếp tục lưu tệp là Ha5A.mscz)

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 

Câu

Đáp án

Bảng điểm

1

D

0.5

2

A

0.5

3

C

0.5

4

D

0.5

5

B

0.5

6

C

0.5

7

Tên tổng hợp phím

Chức năng

Insert

Chèn nhiều dù nhịp

Ctrl + Insert

Nối thêm 1 dù nhịp

Ctrl + B

Chèn một dù nhịp

Alt + Shift + B

Nối tăng nhiều dù nhịp

0.5

8

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

0.5

9

- Viết và tiến hành được giấy tờ thủ tục vẽ hình tròn trụ.

- Viết và tiến hành được giấy tờ thủ tục vẽ 6 hình vuông vắn lồng nhau.

- Vẽ được 2 hình với color vẽ không giống nhau.

- Lưu được tệp theo đuổi đòi hỏi.

1

1

0.5

0.5

10

- Tạo được khuông nhạc và nhập không còn được những nốt nhạc.

- Viết không còn câu nói. mang lại bạn dạng nhạc.

- Chọn được phông chữ, cỡ chữ, loại chữ thích hợp.

- Chọn được khoảng cách khuông nhạc theo đuổi đòi hỏi.

- Lưu được bạn dạng nhạc theo đuổi đòi hỏi.

1

1

0.25

0.5

0.25

2. Đề ganh đua môn Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Tải nhiều

2.1 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Đề 1

A. LÝ THUYẾT: (7 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập câu vấn đáp trúng.

Câu 1:(0.5đ). Nút mệnh lệnh này tại đây nhằm chèn video clip nhập trang trình chiếu?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

Câu 2:(0.5đ) Em người sử dụng phím tắt này nhằm chính thức trình chiếu kể từ trang đầu tiên?

A. F3

B. F4

C. F5

D. F6

Câu 3: (0,5đ) Trong ứng dụng Powerpoint nhằm hình ảnh ở sau phần văn bạn dạng như hình bên dưới tao tiến hành như vậy nào?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

A. Nháy loài chuột lựa chọn hình hình ảnh tiếp sau đó nháy loài chuột nên lựa chọn Send Backward

B. Nháy loài chuột lựa chọn hình hình ảnh tiếp sau đó nháy loài chuột ngược lựa chọn Send To Back

C. Nháy loài chuột lựa chọn văn bạn dạng tiếp sau đó nháy loài chuột nên lựa chọn Send To Back

D. Nháy loài chuột lựa chọn hình hình ảnh tiếp sau đó nháy loài chuột nên lựa chọn Send To Back

Câu 4:(0,5đ) Đâu là mệnh lệnh dùng để làm thay cho thay đổi đường nét vẽ nhập logo?

A. SETPENCOLOR n

B. Set → PenColor

C. Set → PenSize

D. Set → Label Font

Câu 5: (0,5đ) Một giấy tờ thủ tục nhập Logo chính thức và kết đốc bởi?

A. To và Exit

B. To và Edit

C. Edit và End

D. To và End

Câu 6:(0.5đ). Lệnh này tại đây dùng để làm thay cho thay đổi color vẽ nhập Logo?

A. Setpencolor n

B. Setcolor n

C. Pencolor n

D. Setpen n

Câu 7: (0.5đ). Đâu là câu mệnh lệnh trúng muốn tạo giấy tờ thủ tục hinhvuong nhập ứng dụng Logo trong những mệnh lệnh sau?

A. Edit (hinhvuong

B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong

D. Edit [hinhvuong]

Câu 8:(0,5đ) Để tăng dù nhịp nhập ứng dụng MuseScore em người sử dụng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + B

B. Ctrl + I

C. Ctrl + Insert

D. Ctrl + L

Câu 9: (0.5đ). Để ghi câu nói. mang lại bạn dạng nhạc nhập ứng dụng MuseScore, em lựa chọn nốt nhạc cần thiết ghi câu nói. tiếp sau đó nhấn tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + N

B. Shift + N

C. Ctrl + L

D. Shift + L

Câu 10: (0,5đ) Trong ứng dụng MuseScore, nhằm chèn nhiều dù nhịp em người sử dụng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + B

B. Ctrl + Insert

C. Ctrl + I

D. Ctrl + L

Câu 11: (0,5đ) Để giấy tờ thủ tục nhập Logo vẫn tồn tại Khi tắt PC em người sử dụng mệnh lệnh này ?

A. Save cacthutuc

B. Save cacthutuc.lgo

C. Save “cacthutuc

D. Save “cacthutuc.lgo

Câu 12:(0.5đ). Câu mệnh lệnh này tinh chỉnh và điều khiển chú rùa vẽ hình sau:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

A. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 70]

B. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 60]

C. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 50]

D. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 40]

II. TỰ LUẬN (1 điểm)

Em hãy nêu công việc nhằm chèn tiếng động nhập trang trình chiếu?

Trả lời

Các bước nhằm chèn tiếng động nhập trang trình chiếu:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

II. THỰC HÀNH: 3 (điểm) (Thời gian: trăng tròn phút)

Sử dụng ứng dụng MSW Logo nhằm viết lách giấy tờ thủ tục vẽ hình theo đuổi khuôn mẫu sau:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

* Yêu cầu:

- Độ lâu năm từng cạnh của hình vuông vắn nhỏ là trăng tròn bước của Rùa

- Độ lâu năm từng cạnh của chong chóng là 100 bước của Rùa.

- Sử dụng câu mệnh lệnh lựa chọn color cây viết là red color, đường nét vẽ là đường nét loại phụ vương.

Lưu bài xích thực hiện với thương hiệu tệp là: “chongchongvuong.bmp” nhập folder đang được tạo ra bên trên PC.

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 

A: LÝ THUYẾT. (7đ)

I. Trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi đáp án trúng được 0.5đ.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

C

D

C

D

A

C

A

C

B

D

B

II: Tự luận. (1 điểm)

Các bước nhằm chèn tiếng động nhập trang trình chiếu:

- Nháy loài chuột nhập trang trình chiếu cần thiết chèn âm thanh

- Nháy lựa chọn thẻ Insert

- Nháy lựa chọn Audio

- Nháy lựa chọn Audio from File

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ trọng %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế tiếp bài xích trình chiếu

Số câu

2

1

1

4

Số điểm

1

0,5

1

2,5

25%

2. Thế giới Logo

Số câu

5

1

1

7

Số điểm

2,5

0,5

3

6

60%

3. Em học tập nhạc

Số câu

3

3

Số điểm

1,5

1,5

15%

Tổng

Số câu

10

2

1

1

14

Số điểm

5

-

1

-

-

3

-

1

10

100%

Tỷ lệ %

50%

0%

10%

0%

0%

30%

0%

10%

100%

Tỷ lệ theo đuổi mức

50%

10%

30%

10%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (20')

13

7.0

70%

Thực hành (20')

1

3.0

30%

2.2 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Đề 2

Trường Tiểu học tập Lê Hồng Phong

Họ và tên:..........................................

Lớp: ...............

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC ...........

MÔN: TIN HỌC - KHỐI 5

THỜI GIAN: 35 phút

Ngày … tháng…. năm ..........

A. TRẮC NGHIỆM (10 phút) (4 điểm): Em hãy khoanh nhập vần âm trước phương án em nghĩ rằng trúng nhất.

Câu A.1 (0.5đ) (Mức 1): Phím này tại đây dùng để làm kết đốc một quãng văn bạn dạng và xuống dòng?

A. Phím Shift. B. Phím Alt.

C. Phím Enter. D. Phím Ctrl.

Câu A.2 (0.5đ) (Mức1) Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài xích thơ

Tác giả

Sáng tác

Ánh Trăng

Nguyễn Duy

1978

Sang Thu

Hữu Thỉnh

1977

A. Canh trực tiếp lề ngược. B. Canh trực tiếp lề nên.

C. Canh trực tiếp cả nhì lề. D. Canh thân ái.

Câu A.3 (0.5đ) (Mức 2) Một chúng ta học viên ham muốn chèn tấm hình nằm trong lòng bài xích thơ tương tự như hình bên dưới. Tuy nhiên chúng ta bại liệt chỉ chèn tấm hình ở phía bên trên bài xích thơ. Phát biểu này tại đây lý giải trúng về hiện tượng kỳ lạ này?

Đầu vườn nghe động cánh ong

Kìa cây vú sữa Bác trồng năm nao!

Cành cây xanh nắng nóng xôn xao

Chim reo như đón Bác nhập gần đây.

A. Không thể chèn hình ảnh nhập thân ái nội dung bài xích thơ.

B. Không đem mệnh lệnh nhằm tiến hành chèn hình hình ảnh nằm trong lòng bài xích thơ.

C. Đặt con cái trỏ nhập thân ái nội dung bài xích thơ và tiến hành chèn.

D. Đặt con cái trỏ phía bên trên nội dung bài xích thơ và tiến hành chèn.

Câu A.4 (0.5đ) (Mức 2): sành rằng nhập Logo, mệnh lệnh repeat 6 [fd 50 rt 60]

điều khiển chú rùa vẽ hình lục giác đều với phỏng lâu năm cạnh là 50 bước. Phát biểu này tiếp sau đây lý giải trúng về câu mệnh lệnh lặp sau: repeat 10 [repeat 6 [fd 50 rt 60] fd 10]

A) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh lâu năm 50 bước ở địa điểm bất kì

B) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh lâu năm 50 bước và ông xã lên nhau

C) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh lâu năm 50 bước ở địa điểm ngẫu nhiên

D) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh lâu năm 50 bước, những hình trực tiếp cột và xa nhau 10 bước

Câu A.5 (0.5đ) (Mức1) Những tuyên bố này say đâu đúng?

Trong Logo,

A) những mệnh lệnh của một giấy tờ thủ tục mang tên là lucgiac bịa thân ái nhì dòng sản phẩm mệnh lệnh to lớn lucgiac và end

B) nhằm tiến hành một giấy tờ thủ tục lucgiac tao gõ mệnh lệnh lucgiac nhập ngăn mệnh lệnh và nhấn Enter

C) nhằm lưu giấy tờ thủ tục lucgiac nhập bộ nhớ lưu trữ, nhập ngăn mệnh lệnh tao gõ mệnh lệnh edit “lucgiac

D) nhằm lưu những giấy tờ thủ tục nhập tệp baihoc.lgo, nhập ngăn mệnh lệnh tao gõ mệnh lệnh save “baihoc.lgo

Câu A.6 (0.5đ) (Mức 2 Em nên chọn lựa đáp án phù hợp nhằm triển khai xong giấy tờ thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

………….. tamgiac

Repeat 3 [fd 100 ………….. 120]

…………..

A. To, rt, fd.

B. To, rt, over.

C. To, over, fd.

D. To, fd, over.

Câu A.7 (0.5đ) (Mức 1) Ý nghĩa câu lệnh HT LT 90 LABEL [Chao buoi sang] là gì?

A. Rùa hiện nay bản thân, tảo nên 90 phỏng tiến hành viết lách chữ rời khỏi screen.

B. Rùa ẩn bản thân, tảo nên 90 phỏng tiến hành viết lách chữ rời khỏi screen.

C. Rùa ẩn bản thân, tảo ngược 90 phỏng tiến hành viết lách chữ rời khỏi screen.

D. Rùa hiện nay bản thân, tảo ngược 90 phỏng tiến hành viết lách chữ rời khỏi screen.

Câu A.8 (0.5đ) (Mức2) Quý khách hàng Phong người sử dụng nhì câu mệnh lệnh Print [Xin chao] và câu mệnh lệnh Show [Xin chao] để mang dòng sản phẩm chữ rời khỏi screen, tuy nhiên ko được. Câu này tiếp sau đây lý giải đúng?

A. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng để thay thế thay đổi đường nét cây viết.

B. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng nhằm vẽ hình.

C. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng nhằm thay đổi color.

D. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng nhằm tiến hành những phép tắc toán.

B. TỰ LUẬN (25 phút) (6đ)

Câu B.1 (3đ) (Mức 3) Hãy viết lách những mệnh lệnh, dùng câu mệnh lệnh lặp lồng nhau nhằm vẽ hình tại đây từng tam giác đều phải có phỏng lâu năm cạnh bởi vì 50 bước?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu B.2 (3đ) (Mức 4) Em hãy viết lách giấy tờ thủ tục Đa giác năm cạnh với chiều lâu năm từng cạnh là 100 bước.

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ trọng %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

1. Kĩ năng gõ văn bạn dạng bởi vì cách thức 10 ngón

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

2. Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, sửa đổi cấu tạo và căn lề nhập bảng

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

3. Soạn thảo văn bản: Chèn hình hình ảnh nhập văn bản

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

4. Lập trình Logo: Vẽ hình bởi vì vòng lặp lồng nhau

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

3.0

3.5

5. Lập trình Logo: Thực hiện nay những thủ tục

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0.5

0.5

3.0

4.0

6. Lập trình Logo: Tạo những loại mẫu tô điểm, viết lách chữ và thực hiện tính

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

Tổng

Số câu

4

4

1

1

10

Số điểm

2.0

-

2.0

-

-

3.0

-

3.0

10

Tỷ lệ %

20%

0%

20%

0%

0%

30%

0%

30%

100%

Tỷ lệ theo đuổi mức

20%

20%

30%

30%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (10')

8

4

40%

Thực hành (25')

2

6

60%

>> Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

3. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều

 • Bộ Đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
 • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
 • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán; Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt.

Xem thêm: Góc trời Âu giữa lòng Hà Nội, giới trẻ cứ giơ máy check-in là có ảnh đẹp