đề thi tiếng anh lớp 1Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 1Bộ 100 Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, đem đáp án được biên soạn bám sát những cuốn sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên (Family and Friends), iLearn Smart Start chung Giáo viên và bố mẹ nhận thêm tư liệu Đề đua Tiếng Anh lớp 1 kể từ bại chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài bác đua môn Tiếng Anh lớp 1.

Top 100 Đề đua Tiếng Anh lớp một năm 2023 (có đáp án)

Quảng cáo

 • Top 10 Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì một năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì hai năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 Thông tư 22 (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo) đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi


Đề đua Tiếng Anh lớp 1 iLearn Smart Start

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1 iLearn Smart Start

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Cuối kì 1 iLearn Smart Start

 • Đề đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2 iLearn Smart Start

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Cuối kì 2 iLearn Smart Start

 • Đề đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

Tham khảo thêm thắt Bài tập dượt, đề đua lớp 1 hoặc khác:

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 1 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 1 (hàng ngày)

 • Giáo án lớp 1 (các môn học)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Xem thêm: Bật mí loại quả là “vua các loại rau”, ăn thường xuyên giúp chống lão hoá, nấu cách này ai cũng khen tấm tắc

Đề đua Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian dối thực hiện bài: 30 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Complete these words

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 đem đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

II. Read and tick

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 đem đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

III. Tô màu sắc theo đòi khêu ý

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 đem đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 Thông tư 22 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian dối thực hiện bài: 30 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Look at the picture and write “Yes” or “No”

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều

II. Write “b, c, d, e, k, r” lớn complete the words

1. _ o o k

4. _ o l l

2. _ r a hắn o n

5. _ o b o t

3. _ i t e

6. _ r a s e r

III. Count and write

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian dối thực hiện bài: 30 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Look at the picture and complete the word

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

III. Look at the picture and match

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài tập dượt, Đề đua, Giáo án lớp 1

- Đề đua lớp 1:

 • Bộ đề đua Toán lớp 1 (cả phụ vương sách)
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 (cả phụ vương sách)
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 1 (cả phụ vương sách)

- Bài tập dượt lớp 1:

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 1 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài tập dượt Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập dượt Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2
 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Tiếng Việt lớp 1
 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án giáo dục và đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động thưởng thức lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1Lưu trữ: Đề đua Tiếng Anh lớp 1 sách cũ

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 lịch trình sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Xem thêm: Luộc dạ dày đừng vội thả ngay vào nước lạnh: Làm thêm bước này dạ dày trắng tinh, thơm ngon giòn sần sật