đề thi giữa kì 2 toán 6Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích thi đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 6

Top 30 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyển vận tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 sở hữu ma mãnh trận (4 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu ma mãnh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu ma mãnh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp trúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong số phân số sau:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color vô hình vẽ sau đây là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn trặn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng tấp tểnh này sau đấy là đúng?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu trúng trong số câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và sở hữu công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo ra trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tớ tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, sở hữu 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho biết thêm các bạn này vấn đáp trúng.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMI + IN = MN

C. Khi XiaoMI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính (tính nhanh chóng nếu như sở hữu thể):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học viên chất lượng là 9 em.

a) Tính số học viên chất lượng của lớp.

b) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) số học viên khá tự 80% số học viên chất lượng. Tìm số học viên khá của lớp.

c) sành lớp chỉ mất học viên chất lượng và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao cho tới AC = 4 centimet.

a) Điểm C sở hữu nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C sở hữu là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu thiết bị giành thể hiện tại số lượng km hoa trồng vô vườn ở trong phòng tứ các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong số xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và ngôi nhà Mai trồng số hoa đều bằng nhau.

D) Tổng số hoa ngôi nhà Lan và Mai trồng được tự tổng số hoa ngôi nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 thứ tự liên tục, sở hữu 4 thứ tự xuất hiện tại mặt mày 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện tại mặt mày 5 chấm là: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Xem thêm: Ăn một gói mì tôm mỗi ngày, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn?

Câu 6: Tính hóa học của phép tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính gửi gắm hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả tía đáp án trên

Câu 7: Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và 1 phần đường thẳng liền mạch bị phân tách tự điểm O.

D) Tia không trở nên số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều ta được thành quả thứu tự là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện tại phép tắc tính: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua đua tía tổ làm việc của một đội nhóm phát triển được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc sở hữu từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc chất lượng của tất cả group nhiều hơn thế nữa số làm việc khá và đạt của tất cả group là 12 người. Đội trưởng thông tin trúng hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao cho tới AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều tối giản với từng số đương nhiên n.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái ngược của phép tắc tính Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới sở hữu từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái ngược so sánh sinh nhì phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường sở hữu 3h nhằm đùa vô khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa ở quần thể vườn thú; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa những trò chơi; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời lừa lọc nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn còn sót lại nhằm đùa ở quần thể cây trồng và những loại hoa. Hỏi Cường vẫn đùa từng nào giờ ở Khi cây trồng và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào mô tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. sành AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số nguyên vẹn n

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một số trong những nội dung sở hữu vô cỗ Đề thi đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu rất đầy đủ, Thầy/Cô sung sướng lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem thêm thắt đề thi đua Toán 6 sở hữu đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 1 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 1 sở hữu đáp án

 • Bộ Đề thi đua Cuối kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 2 sở hữu đáp án

Mục lục Đề thi đua Toán 6 bám theo chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập luyện và bửa túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề thi đua học viên chất lượng toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Loạt bài xích Đề thi đua Toán 6 | Đề thi đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm rất đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp cho bạn giành điểm trên cao trong số bài xích đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 6 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: 4 con giáp thích chiến tranh lạnh, khiến mọi việc rơi vào bế tắc