dãy điện hóa kim loạiDãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể (Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại)

Với mục tiêu hùn học viên đơn giản và dễ dàng rộng lớn trong công việc ghi nhớ sản phẩm năng lượng điện hóa, VietJack biên soạn phiên bản Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể (Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại). Hi vọng loạt bài xích này tiếp tục như thể cuốn buột tay kỹ năng và kiến thức và công thức giúp cho bạn học tập chất lượng môn Hóa học tập.

Bạn đang xem: dãy điện hóa kim loại

I. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI THÔNG DỤNG VÀ CÁCH GHI NHỚ.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là phần nội dung rất rất cần thiết của chất hóa học vô sinh. Phải cầm được kỹ năng và kiến thức này, các bạn mới nhất hoàn toàn có thể học tập chất lượng phần chất hóa học vô sinh vô lịch trình học tập.

Tuy nhiên, sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại kha khá lâu năm và phức tạp. Một trong mỗi cơ hội học tập nằm trong, ghi nhớ lâu sản phẩm năng lượng điện hóa được chúng ta học viên vận dụng là học tập nằm trong bằng phương pháp đổi khác trở nên một quãng thơ.

Chẳng hạn như:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Hay hoàn toàn có thể đổi khác rằng:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Hay nhằm ghi nhớ tăng địa điểm của những cặp lão hóa – khử của sắt kẽm kim loại Fe hoàn toàn có thể ghi nhớ vày đổi khác thành:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Bạn này học tập chất lượng Văn thì hoàn toàn có thể ghi nhớ bài xích thơ sau: “Mấy điều về sản phẩm năng lượng điện hóa”

MẤY LỜI VỀ DÃY ĐIỆN HÓA

Dãy năng lượng điện hóa O sau khử trước (1)

Phản ứng theo gót quy ước alpha

Nhưng rất cần phải hiểu thâm thúy xa

Trước sau chân thành và ý nghĩa mới nhất là trở nên công

Kali, Can, Nát tiên phong

Ma, Nhôm, Man, Kẽm tiếp ko chịu đựng hèn

Sắt rồi Cô cho tới Niken

Thiếc, Chì dẫu lờ đờ cũng ngay tắp lự theo gót chân

Hiđro, Đồng, Bạc Tình, Thủy ngân,

Bạch kim, Vàng nữa chịu đựng phần đứng sau.

Ba kim (loại) vượt trội nhất ở đầu

Vào hỗn hợp muối hạt nước đâu “hủy liền”.

Khí cất cánh, muối hạt lại bắt gặp kiềm,

Đổi trao phản xạ là quyền bọn chúng thôi.

Các sắt kẽm kim loại không giống dễ dàng rồi,

Vào hỗn hợp muối hạt trước thời đẩy sau.

Với axit, ghi nhớ bảo nhau:

Khử được hát nằm trong (H+), nên đâu đơn giản và dễ dàng.

Từ Đồng cho tới cuối sản phẩm,

Sau Hiđro đấy, chẳng tan một chút nào.

Vài điều thảo luận, thay đổi trao,

Vun cây “Vườn Hóa” vui vẻ này vui vẻ hơn

(chú ý (1): Kim loại đứng trước sở hữu tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau, cation đàng sau sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn cation phía trước)

Như vậy, các bạn hãy gom những sắt kẽm kim loại ngay gần nhau trở nên một group và đổi khác trở nên đoạn thơ này tuy nhiên bản thân dễ dàng nằm trong nhằm học tập tiếp tục dễ dàng ghi nhớ rộng lớn thật nhiều.

II. LÝ THUYẾT VỀ DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

1. Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là gì?

Trong phản xạ chất hóa học, cation sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể nhận electron nhằm phát triển thành nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại và ngược lại, nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể nhượng bộ electron muốn tạo trở nên cation sắt kẽm kim loại.

Cụ thể như:

Cu2+ + 2e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại Cu

Ag+ + 1e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại Ag

Tổng quát:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Dạng lão hóa và dạng khử của và một yếu tắc sắt kẽm kim loại tạo ra cặp lão hóa – khử (Mn+/M).

Như vậy, sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là sản phẩm những cặp lão hóa - khử của sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại và hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

2. Ý nghĩa sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

a) So sánh tính lão hóa – khử

- Tính lão hóa của ion Mn+ càng mạnh thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng yếu ớt và ngược lại (tính lão hóa của ion Mn+ càng yếu ớt thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng mạnh).

- Cụ thể như:

+ Kim loại Na sở hữu tính khử mạnh bởi vậy ion Na+ sở hữu tính lão hóa yếu ớt.

+ Ion Ag+ sở hữu tính lão hóa mạnh bởi vậy sắt kẽm kim loại Ag sở hữu tính khử yếu ớt.

Ví dụ 1: Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+ hạn chế dần dần theo gót trật tự này sau đây?

A. Fe3+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Fe2+, Fe3+.

C. Fe3+, Mg2+, Fe2+.

D. Mg2+, Fe3+, Fe2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Fe3+.

Theo chiều kể từ trái khoáy lịch sự nên vô sản phẩm năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần → chiều hạn chế dần dần tính oxi hóa của ion sắt kẽm kim loại là: Fe3+, Fe2+, Mg2+.

b) Xác toan chiều phản xạ lão hóa – khử

- Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại được chấp nhận Dự kiến chiều của phản xạ thân thiện nhị cặp lão hóa – khử theo gót quy tắc alpha (α): Phản ứng thân thiện nhị cặp lão hóa – khử tiếp tục xẩy ra theo hướng hóa học lão hóa mạnh rộng lớn tiếp tục lão hóa hóa học khử mạnh rộng lớn, sinh rời khỏi hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn và hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

- Cách xác lập chiều của phản xạ lão hóa – khử theo gót quy tắc alpha:

Tổng quát

Giả sử sở hữu nhị cặp lão hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong bại liệt cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y vô sản phẩm năng lượng điện hóa). Xác toan chiều của phản xạ lão hóa khử.

Bước 1: Viết nhị cặp lão hóa – khử theo như đúng trật tự vô sản phẩm năng lượng điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 2: kề dụng quy tắc alpha (α)

Phản ứng xẩy ra theo hướng mũi thương hiệu như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác toan chiều phản ứng

Phản ứng xẩy ra như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Ví dụ 2: Xác toan chiều phản xạ xẩy ra thân thiện nhị cặp Fe2+/ Fe và Cu2+/ Cu.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Theo trật tự động sản phẩm năng lượng điện hóa sở hữu cặp Fe2+/ Fe đứng trước cặp Cu2+/ Cu.

Bước 2: kề dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác toan chiều phản ứng

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Phản ứng xẩy ra theo hướng ion Cu2+ lão hóa Fe muốn tạo rời khỏi Fe2+ và Cu.

c) Xét một phản xạ lão hóa - khử xẩy ra hoặc không

Để xét một phản xạ lão hóa – khử sở hữu xẩy ra hay là không cần thiết cầm được quy tắc alpha: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

Ví dụ 3: Phản ứng này tại đây không xảy ra?

A. Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

B. Cu2+ + Mg → Cu + Mg2+

C. Cu + Zn2+ → Cu2+ + Zn

D. Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

Hướng dẫn giải:

Phản ứng C ko xẩy ra vì thế tính lão hóa của Zn2+ yếu ớt rộng lớn Cu2+, bởi vậy Zn2+ ko thể lão hóa được Cu trở nên Cu2+.

Ví dụ 4: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư. Có phản xạ chất hóa học xẩy ra không? Nếu sở hữu phản xạ chất hóa học xẩy ra, hãy viết lách phương trình chất hóa học minh họa.

Hướng dẫn giải:

- Ta sở hữu Fe sở hữu tính khử mạnh rộng lớn Ag, bởi vậy Fe hoàn toàn có thể khử được Ag+ trở nên Ag. Do bại liệt khi cho tới bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 sẽ sở hữu được phản xạ chất hóa học xẩy ra.

- kề dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Phản ứng xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau bại liệt vì thế AgNO3 dư, nối tiếp sở hữu phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

- Vậy khi cho tới bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, chỉ việc viết lách vày 1 PTHH như sau:

Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag

Những ý khi thực hiện bài xích tập:

- Các sắt kẽm kim loại đứng trước hiđro vô sản phẩm năng lượng điện hóa hoàn toàn có thể thuộc tính được với axit (HCl, H2SO4 loãng) nhằm giải tỏa H2.

- Các sắt kẽm kim loại đứng phần bên trước sở hữu tính khử mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại đứng sau nó. Như vậy, nên ứng chất hóa học xẩy ra khi cho tới sắt kẽm kim loại vô hỗn hợp muối hạt đó là phản xạ của sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn đẩy những sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn thoát ra khỏi muối hạt.

- Khi cho tới sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh rộng lớn thuộc tính với cùng 1 hỗn hợp chứa chấp láo phù hợp những muối hạt tan của đa số sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu ớt rộng lớn cần thiết Note cho tới trật tự những phản ứng: Kim loại tiếp tục thuộc tính với ion sắt kẽm kim loại sở hữu tính lão hóa mạnh hơn trước đây.

Tuy nhiên, sở hữu những tình huống nước ngoài lệ vô quy tắc α như:

+ Khi cho tới sắt kẽm kim loại kiềm, hoặc một số sắt kẽm kim loại kiềm thổ (Li, Na, K, Ca …) vô hỗn hợp muối hạt thì sắt kẽm kim loại tiếp tục phản xạ với nước trước, tiếp sau đó bazơ sinh rời khỏi tiếp tục phản xạ với hỗn hợp muối hạt.

Ví dụ: Cho Na vô hỗn hợp FeCl3, xẩy ra những PTHH sau:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

+ Những sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cr ko phản xạ với axit nitric (HNO3) quánh, nguội và axit sunfuric (H2SO4) quánh, nguội.

+ Những sắt kẽm kim loại đứng ở cuối sản phẩm năng lượng điện hóa như Pt, Au,… sẽ không còn thuộc tính được với axit.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1. Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ hạn chế dần dần theo gót trật tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều kể từ trái khoáy lịch sự nên vô sản phẩm năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Chiều hạn chế dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 2: Tính khử của những sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cu, Ag, Zn hạn chế dần dần theo gót loại tự:

A. Al, Cu , Ag , Zn, Fe.

B. Fe, Cu , Ag , Al, Zn.

C. Fe , Al, Cu , Ag , Zn.

D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Các sắt kẽm kim loại được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Theo chiều kể từ trái khoáy lịch sự nên vô sản phẩm năng lượng điện hóa tính khử của sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần.

Chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Câu 3: Cho những phản xạ hoá học tập bên dưới dạng ion thu gọn:

3Mg + 2Al3+ → 3Mg2+ + 2Al (1)

Al + 3Fe3+ → 3Fe2+ + Al3+ (2)

2Al + 3Fe2+ → 2Al3+ + 3Fe (3)

Tính oxi hoá của những ion sắt kẽm kim loại được bố trí theo gót trật tự hạn chế dần dần là

A. Al3+; Fe3+; Fe2+; Mg2+.

B. Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

C. Mg2+; Fe2+; Fe3+; Al3+.

D. Al3+; Mg2+; Fe2+; Fe3+.

Xem thêm: Đang nghèo cũng đừng nản, 4 con giáp khổ trước sướng sau, càng hậu vận càng có tiền

Hướng dẫn giải

Chọn B

Ta có: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

Từ phương trình (1) có: Tính lão hóa Al3+ > Mg2+.

Từ phương trình (2) có: Tính lão hóa Fe3+ > Al3+; Fe3+ > Fe2+.

Từ phương trình (3) có: Tính lão hóa của Fe2+ > Al3+.

Vậy chiều hạn chế dần dần tính oxi hóa: Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

Câu 4: Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Dựa vô sản phẩm năng lượng điện hóa sở hữu chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử càng yếu ớt thì ion sắt kẽm kim loại sở hữu tính lão hóa càng mạnh.

Chiều tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Câu 5: Trong những sắt kẽm kim loại Fe, Cu, Ag, Mg sắt kẽm kim loại khử được ion Cu2+ là:

A. Fe, Mg, Ag.

B. Fe , Ag.

C. Mg, Ag.

D. Mg, Fe.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Theo sản phẩm năng lượng điện hóa thì Mg và Fe đứng trước Cu, bởi vậy Mg và Fe khử được ion Cu2+.

Câu 6: Trong sản phẩm năng lượng điện hoá, cặp oxi hoá - khử Fe3+ / Fe2+ đứng sau cặp Cu2+ / Cu0 thì tính oxi hoá:

A. Fe3+ > Cu2+.

B. Fe3+ < Cu2+.

C. Fe2+ > Fe3+.

D. Fe2+ > Cu2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Câu 7: Từ phương trình ion thu gọn gàng sau: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag.

Kết luận này tiếp sau đây không đúng?

A. Cu2+ sở hữu tính oxi hoá mạnh rộng lớn Ag+.

B. Cu sở hữu tính khử mạnh rộng lớn Ag.

C. Ag+ sở hữu tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

D. Cu bị oxi hoá vày ion Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra theo gót chiều: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

→ A sai vì như thế Ag+ sở hữu tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

Câu 8: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm kết đốc thí sát hoạch được hỗn hợp X bao gồm những hóa học tan là

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta sở hữu những PTHH xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau bại liệt nối tiếp sở hữu phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

Vậy những hóa học tan sở hữu vô hỗn hợp sau phản xạ là: Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Câu 9: Ngâm đinh Fe tinh khiết vô 200 ml hỗn hợp CuSO4. Sau phản xạ kết đốc lấy đinh Fe rời khỏi cọ nhẹ nhõm và thực hiện thô thấy lượng đinh Fe tăng 0,8 gam. Nồng chừng CuSO4 thuở đầu là

A. 0,52 M.

B. 0,5 M.

C. 5 M.

D. 0,25 M.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

a → a mol

mđinh Fe tăng = mCu sinh rời khỏi (bám vào) – mFe pư

hay 0,8 = 64a – 56a → a = 0,1 mol

CM(CuSO4) = Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại = 0,5M

Câu 10: Ngâm Cu dư vô hỗn hợp AgNO3 nhận được hỗn hợp X, tiếp sau đó dìm Fe dư vô hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y gồm:

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Cho Cu dư vô AgNO3:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

→ Dung dịch X là Cu(NO3)2.

Ngâm Fe dư vô hỗn hợp X:

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.

Câu 11: Phương trình phản xạ sai

A. Zn + Pb2+ → Zn2+ + Pb.

B. Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+.

C. Cu + Fe2+ → Cu2+ + Fe.

D. Al + 3Ag+ → Al3+ + Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Các cặp lão hóa – khử được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Vậy phản xạ C sai vì thế cặp Cu2+/ Cu đứng sau cặp Fe2+/ Fe bởi vậy Cu ko thể khử được Fe2+ trở nên Fe.

Câu 12: Cho 5,6g Fe vô 200 ml hỗn hợp láo phù hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi kết đốc phản xạ nhận được hóa học rắn sở hữu lượng là

A. 4,72g.

B. 5,28g.

C. 7,52g.

D. 2,56g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có: nFe = 0,1 mol; nAg+ = 0,02 mol; nCu2+ = 0,04 mol.

Phản ứng xẩy ra theo gót trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Chất rắn sau phản xạ gồm: Fe : 0,05 mol; Ag: 0,02 mol; Cu: 0,04 mol

Khối lượng hóa học rắn sau phản ứng: m = 0,05.56 + 0,02.108 + 0,04.64 = 7,52 gam.

Câu 13: Cho 0,01 mol Fe vô 50 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau khi phản xạ kết đốc thì lượng Ag nhận được là

A. 2,16g

B. 5,4g

C. 3,24g

D. độ quý hiếm không giống.

Hướng dẫn giải:

Số mol AgNO3: 0,05 mol

Phản ứng xẩy ra theo gót trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

→ nAg = 0,03 mol, mAg = 0,03.108 = 3,24 gam.

Câu 14: Cho thanh Fe vô 100ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1M. Khi phản xạ kết đốc thì lượng thanh Fe

A. hạn chế 0,56 g.

B. hạn chế 0,08 g.

C. tăng 0,08 g.

D. tăng 0,80 g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

0,01 ← 0,01 → 0,01 mol

Ta có: mCu sinh ra – mFe pư = (64 – 56).0,01 = 0,08 gam.

Vậy lượng thanh Fe tăng 0,08 gam.

Câu 15: Cho một mẩu sắt kẽm kim loại kali vô lượng dư hỗn hợp CuSO4 thì nhận được thành phầm sau cuối gồm:

A. Cu(OH)2, K2SO4 và H2.

B. Cu(OH)2 và K2SO4.

C. Cu và K2SO4.

D. KOH và H2.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra như sau:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

Vậy thành phầm sau cuối gồm: H2; K2SO4, Cu(OH)2.

Xem tăng những bài xích tổ hợp kỹ năng và kiến thức và công thức Hóa học tập cơ phiên bản không hề thiếu và cụ thể khác:

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập 10, 11, 12 rất rất hay

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập hữu cùng cực hay

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập vô cùng cực hay

  • Hệ thống kỹ năng và kiến thức, công thức cơ phiên bản Hóa học tập lớp 8, 9 không hề thiếu, chi tiết

  • Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền cho tới teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: Ném hai chai nước vào máy giặt: Mẹo hay tăng độ sạch, giảm hao mòn quần áo