đảng và nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

Câu hỏi:

23/08/2019 54,713

Bạn đang xem: đảng và nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

A. nhân tố ra quyết định nhằm cải cách và phát triển nước nhà.

B. yếu tố cần thiết vô quyết sách của Nhà nước.

C. quyết sách xã hội cơ phiên bản.

D. quốc sách tiên phong hàng đầu.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Lời giải: Đảng và Nhà việt nam coi dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy là quốc sách tiên phong hàng đầu.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những mẫu mã dạy dỗ là nội dung cơ phiên bản của phương phía nào là bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. Thực hiện nay công bình xã hội vô dạy dỗ.

Câu 2:

Phát triển dạy dỗ là việc nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân.

B. Đảng và Nhà nước.

C. Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

D. Nhà nước, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

Câu 3:

Một trong mỗi phương phía cơ phiên bản của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy ở việt nam là

A. nâng lên dân trí, đào tạo và giảng dạy lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Xem thêm: Đàn bà có hết 3 đặc điểm sau thì hôn nhân không hạnh phúc, muốn giấu cũng không giấu được

B. nâng lên unique, hiệu suất cao dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy.

C. nâng lên nắm vững và nút thưởng thức văn hóa truyền thống.

D. nâng lên hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt khoa học tập và technology.

Câu 4:

Thực hiện nay công bình xã hội vô dạy dỗ nhằm

A. đáp ứng quyền học hành trong cả đời của công dân

B. tạo ra từng ĐK nhằm người nghèo nàn với thời cơ được học hành.

C. tạo ra môi trường thiên nhiên mang đến công dân nâng lên trí tuệ.

D. thỏa mãn nhu cầu nhu yếu học hành của công dân.

Câu 5:

Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cải cách và phát triển dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy là tiến hành nội dung của phương phía nào?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Thực hiện nay công bình xã hội vô dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Câu 6:

Phương phía nào là sau đây của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy đem chân thành và ý nghĩa nhân bản thâm thúy của việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao unique, hiệu suất cao dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Thực hiện nay công bình xã hội vô dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.