đặc điểm của phong trào cần vương là

Câu hỏi:

20/01/2020 17,274

Bạn đang xem: đặc điểm của phong trào cần vương là

A. Là trào lưu yêu thương nước theo đuổi khuynh phía và ý thức hệ phong con kiến.

Đáp án chủ yếu xác

B. Là trào lưu yêu thương nước theo đuổi khuynh phía dân công ty tư sản.

C. Là trào lưu yêu thương nước theo đuổi khuynh phía vô sản.

D. Là trào lưu yêu thương nước của những giai tầng quần chúng.

Đặc điểm của trào lưu Cần vương vãi là trào lưu yêu thương nước theo đuổi khuynh phía và ý thức hệ phong con kiến. Bởi trào lưu này được đề xướng vày Tôn Thất Thuyết thay cho vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thâ, sĩ phu và quần chúng toàn nước vì thế vua nhưng mà kháng chiến. Hơn nữa, tiềm năng sau cùng của trào lưu là lập lại chính sách phong con kiến bởi vua hàng đầu.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác lạ về quy tế bào thân thiện “Chiến giành quánh biệt” với “Chiến giành viên bộ”

A. Chỉ ra mắt ở miền Nam   

B. Diễn rời khỏi ở cả miền Nam và miền Bắc

C. Diễn rời khỏi bên trên toàn Đông Dương   

D. Chỉ ra mắt ở chống Đông Nam Bộ

Câu 2:

Trong giai đoạn 1954 – 1975, sự khiếu nại này ghi lại bước cách tân và phát triển của cách mệnh ở miền Nam gửi kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng sang trọng thế tiến thủ công?

A. ”Đồng khởi”    

B. Chiến thắng Ấp Bắc

C. Chiến thắng Vạn Tường  

D. Chiến thắng Bình Giã

Câu 3:

Khó khăn mới mẻ so với cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp của quần chúng tớ nhập thời điểm cuối năm 1949 đầu năm mới 1950 là gì?

A. Mĩ can thiệp thâm thúy và bám líu thẳng nhập trận chiến giành Đông Dương.

B. Cuộc kháng chiến của quần chúng tớ tổ chức nhập ĐK trọn vẹn tự động lực cơ hội sinh.

Xem thêm: Cuối tuần này (23/9- 24/9): 3 tuổi gọi nhau mà gánh lộc về, 1 tuổi đen hết chỗ nói

C. Pháp tăng nhanh kiến tạo quân team tay sai và xây dựng cơ quan ban ngành bù nom.

D. Tương quan liêu lực lượng thân thiện tớ và địch chênh chếch theo đuổi khunh hướng chất lượng tốt cho tới Pháp và bất lợi cho tới tớ.

Câu 4:

Sắp xếp trật tự the thời hạn những cuộc kháng chiến kháng nước ngoài xâm của dân tộc bản địa tớ trong số thế kỉ X – XV:

1. Kháng chiến kháng Tống thời Tiền Lê.

2. Kháng chiến kháng quân Mông – Nguyên thời Trần.

3. Kháng chiến kháng Tống thời Lí.

4. Khởi nghĩa Lam Sơn.

A.1, 2, 3, 4   

B. 2, 3, 4, 1 

C. 1, 3, 2, 4 

D. 3, 2, 4, 1

Câu 5:

Sau Chiến giành trái đất loại nhị đến giờ, Trung Quốc đã

A. Tiếp tục hoàn thành xong những mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân, tăng trưởng kiến tạo CNXH.

B. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

C. Cách đầu tiến thủ lên kiến tạo CNXH.

D. Tiến ên kiến tạo chính sách TBCN.

Câu 6:

Phong trào “vô sản hóa” (1928) có công năng gì?

A. Tăng cường con số người công nhân thao tác làm việc trong số xí nghiệp, nhà máy, hầm mỏ.

B. Nâng cao ý thức chủ yếu trị của giai cấp cho người công nhân, xúc tiến trào lưu người công nhân cách tân và phát triển uy lực, phát triển thành cốt cán của trào lưu đấu giành nội địa.

C. Thúc đẩy cuộc đấy giành của dân cày, tè tư sản và người công nhân.

D. Chuẩn bị thẳng cho việc Thành lập của Đảng Cộng sản nước Việt Nam.