cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước

Câu hỏi:

10/05/2020 41,932

Bạn đang xem: cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước

A. While < ĐK > to tướng < câu mệnh lệnh >;

B. While < ĐK > to tướng < câu mệnh lệnh 1 > tự < câu mệnh lệnh 2 >;

C. While < ĐK > tự ;< câu mệnh lệnh >;

D. While < ĐK > tự < câu mệnh lệnh >;

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số phiên không biết trước:

   while <điều kiện> tự <câu lệnh>; trong đó:

   + Điều kiện: thông thường là 1 trong những quy tắc sánh sánh

   + Câu lệnh: rất có thể là câu mệnh lệnh đơn giản và giản dị hoặc câu mệnh lệnh ghép.

   Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu mệnh lệnh sau giải việc nào:

   While M <> N do

   If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn số 1 của M và N

Câu 2:

Hãy cho thấy thành phẩm của đoạn công tác bên dưới đây:

a:=10; While a < 11 tự write (a);

A. Trên screen xuất hiện tại một vài 10

B. Trên screen xuất hiện tại 10 chữ a

C. Trên screen xuất hiện tại một vài 11

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 3:

Vòng lặp While – tự kết cổ động Lúc nào

Xem thêm: Người khôn ngoan thật sự sẽ không can thiệp vào 3 chuyện này của bạn bè, càng thân thiết càng im lặng

A. Khi một ĐK mang đến trước được thỏa mãn

B. Khi đầy đủ số vòng lặp

C. Khi tìm ra Output

D. Tất cả những phương án

Câu 4:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới Lúc S>108. Điều khiếu nại nào là tại đây mang đến vòng lặp while – tự là đúng:

A. While S>=108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

D. While S >= E8 do

Câu 5:

Việc thứ nhất nhưng mà câu mệnh lệnh While ... tự cần thiết tiến hành là gì?

A. Thực hiện tại < câu mệnh lệnh > sau kể từ khóa Do

B. Kiểm tra độ quý hiếm của < ĐK >

C. Thực hiện tại câu mệnh lệnh sau kể từ khóa Then

D. Kiểm tra < câu mệnh lệnh >

Câu 6:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số phiên lặp không biết trước?

A. Ngày tắm nhì lần

B. Học bài xích cho đến Lúc nằm trong bài

C. Mỗi tuần lên đường cửa hàng sách một lần

D. Ngày tiến công răng 2 lần

TÀI LIỆU VIP VIETJACK