công thức phân tử của glixerol

Câu hỏi:

30/10/2019 21,310

Bạn đang xem: công thức phân tử của glixerol

A. C3H8O3.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Glixerol sở hữu CTPT là C3H8O3 ứng với công thức C3H5(OH)3

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 7,8 gam láo hợp ý nhì ancol đơn chức, tiếp đến nhau nhập mặt hàng đồng đẳng thuộc tính không còn với 4,6 gam Na, nhận được 12,25 gam hóa học rắn. Hai ancol tê liệt là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. CH3OH và C2H5OH.

Câu 2:

Trên nhãn chai rượu cồn hắn tế ghi "cồn 70°". Cách ghi tê liệt ý nghĩa là

A. 100 ml rượu cồn nhập chai sở hữu 70 ml rượu cồn vẹn toàn hóa học.

B. nhập chai rượu cồn sở hữu 70 ml rượu cồn vẹn toàn hóa học.

C. rượu cồn này sôi ở 70°C

D. 100 ml rượu cồn nhập chai sở hữu 70 mol rượu cồn vẹn toàn hóa học.

Câu 3:

Để tạo ra 10 lít C2H5OH 46o (d = 0,8 g/mL) cần thiết từng nào kilogam tinh ma bột biết hiệu suất của tất cả quy trình tạo ra đạt 80% ?

A. 16,200 kilogam.

B. 12,150 kilogam.

C. 5,184 kilogam.

D. 8,100 kilogam.

Xem thêm: Ném hai chai nước vào máy giặt: Mẹo hay tăng độ sạch, giảm hao mòn quần áo

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau: 

1. lão hóa ko trọn vẹn ancol bởi vì CuO tao nhận được anđehit

2. đun rét mướt ancol etylic với H2SO4 đặc tao nhận được ete

3. etylen glycol thuộc tính được với hỗn hợp Cu(OH)2 cho tới hỗn hợp color xanh

4. ancol anlylic làm mất đi color hỗn hợp KMnO4

5. hidrat hóa trọn vẹn anken nhận được ancol bậc 1

Số tuyên bố trúng là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 5:

Cho 10,6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với Na tạo thành 2,24 lít H2 (đktc). Thành phần % theo dõi khối lượng của ancol có lượng phân tử to hơn là

A. 30,19%

B. 43,4%

C. 56,6%

D. 69,81%

Câu 6:

Đốt cháy trọn vẹn 1 mol rượu no X nhớ dùng vừa vặn đầy đủ 3,5 mol O2. Công thức phân tử của X là:

A. C3H8O3

B. C4H10O2

C. C3H8O2

D. C2H6O2