công thức của triolein là

Câu hỏi:

22/08/2019 268,623

Bạn đang xem: công thức của triolein là

B. (C17H33COO)3C3H5.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Triolein là trieste của glixerol với axit oleic.

Công thức của triolein là (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5

Chọn B

Một số axit mập thông thường gặp gỡ cơ là:

● C17H35COOH : Axit Stearic

● C17H33COOH : Axit Olein

● C17H31COOH : Axit Linoleic

● C15H31COOH : Axit Panmitic

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho glixerol phản xạ với láo lếu thích hợp axit mập bao gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được đưa đến tối nhiều là

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 2:

Để biến đổi một vài dầu mỡ rắn hoặc bơ tự tạo người tớ triển khai quy trình nào là sau đây?

A. hiđro hóa (xt Ni).

B. cô cạn ở sức nóng chừng cao.

C. thực hiện giá tiền.

D. xà chống hóa.

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Chất mập được gọi công cộng là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

(b) Chất mập nhẹ nhàng rộng lớn nước, ko tan nội địa tuy nhiên tan nhiều vô dung môi cơ học.

(c) Phản ứng thủy phân hóa học mập vô môi trường thiên nhiên axit là phản xạ thuận nghịch ngợm.

(d) Tristearin, triolein sở hữu công thức theo thứ tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố trúng là

Xem thêm: Con số may mắn hôm nay 24/9/2023: Thần Tài ban số LỘC!

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 4:

Phản ứng thân mật C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 quánh, đun nóng) là phản ứng

A. este hóa.

B. trùng dừng.

C. trùng khớp.

D. xà chống hóa.

Câu 5:

Thủy phân este Z vô môi trường thiên nhiên axit chiếm được nhì hóa học cơ học X và Y (MX < MY). phẳng phiu một phản xạ rất có thể trả hoá X trở thành Y. Chất Z ko thể là

A. metyl propionat

B. etyl axetat

C. vinyl axetat

D. metyl axetat

Câu 6:

Khi thủy phân hóa học nào là tại đây tiếp tục chiếm được glixerol?

A. Este đơn chức.

B. Etyl axetat.

C. Chất mập.

D. Peptit.