cơ cấu ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng

Câu căn vặn liên quan

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- xây cất với xu hướng

  Bạn đang xem: cơ cấu ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng

  Trong điểm tài chính công nghiệp- xây cất với xu hướng

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 2005, lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • So với đòi hỏi trở nên tân tiến của quốc gia nhập quy trình tiến độ hiện

  So với đòi hỏi trở nên tân tiến của quốc gia nhập quy trình tiến độ lúc bấy giờ, vận tốc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính của VN trình diễn ra

 • Thành phần tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu trang bị thích hợp nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Đâu là sự việc chuyển dời cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

  Xem thêm: Nhận điện thoại từ số lạ thấy nói câu này, đừng trả lời mà hãy tắt máy ngay

  Đâu là sự việc chuyển dời cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân bám theo bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận lăm le đích thị nhất là :

 • Ý nào là ko đích thị về chuyển dời cơ cấu tổ chức cương vực tài chính, ở n

  Ý nào là ko đích thị về chuyển dời cơ cấu tổ chức cương vực tài chính, ở VN đang được hình thành:

 • Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng tự sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng tự sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( bám theo nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( bám theo nghĩa hẹp) của VN, ngành lắc tỉ trọng tối đa là :

  Xem thêm: 15 ngày cuối cùng tháng 8 Âm: 4 tuổi tiền vào như nước, 1 tuổi đắc lộc đắc tài ngồi không cũng có tiền