chuyển động tròn đều có

Câu hỏi:

05/06/2020 84,596

Bạn đang xem: chuyển động tròn đều có

A. vectơ vận tốc ko đổi.

B. tốc độ dài phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

C. tốc độ góc phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo

D. gia tốc có độ lớn phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

+ Vectơ véc tơ vận tốc tức thời vô hoạt động tròn xoe đều luôn luôn với phương tiếp tuyến với đàng tròn xoe hành trình. Trong hoạt động tròn xoe đều, vectơ véc tơ vận tốc tức thời với phương luôn luôn trực tiếp thay cho thay đổi.

+ Tốc phỏng góc của hoạt động tròn xoe đều là đại lượng đo vị góc tuy nhiên nửa đường kính cù quét tước được vô một đơn vị chức năng thời hạn, ko tùy thuộc vào nửa đường kính hành trình.

+ Tốc độ dài ko phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

+ Độ rộng lớn của tốc độ phía tâm:

 28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn xoe đều vô cùng hoặc với đáp án (phần 1) 

luôn tùy thuộc vào nửa đường kính hành trình.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật chuyển động theo dõi đường tròn bán kính r = 100 centimet với gia tốc hướng tâm an=4cm/s2. Chu kì T của chuyển động vật đó là

A. 8π(s).

B. 6π(s)

C. 12π(s)

D. 10π(s)

Câu 2:

Câu nào tại đây nói về gia tốc vô chuyển động tròn đều là sai?

A. Vectơ gia tốc luôn luôn hướng vào tâm quỹ đạo.

B. Độ lớn của gia tốc a=V2R=R.ω2 , với v là vận tốc, R là bán kính quỹ đạo.

C. Gia tốc hướng trọng tâm đặc trưng mang lại sự biến thiên về độ lớn của vận tốc

D. Vectơ gia tốc luôn luôn vuông góc với vec tơ vận tốc ở mọi thời điểm.

Câu 3:

Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 centimet, kim phút dài 15 centimet. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:

Xem thêm: Người có tâm địa xấu xa, ‘bậc thầy che đậy’ thường làm 5 việc: Xung quanh bạn có ai?

A. 1,52.10-4 rad/s ; 1,82.10-3rad/s.

B. 1,45.10-4 rad/s ; 1,74.10-3 rad/s.

C. 1,54.10-4 rad/s ; 1,91.10-3 rad/s

D. 1,48.10-4rad/s ; 1,78.10-3 rad/s

Câu 4:

Các công thức contact thân thuộc véc tơ vận tốc tức thời lâu năm với véc tơ vận tốc tức thời góc, và tốc độ hướng trọng tâm với vận tốc lâu năm của hóa học điểm hoạt động tròn xoe đều là:

A. v=ωr,αht=v2r

B.ω=v.r, αht=v2r

Cv=ωr,αht=v2r

D. v=ωr,αht=vr

Câu 5:

Chọn câu chính.

A. Trong những chuyển động tròn đều có nằm trong nửa đường kính, hoạt động nào là với chu kỳ luân hồi cù to hơn thì với véc tơ vận tốc tức thời lâu năm to hơn.

B. Trong hoạt động tròn xoe đều, hoạt động nào là với chu kỳ luân hồi cù nhỏ hơn vậy thì với véc tơ vận tốc tức thời góc nhỏ rộng lớn.

C. Trong những hoạt động tròn xoe đều, hoạt động nào là với tần số to hơn thì với chu kỳ luân hồi nhỏ hơn

D. Trong những hoạt động tròn xoe đều, với nằm trong chu kỳ luân hồi, hoạt động nào là với nửa đường kính nhỏ hơn vậy thì với véc tơ vận tốc tức thời góc nhỏ rộng lớn.

Câu 6:

Các công thức contact thân thuộc vận tốc góc ω với chu kỳ luân hồi T và thân thuộc vận tốc góc ω với tần số f vô hoạt động tròn xoe đều là:

A. ω=2π/T,ω=2πf

Bω=2πT,ω=2π/f

C. ω=2πT,ω=2π/f

D. ω=2π/T,ω=2π/f